Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej poprzednia strona

W dniu 1 sierpnia 2005 r. Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek powołał archidiecezjalne Studium Animatorów Trzeźwości. Zespół kierowniczy studium to: ks. dr Piotr Kulbacki, ks. mgr Jan Cholewa i mgr Agnieszka Borowicz. Studium powołano we współpracy z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Stowarzyszeniem Wspierania Dzieł Ewangelizacji "AGAPE" w Łodzi. Program studium uzyskał aprobatę PARPA.


Celem studium jest przygotowanie osób podejmujących służbę w zakresie profilaktyki uzależnień. Uczestnicy są przygotowywani do działań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych. Mają zdobyć umiejętność wstępnego diagnozowania problemu, wskazywania możliwości pomocy, sposobu informowania  o możliwościach rozwiązywania go w parafiach, właściwego organizowania spotkań i modlitw, współpracy ze środowiskami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez rok.
Do udziału w studium zaproszono członków ruchów, grup charytatywnych w parafiach, członków grup samopomocowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz inne osoby pragnące zaangażować się w rozwiązywanie problemów alkoholowych. Zespół prowadzący zamierza, wraz z prowadzącymi od 20 lat analogiczne studium w archidiecezji krakowskiej, przygotować podręcznik.
Uczestnicy Studium Animatorów Trzeźwości wykazują duże zaangażowanie, m.in. podjęli inicjatywę apelu o podniesienie wieku dostępności alkoholu w Polsce do 21 lat i wysłali w tej sprawie list do naczelnych organów państwa.
Kontakt ze Studium: ks. Jan Cholewa, 93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 0-42 682 65 79.

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony