Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

Krucjata formuje swe szeregi w kolejnym kraju w Europie! W czerwcu 2005 r. odbyła się I Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zorganizowana przez Czechów. Kolejny raz doświadczamy wielkiej radości, iż jako Krucjata możemy pomagać w wyzwalaniu ludzi różnych narodowości, różnych języków, żyjących w różnych krajach. Ważne jest także przełamywanie stereotypów, jakoby problem alkoholowy dotyczył tylko polskiej kultury.
Kulturę trzeba budować na wartościach podstawowych, takich jak godność człowieka. Problematykę tego zagadnienia ukazuje tekst "Świadectwo Krucjaty świadectwem nowej kultury", będący zapisem konferencji wygłoszonej dla animatorów Ruchu Światło-Życie. W bieżącym numerze naszego pisma zamieszczamy także materiał do przeprowadzenia w małych grupach spotkań na temat "Promieniować nową kulturą".
Wiele razy słyszeliśmy głosy sceptyków jakoby działalność Krucjaty, jej przesłanie i metody, dotyczyły tylko sytuacji w Polsce. Okazuje się jednak, że program Krucjaty jest uniwersalny, opiera się bowiem na takich podstawowych filarach jak proklamowanie Ewangelii Wyzwolenia przyniesionej przez Jezusa Chrystusa i proklamowanie godności człowieka. Inspiracją do podjęcia Krucjaty stał się apel Jana Pawła II o przeciwstawianie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności oraz antropologiczny program pontyfikatu przedstawiony w encyklice Redemptor hominis. Drogę wyzwolenia człowieka wskazują słowa Pana Jezusa wyrażone w haśle umieszczonym na herbie Krucjaty: "Nie lękajcie się!".
W roku przejścia sługi Bożego Jana Pawła Wielkiego do Domu Pana warto przypomnieć jego refleksję dotyczącą wezwania "Nie lękajcie się!". To jest przecież także program jego pontyfikatu. Mówił o tym w książce "Przekroczyć próg nadziei". Odpowiednie fragmenty przytaczamy na następnej stronie.

Eleuteria nr 63, lipiec-wrzesień 2005

początek strony