Drodzy Czytelnicy!
ks. Piotr Kulbacki

XXVIII Pielgrzymka KWC do maryjnego sanktuarium w Gietrzwałdzie (7 VI 2008), która zgromadziła 700 osób, rozbudziła w nas entuzjazm do ogłaszania zwycięstwa Boga nad mocami ciemności, grzechem i słabościami człowieka.więcej

Być wolnym i uczyć się żyć w wolności.
Nowenna przed 30-leciem proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
wrzesień 2008 - maj 2009
Przygotowanie do XXIX Pielgrzymki KWC - Warszawa, 6 czerwca 2009

W roku 2009 będziemy świętować 30-lecie proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (powstałej 8 czerwca 1979). W miesiącach poprzedzających XXIX Pielgrzymkę KWC zapraszamy do Nowenny, która ma odnowić w nas wierność podjętej drodze, prowadzić do nowej gorliwości, wyzwolić nowy zapał. Niech w bieżącym roku Nowenna towarzyszy realizowaniu dzieł Krucjaty w naszych środowiskach.
Sposób realizacji wskazanych tematów pozostawiamy do wyboru wspólnotom lub poszczególnym członkom KWC. Można skorzystać z dodatkowych pomocy znajdujących się na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl

więcej

Krucjata musi być ruchem dynamicznym
Program 300x10

Ks. Franciszek Blachnicki
Zapraszając na I Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wprowadziliśmy "system dziesiętny" czyli przyjęliśmy założenie, iż na pielgrzymkę przyjadą osoby wydelegowane przez swoje środowiska, każda z nich reprezentować będzie dziesięciu członków KWC.

więcej

O nowy dynamizm w walce o trzeźwość
Bp Tadeusz Bronakowski
Słowo Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski do Pielgrzymów XXVIII Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Gietrzwałdu w dniu 7 czerwca 2008 roku:

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!
W modlitwie i kontemplacji łączę się dzisiaj z Wami, którzy w domu naszej Matki i Królowej w Gietrzwałdzie podejmujecie kolejne kroki w trudnej walce o trzeźwość Narodu. Z podziwem i szacunkiem myślę o tej wspaniałej pielgrzymkowej inicjatywie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Potrzeba bowiem we współczesnym świecie takiego wspaniałego świadectwa ludzi, którzy w swoim życiu świadomie i dobrowolnie decydują się zrezygnować ze spożywania alkoholu.


więcej

Wysłuchaj mnie, jestem twoim dzieckiem!
Agnieszka Borowicz

Praktycznie akceptacja uczuć dziecka oznacza uważne słuchanie tego, co ono ma nam do powiedzenia. Dopóki uważamy, że wiemy lepiej, co dziecko chce nam powiedzieć, dopóki ignorujemy je lub "słuchamy jednym uchem" czytając gazetę lub gotując obiad, dopóki nie jesteśmy ciekawi tego, co dziecko chce nam przekazać, dopóty prawdziwie nie słuchamy. Jeżeli spojrzymy na słuchanie jako na akt miłości, to patrząc na mówiące dziecko, dając mu swój czas, koncentrując się na nim i starając się zrozumieć jego punkt widzenia, dajemy konkretny wyraz tego, że je kochamy.więcej

Dzień Dziecka - dniem bez alkoholu
ks. Piotr Kulbacki

W dniu 24 maja 2006 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca Dniem bez alkoholu.
Oto treść uchwały: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka wzywa Rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenie dostępności do alkoholu w dniu 1 czerwca.
Zwracamy się do przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyszynku i sprzedaży napojów alkoholowych do powstrzymania się od sprzedaży i podawania alkoholu w tym dniu.
Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka.
W uzasadnienia uchwały posłowie wskazali m.in. na liczbę ponad 2 mln. dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym.
Chociaż inicjatywa "Międzynarodowego Dnia Dziecka - dnia bez alkoholu" ma charakter symboliczny, jest ona okazją do promocji zdrowego modelu rodziny, aktywnego spędzania wolnego czasu, szerzenia idei dotyczącej radości i szczęścia własnych dzieci oraz zwrócenia uwagi dorosłych na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, dotarcia z informacją o możliwościach pomocy dla dzieci i rodziców.
Dlatego jako Krucjata Wyzwolenia Człowieka zapraszamy szczególnie rodziców do podejmowania abstynencji poprzez włączanie się w szeregi członków KWC, jako daru miłości dla swoich dzieci i dzieci z otoczenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich." (J 15, 13).

Parafialny Dzień Dziecka
Zosia Sciskoł i diakonia
W kilka osób rozmawialiśmy o tym, że do naszej wspólnoty oazowej należą całe rodzeństwa. Głównie z myślą o nich chcieliśmy zebrać fundusze na letnie rekolekcje. Drugim zagadnieniem było zorganizowanie "dnia dla rodziny". Oba pomysły udało się połączyć, i tak powstał PIERWSZY PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA.

więcej

Wolność i wybór współmałżonka
Jakub Bartoszewski
Mimo że powszechnie mówi się o wyborze męża czy żony, trzeba sobie zdać sprawę ze znacznego ograniczenia owego wyboru. Wpierw ogranicza go tak zwane pole wyboru, czyli bliskość terytorialna, zazwyczaj ten sam język, często podobne pochodzenie społeczne, poziom wykształcenia czy nawet zawód. Ale ten wybór nie zawsze jest wyborem; może być przyjęciem szansy, okazji, możliwości. Przecież w równej mierze wybiera się lub zostaje się wybranym - to też zmniejsza swobodę wyboru.


więcej

Regulamin Stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
"Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła. Podręcznik" w rozdziale V p. 8-10 podaje ogólne zasady powoływania i pracy stanic i innych struktur organizacyjnych KWC. Zgodnie z p. 8 każdą "stanicę eryguje ośrodek centralny" Krucjaty.

więcej


Prawda was wyzwoli
Anna i Ryszard Szewczykowie
Najważniejszą motywacją w Krucjacie jest miłość bliźniego - jestem abstynentem z miłości do Boga i bliźniego. Wielką rolę w Krucjacie odgrywa pokorna i ufna modlitwa wszystkich jej członków. Dowiedzieliśmy się też, że diakonia jest to dawanie siebie innym dla Jezusa. Szkoda, że było nas z naszej diecezji tylko 5 małżeństw, ale najważniejsze, że były to osoby zaangażowane. Ksiądz Piotr miał dla każdego z nas czas, aby porozmawiać i wyjaśnić sprawy niezrozumiałe.