Jasnogórska Jutrzenka Wolności poprzednia strona

Poszukiwanie wolności przy Maryi na Jasnej Górze znajdzie swoje najpełniejsze wyartykułowanie w tytule ­"Jasnogórska Jutrzenka Wolności", używanym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu. Bezpośrednio używanie tego tytułu związane jest ze stanem wojennym i homiliami Jana Pawła II wygłoszonymi podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny, a także z nazwą ośrodka carlsberskiego - Marianum, nadaną w dniu jego poświecenia 25 VIII 1956 roku, w wigilię Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jasno­górska Jutrzenka Wolności stała się światłem nadziei także dla innych narodów. Ideę tę wyraża ułożona przez ­Założyciela Krucjaty modlitwa do Maryi - Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności.

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności,
Jasnogórska Pani, przy której [my, Polacy,]
zawsze byliśmy wolni.
Ty jesteś źródłem światła i życia dla nas,
ponieważ jako pierwsza z ludzi
przyjęłaś Światłość świata, Jezusa,
i poszłaś za Nim
oddając Mu w posłuszeństwie i miłości
całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę,
która polega na tym,
że często panuje we mnie
ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni
i że żyję jeszcze dla siebie,
opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie,
upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą
w jedynym Świetle, jakim jest Jezus,
który wie, kim jestem,
czego chce ode mnie Ojciec
i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie,
upraszając moc
do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża
i do życia dla Światła, dla Boga i braci
przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu
zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia.
Pomóż mi poznać Prawdę,
która mnie wyzwoli,
i pójść za Jezusem,
abym nie chodził w ciemności,
ale miał Światło Życia.
Amen.

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony