APEL UCZESTNIKÓW STUDIUM ANIMATORÓW TRZEŹWOŚCI poprzednia strona

Łódź, Środa Popielcowa, 1 marca 2006 r.

Studium Animatorów Trzeźwości
Archidiecezji Łódzkiej
ul. Przyszkole 2, 93-549 Łódź


                            Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński
                            Premier Rządu RP Kazimierz Marcinkiewicz
                            Minister Edukacji i Nauki Michał Seweryński
                            Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski
                            Minister Zdrowia Zbigniew Religa

Jako uczestnicy Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej prosimy o zmianę w ustawie "o wychowaniu w trzeźwości" tak, aby podnieść próg wiekowy spożywania i sprzedaży alkoholu z 18 na 21 lat, jak to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych.
W 1996 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła ogólnopolski sondaż w 1540 szkołach podstawowych i średnich w 10.500 klasach. Sondażem objęto 200 tysięcy uczniów w wieku 13-17 lat. Przebieg zbierania opinii wśród młodzieży relacjonował na bieżąco Program 1 Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio. Tzw. "Sonda 21" wykazała, że 2/3 młodzieży opowiedziało się za podniesieniem granicy wieku uprawniającego do nabywania napojów alkoholowych z 18 do 21 lat!
Propozycja zmiany wyżej wymienionej ustawy jest motywowana troską o prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Nieukształtowany do końca psychicznie i biologicznie młody człowiek jest podatny na uzależnienia i ma utrudniony rozwój osobowościowy. W okresie największego potencjału rozwojowego zaburza się chęć zdobywania wiedzy i umiejętności.
Trzeba bardziej dbać o trzeźwość młodzieży niż o przyszłość producentów piwa.
                            Z poważaniem -
                            uczestnicy Studium Animatorów Trzeźwości

Do wiadomości:

  • Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek
  • Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki
  • Wojewoda Łódzki Helena Pietraszkiewicz
  • Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna Mikuła
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodziców ROPSAN ("Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim")
  • media

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony