Nadzieja dla Czech
Pierwsza Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Czechach
poprzednia strona

Katarzyna Owczarek

4 czerwca 2005 r. w Děčinie nad Łabą odbyła się pierwsza w Czechach Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Udałam się tam wraz z ks. Piotrem Kulbackim - moderatorem Krucjaty, Agnieszką Salamuchą z KUL-u oraz Stanisławem Orłem z Kopiej Górki.
Podróże kształcą nie tylko w wymiarze krajoznawczym i kulturopoznawczym, choć rzeczywiście są one pod tym względem bardzo ciekawe i rozwijające. Istnieje również wymiar duchowy, którego nie da się poznać jedynie czytając, np. o laicyzacji niektórych krajów Europy - trzeba tego doświadczyć i zobaczyć osobiście.
W tym roku, uczestnicząc w pielgrzymce, miałam możliwość odwiedzić takie zlaicyzowane miejsce w naszej części Europy. Zobaczyłam kraj, a przynajmniej tę jego część, w której kościół jest niezwykle rzadko odwiedzany, a ludźmi praktykującymi w młodszych pokoleniach są głównie konwertyci. Dzieci ochrzczonych jest bardzo mało - na kilkaset dzieci w miejscowej szkole podstawowej, ochrzczone jest tylko jedno! Te wszystkie problemy nie przeszkodziły jednak, by i na tamtych ziemiach znaleźli się ludzie pragnący oddać się Jezusowi i zawierzyć Mu swoje problemy.
Zaproszenie do Czech otrzymała Diakonia Krucjaty już rok temu, kiedy Martina uczestniczyła w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii w Krościenku. Czechy to kolejny kraj, w którym inicjatywa zorganizowania pielgrzymki w intencji trudnych problemów społecznych wyszła oddolnie. Na apel podany przez radio i umieszczony na stronach internetowych przybyło do D księża moderatorzy z Czech.
Był to czas modlitwy we wspólnocie osób, które pragną bardzo wyzwolenia swoich najbliższych. Było też wiele miejsca na rozmowy i dzielenie się swoim świadectwem wiary.
Ostatnia wspólna, niedzielna Eucharystia z parafianami tchnęła ogromną nadzieją. Moderator Krucjaty przypomniał o wspólnych korzeniach - chrzest przyjęliśmy właśnie z Czech, wiarę przyniosła nam czeska księżniczka Dąbrówka, zaś pierwszym polskim męczennikiem był św. Wojciech, biskup Pragi.
Poniżej przedstawiamy relację głównej organizatorki Pilegrzymki Krucjaty w Czechach - Martiny Kuchy
Naszą pielgrzymkę w Děčinie rozpoczęliśmy o 900, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Na początek ks. Piotr Kulbacki wygłosił katechezę, którą tłumaczył o. Józef Goryl. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Była ona ubogacona śpiewami i świadectwami, którymi dzielili się o. Jan Rajlich, Katarzyna Owczarek, o. Józef Goryl, Agnieszka Salamucha, Martina Kuchyňková, Stanisław Orzeł i ks. Piotr Kulbacki. O godzinie 1300 celebrowaliśmy Mszę św. pod przewodnictwem o. Jana Rajlicha, z homilią wygłoszoną przez ks. Piotra Kulbackiego. Podczas Mszy można było złożyć deklaracje przystąpienia do Krucjaty. Po wspólnym obiedzie rozmawialiśmy o przyszłości Krucjaty w Czechach. Pielgrzymkę zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele.
Pan był z nami! Mogliśmy się dowiedzieć o wielu wspaniałych sprawach i ideach. Pan działał w naszych sercach i trzy osoby podpisały deklarację abstynencji na rok.
Fotografie z Pierwszej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Czechach można obejrzeć na stronie internetowej: www.kruciata.wz.cz

Eleuteria nr 63, lipiec-wrzesień 2005

początek strony