Do Krościenka... poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

Drugi tegoroczny numer Eleuterii przesyłamy czytelnikom mając świeżo w pamięci i sercu 27. Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W sobotę 9 czerwca br., nazajutrz po rocznicy proklamacji KWC, spotkaliśmy się przy grobie Założyciela Krucjaty. Tegoroczna Pielgrzymka związana była z obchodami 20-lecia śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Przygotowywaliśmy się do niej od roku - przewodnikiem stał się Benedykt XVI, który dał nam program na Krakowskich Błoniach. Według tego programu w wielu wspólnotach i indywidualnie przygotowywaliśmy się do obchodów 20. rocznicy śmierci Założyciela Krucjaty, ale jest to długofalowy program dla Kościoła w Polsce i  warto sięgać nadal do materiałów zamieszczonych w Eleuterii 67-68 (3-4/2006).
Do Krościenka przybyło ok. 700 pielgrzymów, w tym 28 kapłanów. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia. W niniejszej Eleuterii przedstawiamy pełną inspiracji homilię ks. Biskupa wygłoszoną podczas pielgrzymki (w wersji do słuchania, w formacie *.mp3, można ją znaleźć na www.kwc.oaza.pl) i niektóre świadectwa z Drogi Krzyżowej. Uczestnicy pielgrzymki składali przy grobie Sługi Bożego swoje podziękowania i prośby - zamieszczamy część z nich. Wykład p. Stanisławy Orzeł "Ks. Franciszek Blachnicki - wyzwolenie przez prawdę i miłość" ukaże się w jednym z późniejszych numerów.
Natomiast niniejszy numer otwiera refleksja p. Stanisławy Orzeł - pracującej razem z Założycielem od początku Krucjaty. List skierowany na jej ręce w roku 1984 powinien stać się dla nas przedmiotem refleksji, dyskusji i inspiracji do podejmowania KWC z nowym zapałem.
W bieżącym numerze znajdziemy również ważne materiały związane z narastającym w społeczeństwach zachodnich problemem FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego. Katarzyna Owczarek wyciąga z Konferencji: "Jak pomagać dziecku z FAS?" wnioski płynące dla Krucjaty.
Otrzymujemy sporo materiału do pracy indywidualnej i w grupach! Pomocą niech będą też materiały i informacje zamieszczane na stronach www.kwc.oaza.pl. Tutaj również możemy jednoczyć się w modlitwie - dziękczynnej i próśb w intencjach KWC, szczególnie za wstawiennictwem Sługi Bożego.
Diakonię Krucjaty zapraszamy do udziału w szkoleniowo-programowej II Konferencji KWC w Niepokalanowie w dniach 7-9 września 2007 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronach internetowych. Wykłady i warsztaty dotyczyć będą wymiaru organizacyjnego ruchów społecznych i ich oddziaływania na środowisko oraz problematyki pomocy rodzinie.

Eleuteria nr 70, 2/2007

początek strony