Umocnieni przez Benedykta XVI
ks. Piotr Kulbacki

Kościół w Polsce przeżywał w ostatnich miesiącach historyczne wydarzenie, jakim była pielgrzymka Benedykta XVI, który po Janie Pawle II przejął ster łodzi Piotrowej.
W spotkaniach z Benedyktem XVI uczestniczyliśmy jako XXVI Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wsłuchując się w słowa Benedykta XVI, odczytaliśmy z nowym zapałem przesłanie dla Krucjaty, szczególnie wyrażone w prośbach Ojca Świętego wypowiedzianych na zakończenie homilii na krakowskich Błoniach. Prośby te zostały przez nas przyjęte jako program pracy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w roku 2006/2007.więcej


TRWAJCIE MOCNI W WIERZE, NADZIEI I MIŁOŚCI
Prośby Benedykta XVI

Wezwani przez Ojca Świętego do trwania w wierze, nadziei i miłości proponujemy w tym roku pracę opartą na prośbach, które wypowiedział następca św. Piotra, papież Benedykt XVI, podczas Mszy świętej na Błoniach w Krakowie w dniu 28 maja 2006 roku. 

PROŚBA 1
Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo - w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia.

PROŚBA 2
Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia.

PROŚBA 3
Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju.

PROŚBA 4
Proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością.

PROŚBA 5
Proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością.

PROŚBA 6
Proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa.


TRWAJCIE MOCNI W WIERZE
Wyzwalająca moc Słowa i sakramentów
Członkowie Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Dębicy

W dniach 10-12 marca 2006 r. po raz jedenasty odbyły się w naszej parafii w Dębicy rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które zgromadziły około dwustu uczestników.

Mam na imię Maria. Jestem żoną alkoholika...
Wiem, że sam jako alkoholik nie poradzę sobie...
Nie wiem, co przyniesie przyszłość, lecz wiem, że każdy dzień w trzeźwości jest moim zwycięstwem...
W rekolekcjach w Dębicy uczestniczyłam po raz trzeci...
Od 13 lat jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka...więcej

Świadectwa Korzenie naszej wiary
Pielgrzymka na spotkanie z Papieżem była dla nas niezwykłym wydarzeniem. Na niej w szczególny sposób doświadczyliśmy powszechności Kościoła oraz tego, że mamy Pasterza, który zna i kocha swoje owce. Zostaliśmy zachęceni do trwania w tej wierze, którą przekazali nam nasi dziadkowie, często za wielką cenę swojego życia. Na niej mamy budować życie nasze, naszych rodzin i całej Ukrainy. Budować na skale, którą jest Chrystus, a wtedy nie będą nam straszne żadne trudności, niezrozumienie czy nawet prześladowania. "Nie lękajcie się!" - umocnieni tymi słowami chcemy służyć Panu.
Pielgrzymi z Ukrainy


więcej

Nim dotarliśmy do Warszawy
Bogdan Wójcik

Dnia 20 maja 2006 r. w Gręzówce odbyło się spotkanie Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W spotkaniu udział wzięli: Józef Sobotka - ksiądz moderator Krucjaty w diecezji siedleckiej, Grażyna i Zbigniew Kowalczukowie - małżeństwo odpowiedzialne za oazę rodzin w tej diecezji oraz przedstawiciele z poszczególnych jej rejonów, tj. Białej Podlaskiej, Garwolina, Łukowa i Siedlec.więcej

Pamięć i tożsamość
50. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu

W dniu 26 sierpnia 2006 r. mija 50 lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu. Napisane zostały przez Prymasa Tysiąclecia podczas uwięzienia w Komańczy. Nawiązują do Ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej (1 IV 1656 r.), ślubującego podczas potopu szwedzkiego odnowę moralną i ulżenie doli ludu. Podobny jest współczesny kontekst historyczny Ślubów Jasnogórskich: prześladowanie Kościoła w Polsce, zagrożenie tym razem przez wojujący ateizm i laicyzację.
Diagnoza sytuacji w Polsce i program odnowy moralnej przedstawiony w Ślubach okazuje się być aktualny dziś - szczególnie wyraźnie widać to w świetle adhortacji Jana Pawła II "Ecclesia in Europa" (Kościół w Europie).więcej


TRWAJCIE MOCNI W NADZIEI
Wyzwolenie - zwycięstwo prawdy przez krzyż
Ks. Franciszek Blachnicki

