W poszukiwaniu głębokich inspiracji
Jesienna sesja ZAT w Krościenku nad Dunajcem
24-26.09.2007
poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

W dniach 24-26 września 2007 r. w Krościenku n/D w Centrum Ruchu Światło-Życie i siedzibie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Kopiej Górce odbyła się jesienna sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. W sesji pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza - Przewodniczącego Zespołu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz diecezjalni i zakonni duszpasterze trzeźwości wraz ze współpracownikami świeckimi.
W pierwszym dniu obrad wykład pt.: "Działalność trzeźwościowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (+1987)" wygłosił p. dr Robert Derewenda (KUL, Dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie). Uczestnicy zapoznali się także ze sposobami działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w różnych środowiskach. Wieczornej Mszy św. w Kaplicy Chrystusa Sługi przewodniczył bp Antoni Dydycz.
Dzień drugi w części przedpołudniowej był poświęcony ideom przewodnim "Wytycznych Episkopatu do Kościelnej Działalności Trzeźwościowej" oraz ich realizacji dziś. Zajęcia warsztatowe, które poprowadził ks. dr Piotr Kulbacki, składały się z prezentacji multimedialnej Wytycznych oraz spotkań w grupach wokół następujących zagadnień: motywacja do podejmowania działalności trzeźwościowej; jej fundamentalna zasada: "Przez dobrowolną całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich"; motywy, które przemawiają najsilniej do młodego pokolenia; różnice między działalnością kościelną a działalnością innych instytucji; perspektywy wdrażania Wytycznych. Praca w grupach ujawniła, że najgłębiej ukazywał motywację abstynencką Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
W południe uczestnicy sesji zgromadzili się przy jego grobie na Mszy św., której przewodniczył ks. prałat Henryk Bartuszek - duszpasterz trzeźwości archidiecezji warszawskiej.
Po południu ks. Tadeusz Kwiecień MIC zaprezentował zebranym postać beatyfikowanego 16 września 2007 w Licheniu bł. Stanisława Papczyńskiego. Założyciel Marianów był wielkim apostołem trzeźwości i w regule zakonu nakazał abstynencję.
Następnie przedmiotem obrad stała się problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz zasady kampanii "Ciąża bez alkoholu". Zebrani zapoznali się z prezentacją multimedialną problematyki oraz filmem "Wieczne dziecko". Wykład "FAS (Fetal Alcohol Syndrome - alkoholowy zespół płodowy) jako problem pastoralny" został wygłoszony przez mgr Katarzynę Owczarek. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne. Rozprowadzana była też książka wraz z płytą "Fascynujące dzieci". Na zakończenie wśród duszpasterzy trzeźwości poprowadzono dyskusję na temat możliwości promocji postaw abstynenckich wśród kobiet i dziewcząt. Wskazano na rolę kursów przedmałżeńskich, stanowych nauk rekolekcyjnych, programów katechetycznych, etosu rycerskiego wśród chłopców, wesel bez alkoholu oraz zwyczajnego przepowiadania Kościoła. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę opracowania materiałów dotyczących FAS pod kątem wykorzystania w pracy duszpasterskiej.
Na zakończenie dnia zebrani zapoznali się z prezentacją KWC Przywracajcie nadzieję, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym w 2005 r. przez Duszpasterstwo Akademickie na Miasteczku w Krakowie.
Podsumowania obrad dokonał mgr lic. Zbigniew Kaniecki - Sekretarz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości.
W ostatnim dniu uczestnicy obrad wybrali się na spacer, by podziwiać polską złotą jesień w górach.

Eleuteria nr 72, 4/2007

początek strony