Wolność jest darem poprzednia strona

Alicja Małek

"Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli"  (J 8, 32)

Wolność jest darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, by móc w pełnej radości i pokoju przeżywać każdy dzień naszego życia i być odpowiedzialnym za swoje decyzje. Niestety niejednokrotnie bywa tak, że człowiek gubi się, źle pojmując wolność, mając fałszywy jej obraz. Zagubienie to często prowadzi do różnego typu zniewoleń. Do takiego zniewolenia prowadzi nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, nadużywanie internetu, ha-zard itp.

Bywa, że dopiero sięgnięcie dna w tym zniewoleniu mobilizuje do tego, aby podjąć pracę nad sobą, aby na nowo rozpocząć swoje życie w prawdziwej wolności. To właśnie wolność jest głównym tematem Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia, które odbywają się co miesiąc w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, pod duchowym przywództwem naszych księży Stanisława Zarycha i Stanisława Czenczka.

W dniach 8-10 lutego 2008 r. przeżyliśmy już 183. serię tych rekolekcji. Przed ich rozpoczęciem zgłosiło się tylko kilkanaście osób, ale dojechali jeszcze inni. Przywieźli ich ze swoich parafii zatroskani kapłani, a także koledzy podający pomocną dłoń tym, którzy trwają w zniewoleniu i marnują swoje życie i swoich rodzin. W piątek wieczorem było już po-nad 40 osób. W grupie tej 20 osób stanowili ci, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w naszych rekolekcjach, inni bywali już wcześniej.

Uczestnicy rekolekcji przyjechali do Przemyśla z różnych stron diecezji przemyskiej, a także spoza niej. Po kilka osób przybyło z: Sanoka i okolic, Brzozowa i okolic, Rakszawy, od Krosna. Była jedna osoba spod Zakopanego, jedna Tarnowskich Gór, kilka z okolic Przemyśla.

Program ORDW był realizowany zgodnie z planem od piątku wieczorem do niedzieli do obiadu włącznie. W piątek po wprowadzeniu w tematykę rekolekcji modliliśmy się w czasie drogi krzyżowej i mszy św.
Bogato wypełnionym dniem jest zawsze sobota, którą rozpoczęliśmy jutrznią i słuchaniem katechezy o wolności. Znalazł się czas na pracę w grupach i dzielenie się swoim doświadczeniem wolności i zniewolenia.

W czasie rekolekcji praktykujemy też spotkania w grupie Al-Anon: dla osób współuzależnionych. W czasie tego spotkania zainteresowani dowiadują się często po raz pierwszy o współuzależnieniu, o tym, jak postępować, aby nie dać się wciągnąć w te mechanizmy, a także co robić, aby mądrze pomóc bliskiej osobie uzależnionej od alkoholu bądź innych używek.

Przeżywaliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu i dlatego w sobotnie popołudnie nie było pogodnego wieczoru, a czas ten przeznaczyliśmy na nabożeństwo adoracji Krzyża św. Uczestniczyło w nim kilku kleryków z przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Animowali oni nabożeństwo poprzez śpiew przy akompaniamencie gitary. Grą na skrzypcach ubogaca nas często p. Ania z Przemyśla, wprowadzając modlitewną atmosferę. Każdy z adorujących Krzyż Jezusa mógł znaleźć dla siebie przesłanie do zastanowienia, wybierając myśl umieszczoną na karteczkach pozostawionych przy Krzyżu.

Dzień sobotni zakończyliśmy nabożeństwem ewangelizacyjnym, w czasie którego kapłan prowadzący ubogacił nas Słowem Bożym. Wysłuchaliśmy też świadectwa życia tych, którzy dzielili się radością trwania w wolności. Byli to: Bożenka (AA) i Ela z Jackiem, którzy podjęli Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i opowiadali o swojej drodze do Krucjaty, a także o motywacji, która doprowadziła ich do decyzji abstynencji od alkoholu z miłości do bliźniego. Owocuje to obecnie w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

Przed udaniem się na spoczynek w sobotę wieczorem odbył się też miting otwarty dla Anonimowych Alkoholików i zainteresowanych tym problemem, aby mieli możliwość zapoznania się z tą formą spotkań przeznaczoną dla alkoholików.

W czasie rekolekcji mówiliśmy też dużo o drogach wyjścia ze zniewolenia alkoholowego. Proponowaliśmy podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przybliżając to dzieło od strony duchowej, historycznej, zwracając szczególną uwagę na zobowiązania, które podejmują ludzie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. KWC jest wspólnotą łączącą ludzi wolnych, podejmujących dar abstynencji od alkoholu z miłości do drugiego człowieka.

Cieszy fakt, że coraz częściej na nasze rekolekcje ORDW przyjeżdżają małżeństwa, w których jest problem alkoholowy. Dzięki obecności obojga małżonków można mieć nadzieję, że ta rodzina podejmie trud wzajemnego wspomagania się.

W niedzielę, która była ostatnim dniem rekolekcji ORDW, przeżywaliśmy dużo radości w czasie Mszy św. pod-czas składania na ręce kapłana deklaracji KWC, którą podjęło 20 osób (w tym 4 jako członkowie).
Kapłani błogosławili nam wszystkim, byśmy nieśli do swoich domów, znajomych, środowisk, w których pracujemy, przesłanie prawdziwej wolności: bez alkoholu można żyć, można się radować w pełni bez sztucznych wspomagaczy.

Kolejne rekolekcje co miesiąc. Zapraszamy na nie wszystkich trwających w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, aby utwierdzali się w swoim wyborze, a także tych, którzy zatracili prawdziwą wolność, aby wytrwale szukali drogi wyjścia. Czekamy na każdego, kto chce pomóc bliźniemu uzależnionemu od alkoholu lub innych używek, a także czekamy na uzależnionych. Bo wolność jest darem, który wymaga od każdego z nas ciągłej pracy nad sobą, umacniania w sobie tego co dobre; w ten sposób jednocześnie wyczulamy się na to, co może prowadzić do jakiegokolwiek zniewolenia. Częste uczestniczenie w tych rekolekcjach umacnia ducha, pomaga ciągle na nowo odkrywać argumenty za trwaniem w prawdziwej wolności.

Eleuteria nr 73, 1/2008

początek strony