Nadeszła godzina, godzina Syna Człowieczego, godzina, dla której On przyszedł na ten świat. Godzina, której oczekiwał z utęsknieniem. Godzina, o której mówi jako o godzinie swojej chwały, swojego uwielbienia. I trzeba, abyśmy sobie to uświadomili jasno, dogłębnie, że tą godziną Syna Człowieczego jest godzina Krzyża. Przeżyliśmy jako naród polski dogłębnie - i nikomu na świecie nie było danym w ostatnim czasie tak głęboko przeżyć - tę prawdę o godzinie Krzyża, która jest godziną zwycięstwa.więcej

Inwestujmy w nasze dzieci
Krzysztof Wojcieszek


Skoro obecność rodziców jest tak ważna, to powinna ona być wspierana poprzez rozmaite oddziaływania. Rodzice mają prawo znajdować w kulturze i w działaniach innych osób pomoc w dziele rodzicielstwa.

więcej

Wybieram abstynencję!
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji przemyskiej
Doświadczenie pracy duszpasterskiej w oparciu o Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w diecezji przemyskiej sięga roku 1984. Od tamtego czasu systematycznie, co miesiąc, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych - lipca i sierpnia - odbywają się rekolekcje, które nazywamy "Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia".

więcej


Chcieć to móc!
Anna Janowska
Historia ta, oparta oczywiście na faktach, opowiada o tym, że kiedy istnieje szczere pragnienie zrobienia czegoś dobrego dla Boga, wszelkie przeszkody stają się możliwe do pokonania. Co więcej, kiedy już się te przeszkody pokona, Pan daje same niespodzianki budujące wiarę w dobro.

więcej


Świadectwa Nie musisz już mówić, że jesteś DDA
Do trzeciej klasy szkoły podstawowej mieszkałam w mieście wojewódzkim na zachodzie Polski. Jako małe 8-letnie dziecko niewiele rozumiałam, kiedy mama kazała spakować mi moje zabawki i powiedziała, że się wyprowadzamy od tatusia. Dlaczego? - pytałam. Przecież jestem taka dzielna, grzeczna, mam wyróżnienie w szkole, pomagam w domu...


więcej


TRWAJCIE MOCNI W MIŁOŚCI
Aby żyć w prawdzie i miłości
ks. Marek Dziewiecki
Być dojrzałym człowiekiem to być kimś świadomym i wolnym. Brak świadomości i wolności uniemożliwia człowiekowi rozwijanie jego możliwości i osiągnięcie satysfakcji.

więcej


Nie piję - wygrywam!
Agata i Daniel Skrzypczakowie
Wyobraź sobie dziewczynę. Jest młoda, ładna i pełna marzeń, jak większość młodych dziewcząt. Wie o życiu tyle, ile doświadczyła, ile widziała, a że umie obserwować i wyciągać wnioski - nie jest już tak bardzo naiwna i nieświadoma, jak to niektóre młode dziewczęta potrafią być. Widziała imprezy rodzinne odbiegające od ideału.

więcej


Droga Krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Marta Piórek
3 marca 2006 r., w pierwszy piątek Wielkiego Postu, odbyła się w Lublinie Droga Krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Uczestnicy, pod przewodnictwem diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie księdza Marka Urbana, wyruszyli o godzinie 1700 z placu katedralnego pragnąc rozważać mękę Chrystusa. Śpiewy i rozważania przygotowała i poprowadziła Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Miały one charakter szczególny, gdyż pomagały odkrywać istotę bycia prawdziwym chrześcijaninem, zachęcały do stawania się apostołem wyzwolenia w swoim środowisku. Po kilku stacjach były też świadectwa członków Krucjaty, które jeszcze bardziej uświadomiły zebranym potrzebę podjęcia tego dzieła. Szczególnie słowa "czy miłujesz mnie więcej?" pozwoliły uświadomić sobie tę prawdę. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej osoby pragnące włączyć się w dzieło Krucjaty mogły wziąć deklaracje, a następnie złożyć je na ołtarzu podczas Eucharystii.Ruch Światło-Życie wprowadził mnie do Krucjaty
Justyna
Pan Bóg prowadził mnie ścieżką Krucjaty kandydackiej od mojej pierwszej oazy, czyli od czterech lat. Dziękuję Mu za to, że dał mi siłę, bym nie buntowała się przeciw Jego dziełu i z ochotą do niego przystępowała. Zapewne próby wytrwałości jeszcze nadejdą, lecz wierzę, iż Pan mnie podtrzyma.

więcej