"W trosce o Twoje dziecko"
konferencja naukowa
poprzednia strona

Katarzyna Łukaszek

Dzięki temu, że jestem w Ruchu Światło-Życie oraz w Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Archidiecezji Krakowskiej, mam możliwość ciągle się rozwijać jeżdżąc na rekolekcje, konferencje, sympozja, warsztaty, kongregacje, spotkania oazowe i spotkania KWC. Posługę swą wykonuję z wielką chęcią i radością. Nie tylko zbieram plon obfity udziału w tych spotkaniach, ale i sama staram się zasiewać ziarno. Ostanio organizowałam i koordynowałam konferencję naukową pt. "W trosce o Twoje dziecko - FAS, czyli Płodowy Zespół Alkoholowy", która odbyła się 15 stycznia 2008 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Konferencja ta wpisała się w szereg działań kampanii "Ciąża bez alkoholu" organizowanej w Polsce przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania ta ma na celu zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży i promocję abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na dziecko.

Konferencja naukowa adresowana była do studentów, pedagogów, psychologów oraz osób zawodowo zajmujących się problemami rodziny. Oprócz nich uczestniczyli także nauczyciele, wykładowcy akademiccy, kierownicy ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, pielęgniarki, klerycy i   księża. Byli to ludzie, którzy pragnęli jak najwięcej dowiedzieć się o FAS, chętnie notowali nowe informacje, w przerwie zadawali pytania i prosili o pomoc. Na co dzień zmagają się z troskami i problemami rodzin, które ich otaczają. Wraz z prelegentami uczestniczyło 125 osób.

Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie skutki dla dziecka może mieć spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Odpowiedzieć na to pytanie starali się wybitni prelegenci, do których należeli: p. Marta Mordarska (pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom), p. dr Marek Banach (adiunkt Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz adiunkt Katedry Pedagogiki Społeczno - Opiekuńczej WSF-P "Ignatianum" w Krakowie), ks. mgr Mirosław Żak (Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej i moderator Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia). Konferencję prowadzili ks. dr hab Janusz Mastalski (pedagog i Kierownik Katedry Pedagogiki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) oraz Katarzyna Łukaszek (studentka III roku Nauk o Rodzinie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Zapoznaliśmy się z obszarami problemów alkoholowych, funkcjonowaniem rodziny z problemem alkoholowym, objawami FAS i sposobami jego diagnozowania oraz strategiami postępowania z dzieckiem z FAS.

FAS, czyli Płodowy Zespół Alkoholowy, jest jednostką chorobową, obejmującą zespół zaburzeń, jakie pojawiają się u dziecka w wyniku spożywania przez brzemienną matkę alkoholu. Naukowcy podkreślają, że nie musi tutaj chodzić o duże ilości - wystarczy nawet niewiele tej substancji, aby zaszkodzić dziecku jeszcze w okresie prenatalnym. Prelegenci zwracali uwagę, że nie ma dotąd stwierdzonej bezpiecznej dawki alkoholu, która na pewno nie będzie wpływała niekorzystnie na płód - stąd należy powstrzymać się od jego spożywania w czasie ciąży, choćby rzadko i w najmniejszych ilościach.

Czym więc objawia się FAS? Posługując się sformułowaniem Pani Małgorzaty Kleckiej, autorki książki "FAScynujące dzieci", takie właśnie FAScynujące dziecko ma trudności z uczeniem się, zachowaniem, relacjami społecznymi. Występuje u niego charakterystyczna dysmorfia twarzy, czyli zniekształcenia, objawiające się m.in.: wąskim czołem, skróconymi szparami powiekowymi, spłaszczoną środkową częścią twarzy, opadającymi powiekami, krótkim zadartym nosem. Rodzice dzieci z FAS wiedzą, że winę za cierpienie dziecka ponoszą sami, bo ich dawna, może młodzieńcza lekkomyślność lub po prostu niewiedza sprawiła, że ich pociecha, zamiast żyć normalnie, napotyka na szereg przeszkód w codziennej egzystencji.

Konferencja uświadomiła uczestnikom ogrom tych trudności, wagę z pozoru błahych decyzji podejmowanych przez rodziców oraz ich odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci, a także pokazała, na podstawie jakich objawów diagnozuje się FAS.

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w czasie ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Zespołowi FAS oraz innym uszkodzeniom związanym z ekspozycją płodu na alkohol można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w okresie ciąży.

Więcej informacji nt. FAS można uzyskać na stronie internetowej http://fas.edu.pl lub przez kontakt ze mną: klukaszek@wp.pl

Eleuteria nr 73, 1/2008

początek strony