Być wolnym i uczyć się żyć w wolności.
Nowenna przed 30-leciem proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
wrzesień 2008 - maj 2009
Przygotowanie do XXIX Pielgrzymki KWC - Warszawa, 6 czerwca 2009
poprzednia strona

W roku 2009 będziemy świętować 30-lecie proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (powstałej 8 czerwca 1979). W miesiącach poprzedzających XXIX Pielgrzymkę KWC zapraszamy do Nowenny, która ma odnowić w nas wierność podjętej drodze, prowadzić do nowej gorliwości, wyzwolić nowy zapał. Niech w bieżącym roku Nowenna towarzyszy realizowaniu dzieł Krucjaty w naszych środowiskach.
Sposób realizacji wskazanych tematów pozostawiamy do wyboru wspólnotom lub poszczególnym członkom KWC. Można skorzystać z dodatkowych pomocy znajdujących się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

WRZESIEŃ
Obdarowani wolnością
Wolność osoby - godność człowieka
Bądź uwielbiony, Boże, we wszelkich wysiłkach podejmowanych w celu ratowania godności człowieka, wypełniając prośbę Jana Pawła II: "abyście przeciwstawiali się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności".

Zob. KWC Podręcznik, rozdział I, p. 1-2, 4-5.

PAŹDZIERNIK
Wyzwoleni w Chrystusie
Więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie (por. Łk 4, 4, 16-21)
Bądź uwielbiony Boże w misji Twego Syna, który obdarza nas wolnością; bądź uwielbiony w Ewangelii - wyzwalającym Słowie Życia; bądź uwielbiony w Niepokalanej, która w wolności w pełni przyjęła Słowo Boże.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 2.

LISTOPAD
Wolność owocem Ducha Świętego
Nawrócenie źródłem wolności
Bądź uwielbiony, Boże, w owocach działania Ducha Świętego; bądź uwielbiony przez przemianę mego serca i stylu życia.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 3.

GRUDZIEŃ
Wolność - życie w świetle
Tylko w Prawdzie jestem wolny
Boże, Ty sam jesteś Światłem, które wyzwala!
Bądź uwielbiony, Boże, w duchowym pokarmie, który dajesz mi w modlitwie, medytacji Pisma św., sakramentach, we wspólnocie; bądź uwielbiony w spotkaniu z każdym człowiekiem.
Bądź uwielbiony w dobrym wykorzystaniu czasu w poszukiwaniu wyzwalającej prawdy.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 4.

STYCZEŃ
Nie jestem niewolnikiem, lecz synem
Wyzwolenie przez Boga Ojca
Bądź uwielbiony Boże, mój Ojcze! Ty zawsze widzisz we mnie syna. Ty jesteś dla mnie jedynym źródłem prawdziwej radości.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 5

LUTY
Sercem Krucjaty wyzwolenie z lęku
Kocham - więc nie muszę się bać!
Bądź uwielbiony Ojcze; Twoja miłość wyz-wala mnie z lęku!
Bądź uwielbiony, bo z Tobą nie boję się tego świata: katastrof, chorób, polityki, ekonomii, spotykania z drugim człowiekiem ani samego siebie.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 6

MARZEC
Wyzwolenie przez miłość
Wolność owocem daru z siebie
Bądź uwielbiony, Ojcze, który wezwałeś mnie do pójścia drogą krzyża - drogą miłości. Bądź uwielbiony w prawdziwej wolności - w naszym bezinteresownym dawaniu siebie innym.

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 7; KDK 24.

KWIECIEŃ
Wolność we wzajemnej służbie
Jako bracia jesteśmy wolni
Bądź uwielbiony, Ojcze, w "nowej wyobraźni miłosierdzia", która uzdalnia nas do niesienia wyzwolenia w Chrystusie człowiekowi pogrążonemu w biedzie dzisiejszej epoki!

Zob. KWC Podręcznik, rozdział III p. 8; NMI 50

MAJ
Powołani do wolności
Służba społeczna szkołą wolności
Bądź uwielbiony, Ojcze, który posyłasz nas do służby na różnych polach życia. Bądź uwielbiony w naszym świadectwie abstynencji i świadectwie służby społecznej! Bądź uwielbiony w członkach Krucjaty na całym świecie.

Zob. KWC Podręcznik, Aneks

Eleuteria nr 74, 2/2008

początek strony