I Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
8-10.09.2006, Niepokalanów
poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

I Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbyła się w Niepokalanowie, w dniach 8-10 IX 2006r., i zgromadziła ponad 100 osób z 27 diecezji,  zaangażowanych w animowanie Krucjaty na swoim terenie. Obrady konferencji prowadzili ks. dr Piotr Kulbacki, Moderator Krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, oraz red. Tomasz Talaga z Radia Niepokalanów. Uczestnicy konferencji uczestniczyli m. in. w wykładach:

 • Kościół wobec dzisiejszych problemów alkoholowych w Polsce - ks. Zbigniew Kaniecki
 • Aktualne zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień - mgr Joanna Mikuła
 • Problemy alkoholowe w świecie zachodnim, czyli co młody Polak wyjeżdżając do krajów Unii wiedzieć powinien? - mgr Joanna Mikuła
 • O podstawach antropologicznych profilaktyki - dr Krzysztof Wojcieszek
oraz:
 • w warsztatach przygotowujących do programu profilaktycznego "Szlaban" - dr Krzysztof Wojcieszek oraz zespół Stowarzyszenia AGAPE (Łódź) - mgr Katarzyna Owczarek, mgr Izabela Potempa, mgr Aleksandra Smutnicka, mgr Aleksandra Szymczyk.


Program konferencji obejmował także warsztaty, które odbyły się w następujących sekcjach:

 • Miejsce parafii w rozwiązywaniu problemów alkoholowych - ks. Jan Froelich
 • Rola rodziny w kształtowaniu postaw społecznych - ks. dr Jan Mikulski
 • Profilaktyka w szkole - mgr Aleksandra Smutnicka
 • Praca z dziećmi - mgr Izabela Potempa
 • Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - mgr Aleksandra Szymczyk
 • Profilaktyka alkoholowa a narkomania - mgr Katarzyna Owczarek
 • Współpraca z mediami w kształtowaniu trzeźwego stylu życia - red. Tomasz Talaga i mgr Hubert Czapla


Na konferencji omówiono także program pracy grup KWC w roku 2006/7.

I Konferencję KWC zorganizowało Stowarzyszenie AGAPE z Łodzi przy współudziale PARPA. Jako nowa formuła dorocznych krajowych spotkań programowo-szkoleniowych liderów Krucjaty została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników.
Diakonia KWC

Eleuteria nr 69, styczeń-marzec 2007

początek strony