15-lecie Wspólnoty KWC w parafii św. Jadwigi w Dębicy poprzednia strona

Iza i Bogdan Rajscy

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem" - słowami tej pieśni rozpoczęła się w niedzielne popołudnie 25 listopada 2007 r. uroczysta Msza św. dziękczynna z racji 15-lecia Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii św. Jadwigi w Dębicy. W tym dniu licznie zgromadzeni członkowie Krucjaty, goście i nasze rodziny, w sposób szczególny dziękowali Chrystusowi Królowi za dzieło KWC i za dar wolności. Słowa św. Pawła z Listu do Galatów "Ku Wolności wyswobodził nas Chrystus" stały się przewodnim mottem naszej uroczystości rocznicowej
Eucharystię celebrowało sześciu kapłanów: Krajowy Moderator KWC ks. Piotr Kulbacki, Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Trzeźwości ks. Zbigniew Guzy, ks. prałat Stanisław Zarych i ks. prałat Stanisław Czenczek z Ośrodka Rekolekcyjnego KWC w Przemyślu, proboszcz Parafii Św. Jadwigi w Dębicy ks. prałat Ryszard Piasecki oraz ks. prałat Stanisław Fiołek.
Okolicznościowe kazanie wygłosił Krajowy Moderator KWC ks. Piotr Kulbacki, podkreślając znaczenie KWC w dzisiejszym świecie. Zaznaczył również, że dębicka wspólnota Krucjaty jest miejscem szczególnej radości z daru abstynencji, którym to darem służy, przychodząc innym z pomocą.
Jedność modlitewna, podkreślona w ciepłych słowach przez ks. prałata Ryszarda Piaseckiego, jak również obecność tak wielu dostojnych i zasłużonych kapłanów, pomagały nam przeżywać tę uroczystą liturgię w wyjątkowy sposób.
W naszym dziękczynieniu nie mogło również zabraknąć adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest stałym modlitewnym elementem poniedziałkowych spotkań Krucjaty w naszej parafii. W godzinnej modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym wielbiliśmy naszego Pana słowem i pieśnią za dar wiary, nadziei i miłości, a także za przebaczenie, uzdrowienie i wyzwolenie. Była to także ważna chwila osobistego dziękczynienia za dar wspólnoty KWC, dzięki której przeżywanie naszej wiary staje się piękniejsze, szczególnie wtedy, gdy tym darem możemy dzielić się z innymi.
Radość wspólnotowa towarzyszyła nam podczas dalszego świętowania, kiedy to po części modlitewnej w kościele przeszliśmy do pobliskiego Gimnazjum nr 1. Tutaj czekała na nas wspaniale przygotowana sala. Już parę dni wcześniej wiele rąk pracowicie uwijało się przy dekorowaniu, ustawianiu i nakrywaniu tego wszystkiego, co zamieniło zwykłą salę gimnastyczną w miejsce promieniujące pięknem i ciepłem - w miejsce agapy - radosnej uczty.
Mogliśmy się również przekonać, jak wielu szacownych gości, naszych współbraci z innych wspólnot oraz przyjaciół przybyło, aby razem z nami świętować.
Po uroczystym zapaleniu świecy i odczytaniu fragmentu Pisma Świętego (Ga 5, 1-13) wszystkich zgromadzonych przywitała s. Justyna Papież - opiekunka wspólnoty Krucjaty.
Ksiądz prałat Ryszard Piasecki w swoim przemówieniu podkreślił rolę, jaką wspólnota KWC zajmuje w duszpasterskim działaniu parafii. W dalszej części głos zabrali kapłani - goście, a ich przemówienia były dziękczynieniem za dzieło KWC w Kościele, a szczególnie za dzieło KWC w Dębicy. Na spotkanie przybył również burmistrz miasta Dębicy pan Paweł Wolicki, którego życzliwości i przychylności nasza wspólnota doświadcza od wielu lat. Po wystąpieniach szacownych gości, przy kawie, herbacie i suto zastawionych ciastami własnego krucjatowego wypieku stołach przystąpiono do prezentacji naszej wspólnoty (nie zapominając na każdym kroku o wdzięczności dla kapłanów parafii św. Jadwigi za ich niestrudzoną posługę duszpasterską).
Po prezentacji nastąpił szereg świadectw, pełnych wzruszeń i ogromnej wdzięczności za dzieło KWC i za dar nowego życia. W naszych wspomnieniach sięgaliśmy do historii początków wspólnoty. Nie zabrakło również wzruszającego momentu (wszak to człowiek jest narzędziem w rękach Pana!), w którym wspólnota mogła za wszelkie dobro podziękować swojej kochanej opiekunce - s. Justynie Papież.
Całe spotkanie przeplatane było pięknym śpiewem, w którym pomagała wspólnotowa diakonia muzyczna. W późnych godzinach wieczornych okazało się, iż czas biegł szybko i nieubłaganie nadeszła pora pożegnań i powrotu do domów.
Dla upamiętnienia 15-lecia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Dębicy każdy z nas otrzymał specjalnie przygotowany upominek. Pięknie wykonany przeźroczysty kulisty świecznik, ozdobiony emblematem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będzie nie tylko wspomnieniem pięknego dnia, ale również głęboko wymownym znakiem bezwarunkowej miłości Bożej. Palące się w nim światło będzie nam w codzienności życia przypominać, że jest takie miejsce, gdzie właśnie taka bezwarunkowa miłość jest ofiarnie realizowana. Tym miejscem, w którym dzięki łasce Bożej podnosimy się z upadków i rozpoczynamy swój bieg ku wolności - jest dębicka wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!
W roku bieżącym nasza Wspólnota przeżywa 15-lecie swojego istnienia i posługi w parafii. Na przestrzeni piętnastu lat do Księgi Czynów Wyzwolenia, którą prowadzimy, wpisanych zostało 595 kandydackich i 345 członkowskich deklaracji abstynenckich. Ze wspólnotą ściślej związanych jest poprzez formację duchową ok. 200 osób.
Wydarzenia, które przeżywamy we wspólnocie KWC, zapisujemy w Kronice. Obecnie piszemy już trzeci jej tom. Prowadzimy również Duszpasterską Księgę Spotkań KWC.
Mamy sztandar - proporzec, znak naszej przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Został on wykonany jako wotum wdzięczności za wyzwolenie z alkoholizmu. Pragniemy pod tym sztandarem stać jako Wojsko Gedeona i służyć Prawdzie, która wyzwala.
Wspólnota KWC wdzięczna jest wszystkim kapłanom naszej parafii szczególnie za posługę sakramentalną w konfesjonale, dzięki której na nowo wielu naszych braci i sióstr odzyskuje wolność Dzieci Bożych i radość abstynencji.
Modlitwa i dar abstynencji są naszą siłą w służbie wobec bliźnich trwających jeszcze w ciemnościach grzechu i uwikłanych w nałogi, dlatego wdzięczni jesteśmy ludziom dobrej woli za modlitwę i cierpienie ofiarowane w  intencji naszej i naszych rodzin, przeżywających trudne doświadczenia. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w dzieło Krucjaty zapraszamy na poniedziałkowe spotkania w sali nr 16 w budynku parafialnym.

Eleuteria nr 72, 4/2007

początek strony