Do grobu Założyciela poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

W roku 2007 obchodzimy 20 rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (†27 II 1987). Ten niezwykły kapłan poprzez swoje życie i posługiwanie wywarł wielki wpływ na Kościół w Polsce. Wydawało się, że Pan powołał Go do siebie "zbyt wcześnie", okazało się jednak, że śmierć nie przerwała głównych dzieł Jego życia.

Po upływie 20 lat fascynują się Jego osobą tysiące ludzi, a wśród nich coraz więcej takich, którzy poznają Go tylko przez świadectwo innych. Wszyscy są zgodni: On nadal nas prowadzi, inspiruje, wstawia się za nami.

Sługa Boży był świadom, że głównym powołaniem Jego życia jest posługiwanie wyzwoleniu człowieka. W okresie międzywojennym czynił to jako harcerz i podchorąży, zaś po doświadczeniu osobistego spotkania Jezusa w celi śmierci (skazany za działalność w tajnej organizacji wojskowej podczas wojny) dostrzegł, ze najpełniej wyzwala człowieka Jezus - bo wyzwala z podstawowej niewoli, jaką jest oddalenie od Boga. Dlatego ks. Blachnicki podkreślał: "Wiemy, o jakie wyzwolenie chodzi, wiemy, jakie jest zniewolenie nasze, naszego narodu, zniewolenie świata współczesnego, wiemy, że chodzi o wyzwolenie przez prawdę i wyzwolenie przez miłość, wyzwolenie z kłamstwa, wyzwolenie z nienawiści, bo to jest najstraszniejsza niewola, w jakiej znalazł się człowiek" (Homilia w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, Krościenko, 6 czerwca 1981 r., Eleuteria 67-68, 3-4/2006, s.31).

Spotkanie z Jezusem w celi śmierci zaowocowało postanowieniem pójścia drogą kapłańskiego powołania, by służyć dziełu wyzwolenia człowieka na najważniejszym froncie - walki z grzechem, i przy pomocy jedynej skutecznej broni zdolnej ocalić człowieka - Ewangelii.

Pierwszym potężnym ruchem społecznym, który zainspirował i którym kierował, była Krucjata Wstrzemięźliwości. Po rozbiciu jej Centrali przez Służbę Bezpieczeństwa, aresztowaniu, podjęciu studiów w czasie Soboru Watykańskiego II ze zdwojoną energią budował Ruch Żywego Kościoła, nosząc w sobie świadomość, że będzie on w naturalny sposób owocować odnową życia moralnego, że idea Krucjaty Wstrzemięźliwości musi być znowu podjęta. Pragnienia zrealizowały się przez podjęcie impulsu, jaki dał Jan Paweł II w programowych wystąpieniach i dokumentach swego pontyfikatu.
Program Krucjaty Wyzwolenia człowieka został uznany przez ks. Franciszka Blachnickiego za zwieńczenie Programu Wielkiej Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem.  Program ten, ukazany w trzech fazach: modlitwy, kerygmatu, wyzwolenia,  został sformułowany przez Sługę Bożego w 1980 r. i stanowi syntezę dotychczasowych Jego programów ewangelizacyjnych.

Dla ks. Franciszka Krucjata była szczególnie ważnym życiowym powołaniem. Jeszcze w kraju był gotów całkowicie się jej poświęcić. Z emigracji napisał do diakonii wyzwolenia na ręce p. Stanisławy Orzeł: (...) gdyby taka była wola Pana, abym wrócił do kraju (...) to bym chyba osiedlił się w Krakowie przy Kaplicy Zwiastowania i zająłbym się wyłącznie Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Chciał w ten sposób wyzwolić przez nią wielki ruch społecznej odnowy. Nie dane mu było powrócić do Ojczyzny, a jednak jego osoba wywiera niezwykłe piętno na życiu współczesnego Kościoła nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach.

W 20-lecie Jego śmierci chcemy jako Krucjata odbyć tegoroczną pielgrzymkę KWC do Jego Grobu. Zapraszamy do Krościenka 9 czerwca 2007 roku. Termin ten jest też związany z rocznicą proklamacji Krucjaty - 8 czerwca 1979 roku. Wskazania do przygotowania duchowego do pielgrzymki oparte o program Benedykta XVI znajdują się w poprzednim numerze Eleuterii 67-68, 3-4/2006.

Plan XXVII Pielgrzymki KWC,
Krościenko, 9 czerwca 2007 r.

DZIĘKUJĄC BOGU...

  9:30       Powitanie pielgrzymów
10:00       Katecheza: "Ks. Franciszek Blachnicki - wyzwolenie przez prawdę i miłość"
11:30       Msza św. - przewodniczy ks. bp Andrzej Siemieniewski (Wrocław)
13:00       Posiłek
               Czas na indywidualną modlitwę przy grobie Sługi Bożego
14:15       Spotkanie diakonii społecznych: wyzwolenia, życia, narodu, miłosierdzia
15:00       Droga Krzyżowa ze świadectwami KWC
17:00       Rozesłanie


Pielgrzymów zapraszamy do przyjazdu w piątek lub sobotę rano - według możliwości. Noclegi we własnym zakresie - dysponujemy adresami i telefonami. Prosimy wszystkich o wcześniejsze zgłaszanie swego przyjazdu. Przywozimy ze sobą prowiant pielgrzymkowy - herbata będzie na miejscu.
Ci, którzy przyjadą w piątek wieczorem, będą mogli uczestniczyć we mszy św. o godz. 20.00.
Miejsca, w których będą odbywać się poszczególne punkty programu, uzależniamy od pogody.
Zachęcamy również do organizowania pielgrzymowania pieszego - na całej trasie do Krościenka lub na jej części.

Eleuteria nr 69, styczeń-marzec 2007

początek strony