Podziekowania i prosby złożeone przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego
9 czerwca 2007
poprzednia strona

Dziękuję Bogu za zdrowie, dobrych kolegów, szczęście, mądrość, fajne rodzeństwo, możliwość podróżowania i za to, że mogłem tu być.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o zdrowie dla mnie i całej rodziny, lepsze oceny, o to abym był lepszy dla innych.
• • •
Dziękuję Bogu za łaskę trzeźwienia, za 10 lat życia bez alkoholu.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o dalszą opiekę Bożą, abym mógł trwać w abstynencji. Boże miej w opiece moją rodzinę.
• • •
Dziękuję Bogu za to, że jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i staję się człowiekiem wolnym, za to, że mogę świadczyć innym swoim przykładem.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wytrwanie w Krucjacie, o siłę w dawaniu siebie tym, którzy nie mogą podźwignąć się o własnych siłach z nałogu pijaństwa. Proszę o wyzwolenie dla mego ojca Władysława i moich bliskich.
• • •
Dziękuję Bogu za łaskę abstynencji, za dzieło KWC.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wyzwolenie z lęku, kłamstwa oraz o to, abym nie upadała.
• • •
Dziękuję Bogu za łaskę powołania, za dar choroby nieuleczalnej, za doświadczenie życia i cierpienia.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o łaskę wypełnienia woli Bożej, cierpliwość w pracy z dziećmi. Łaskę duchowej radości zdrowia dla siebie i mamy. Proszę o łaskę głębokiej wiary, akceptacji we wspólnocie. Niech się tak stanie! Amen
• • •
Dziękuję Bogu za dar życia, ustąpienie chorób, za pomoc taty, za rodziców, babcie oraz Monikę, także za Odnowę w Duchu Świętym i czas w oazie.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o łaskę uzdrowienia z bólu głowy i akceptację siebie, łaskę otrzymania dobrego męża, znalezienie nowej pracy i skuteczną walkę z lenistwem, o odnalezienie siebie w Bogu, o odwagę.
• • •
Dziękuję Bogu za wspaniałą dziewczynę, rodzinę i za to co mam.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o zdanie egzaminu zawodowego i egzaminu z prawa jazdy, żeby mój ojciec wyszedł z nałogu, o zdrowie dla całej rodziny, o godne przeżycie swojego istnienia.
• • •
Dziękuję Bogu za dar Krucjaty, dziękuję za tych, za których przyczyną wstąpiłam w jej szeregi, dziękuję za otrzymane łaski i zmianę mojego życia.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wyzwolenie z nałogu alkoholowego mojego męża, proszę o trzeźwość mojej całej rodziny.
• • •
Dziękuję Bogu za łaskę trafienia do Ruchu Światło-Życie i za wstąpienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz za wyzwolenie mojego męża z nałogu alkoholowego, a mnie z nałogu palenia papierosów.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o łaskę odwagi w dawaniu świadectwa życia, o łaskę mocnej i gorącej wiary, łaskę pragnienia i przebywania z Tobą Panie, a także o łaskę dobrej i ufnej modlitwy. Proszę o łaskę wyzwolenia z nałogu pijaństwa dla moich braci, teściów, szwagra i bratanka.
• • •
Dziękuję Bogu za ks. Franciszka Blachnickiego, za to, że w tej chwili jesteśmy tu, że całe nasze życie związane jest z ruchem Światło-Życie, że jesteśmy w KWC.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o nawrócenie mojego brata.
• • •
Dziękuję Bogu za to, że powołał mnie do Krucjaty.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o opiekę dla naszej rodziny, o życie bez nałogów dla moich dzieci i o trzeźwość brata Adama.
• • •
Dziękuję Bogu za Ruch Światło-Życie i Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, za wszystkie rekolekcje odbyte tu w Krościenku, za przemianę duchową i wiarę, Rodziców, rodzeństwo i brata księdza
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wyzwolenie z nałogu mojego brata. O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie. Błogosławieństwo i świętość dla ks. Janusza, ks. Bogusława, ks. Marka, ks. Mariusza, ks. Daniela.
• • •
Dziękuję Bogu za czas darowany na tę pielgrzymkę i za życie w małżeństwie przez 46 lat, za moją rodzinę, którą mi dałeś.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o  uzdrowienie z choroby alkoholowej Adama i uchronienie od niej rodziny.
• • •
Dziękuję Bogu za trzeźwość i wstąpienie do Krucjaty mojego męża.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o trzeźwość i czystość życia moich dzieci oraz o życie w wierze i jedności z Jezusem Chrystusem. Proszę też o trzeźwość rodzin mojego rodzeństwa i rodzeństwa męża.
• • •
Dziękuję Bogu za wspaniałe małżeństwo i kochające dzieci  oraz miłość w rodzinie.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o dobrą pracę dla córki i szczęśliwy powrót syna, żeby znalazł pracę w Polsce, o zdrowie dla męża.
• • •
Dziękuję Bogu za łaskę trzeźwości i wyzwolenia z nikotynizmu, łaski od Miłosiernego Boga.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o  dalsze trwanie w trzeźwości i niepaleniu. Błogosław mnie Boże!
• • •
Dziękuję Bogu za łaski uzdrowienia z nałogu alkoholu i nikotyny
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o dalsze łaski umocnienia mnie i mojej żony w abstynencji, proszę też o łaski dla mojego syna w abstynencji od alkoholu i papierosów.
• • •
Dziękuję Bogu za wiarę i miłość i za to że mogłem tu być i odwiedzić to święte miejsce.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o dużo błogosławieństwa Bożego i łaski do podejmowania właściwych decyzji w moim życiu, o ułożenie sobie życia religijnego w przyszłym małżeństwie.
• • •
Dziękuję Bogu za otrzymaną łaskę trzeźwości i szczęśliwą operację żony.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o łaskę zdrowia dla żony oraz synowych, o zdrowie dla wnuków i wnuczek, o łaskę rozumu dla Arka, o łaskę wytrwałości dla mnie.
• • •

Dziękuję Bogu za dar KWC, w której trwam od 23 lat.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wyzwolenie z nałogu alkoholizmu Rafała oraz dar wiary dla niego.
• • •
Dziękuję Bogu za to, że jest Krucjata i mogę w niej trwać.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wyzwolenie z alkoholu moich synów i męża.
• • •
Dziękuję Bogu za dar wiary, za wszelką dobroć i opiekę nad cała rodziną.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o wiarę, o zdrowie dla całej rodziny, abym nigdy nie zapomniał o Bogu i Jego miłości do mojej rodziny. Dla moich wnuków proszę, aby były wychowywane w wierze i miłości Bożej.

Eleuteria nr 70, 2/2007

początek strony