Nie lękajcie się! Trwajcie mocni w wierze!
XXVI Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
poprzednia strona

Krajowy Moderator KWC
ks. Piotr Kulbacki

Pontyfikat Jana Pawła II od początku wzbudził nową dynamikę w życiu Kościoła. Wezwania Papieża: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!", "Nie lękajcie się!", a później, w Polsce, bierzmowanie dziejów: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!" stały się impulsami do nowej ewangelizacji, głoszenia Dobrej Nowiny o wyzwoleniu, które może dać tylko Chrystus.
W tym klimacie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki ogłosił Krucjatę Wyzwolenia Człowieka z jej centralnym motywem wyzwolenia od lęku. Aktualność tej drogi, wskazanej przez Jana Pawła II, potwierdził Benedykt XVI w swej inauguracyjnej Mszy świętej, przypominając programowe słowa swego poprzednika: "Nie lękajcie się!". W tym roku, w którym przypada 85-lecie urodzin Założyciela, zaplanowaliśmy XXVI Krajową Pielgrzymkę KWC w terminie zbliżonym do rocznicy proklamacji Krucjaty (8 czerwca 1979 r.).
Przypominamy o zmianie kalendarza spotkań krajowych - w Niepokalanowie, we wrześniu, odbędą się tylko spotkania szkoleniowe dla diakonii i animatorów, przygotowujące zespoły do pracy na kolejny rok, włącznie z programowaniem krajowej pielgrzymki do różnych miejsc jako wielkiego spotkania modlitewnego (w terminie zbliżonym do rocznicy proklamowania Krucjaty). Szczegółowy program ogólnopolskich warsztatów w Niepokalanowie w dniach 8-10 września 2006 r. zostanie jeszcze ogłoszony.
Okazało się, że w roku 2006, w okresie, w którym ma się odbyć XXVI Pielgrzymka Krucjaty, Benedykt XVI przybywa do Polski. Odczytując ten znak czasu postanowiliśmy, zgodnie z eklezjalnym duchem Założyciela, aby XXVI Pielgrzymka Krucjaty pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze" włączyła się w pielgrzymowanie Polaków na spotkanie z Ojcem Świętym. Stacja główna pielgrzymowania Krucjaty odbędzie się w niedzielę 28 maja 2006 r. na Błoniach, gdzie swoją obecnością chcemy dać świadectwo jak bardzo Krucjata jest programem Kościoła na współczesne czasy - także na czas posługi papieża Benedykta XVI.

Ponieważ uczestnicy Krucjaty przy­będą na spotkanie z papieżem najczęściej wraz ze swoimi wspólnotami parafialnymi, nie ma możliwości zorganizowania specjalnego spotkania Krucjaty. Niektóre wspólnoty będą pielgrzymowały do innych miejsc (Warszawa, Częstochowa, Wadowice, Oświęcim, Kalwaria Zebrzydowska), które staną się dla nich stacjami XXVI Pielgrzymki Krucjaty poprzez włączenie się duchowe i w widocznych znakach.
Proponujemy, by nasze pielgrzymowanie zaznaczyło się na trzech płaszczyznach:

 1. przygotowania duchowego w okresie poprzedzającym pielgrzymkę, a także podczas drogi - według sugestii zawartych w tym numerze;
 2. spotkania z Benedyktem XVI poprzez znaki Krucjaty (duże herby, proporce Krucjaty i transparenty);
 3. ofiarowania naszego daru, którym jest  podjęcie w duchu nowej ewangelizacji, tzn. z nowym zapałem i nowymi metodami, głoszenia wyzwolenia w Chrystusie ("Ewangelia wyzwolenia") - według planu Założyciela Krucjaty - "Ku Chrystusowi Zbawicielowi" (Ad Christum Redemptorem).

Duchowy program pielgrzymki

 1. Dziękczynienie: za prowadzenie Kościoła przez Jana Pawła II, za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, za papieża Benedykta XVI.
 2. Nasz dar dla Kościoła III Tysiąclecia - odpowiedź z nowym zapałem i nowymi metodami na programowe dla Krucjaty wezwanie Jana Pawła II i Benedykta XVI "Nie lękajcie się!". Jako Krucjata Wyzwolenia Człowieka przynosimy dar trojaki:
 • POST - aby pozyskać swoim świadectwem jak najwięcej abstynentów z miłości do Niepokalanej (por. Abstynenckie Credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pkt 1),
 • MODLITWA - modlitwa osobista w intencjach wolności w życiu młodzieży i wyzwolenia uzależnionych oraz współuzależnionych,
 • JAŁMUŻNA - ofiara naszego czasu i trudu posługiwania na polu Krucjaty według rozpoznania aktualnych potrzeb (znaki czasu).
  W jakich konkretach wyrażać się będzie ten potrójny dar - rozpoznajmy w naszych środowiskach, przeprowadzając Ewangeliczną Rewizję Życia. Przedmiotem niech będzie podejmowanie posługi na różnych polach. Owocami będziemy dzielić się podczas ogólnopolskich warsztatów Krucjaty w Niepokalanowie, w dniach 8-10 września 2006 r.

Etapy naszego pielgrzymowania

Zarówno dla udających się na główne miejsce spotkania Krucjaty (Kraków), jak i uczestniczących w innych stacjach naszej pielgrzymki (Warszawa, Częstochowa, Wadowice, Oświęcim, Kalwaria Zebrzydowska), będą to:

 • ETAP I - Przygotowanie w parafii (wspólnocie): 1) przygotowanie modlitewne; 2) podjęcie tematyki Krucjaty w ramach nabożeństw, formacji, różnych spotkań; 3) zorganizowanie wyjazdu i informowanie o nim; 4) włączanie nowych uczestników poprzez powyższe spotkania i osobiste rozmowy oraz świadectwo członków Krucjaty.
 • ETAP II - Przygotowanie bezpośrednie: 1) przygotowanie tarcz Krucjaty, proporców, transparentów; 2) duchowe przygotowanie uczestników pielgrzymki - sakrament pojednania; czy moje posługiwanie w Krucjacie jest posługiwaniem miłości; 3) modlitwa o nowych członków Krucjaty.
 • ETAP III - Na trasie Pielgrzymki: 1) modlitwa podczas drogi w intencjach związanych z Krucjatą, odpowiednie katechezy; 2) włączanie nowych uczestników i rozmowy z nimi; 3) osoby nie mogące wyjechać uczestniczą w pielgrzymce w sposób duchowy.
Podczas wszystkich etapów należy wykorzystać znane materiały Krucjaty celem przypomnienia sobie jej programu i podzielenia się nim z innymi osobami ("Eleuteria", "Abstynenckie credo", podręcznik Krucjaty, ulotka, "Wolni i wyzwalający, "Wyzwoleni w Chrystusie", "Być wolnym", "Ziarno pszenicy").
Oprócz tego, z okazji pielgrzymki, zostały przygotowane następujące materiały do katechez lub spotkań:

 1. Krucjata Wyzwolenia Człowieka darem Bożej miłości (encyklika Deus caritas est).
 2. Krucjata Wstrzemięźliwości odpowiedzią na Śluby Jasnogórskie Narodu (w ich 50-lecie).
 3. Krucjata Wyzwolenia Człowieka jako dzieło Niepokalanej Matki Kościoła.
 4. Jasnogórska Jutrzenka Wolności.

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony