Drodzy czytelnicy!
ks. Piotr Kulbacki

Obchodzimy rok przygotowań do 30-lecia proklamacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która miał miejsce 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. W obecnym numerze Eleuterii zamieszczamy ważne, programowe teksty. W pierwszym z nich zostały ukazane aktualne problemy dotyczące zagadnień pracy trzeźwościowej. Artykuł ten ukazuje panoramę przemian po 1989 roku  w Polsce i wskazuje na wagę i rolę "Wytycznych Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej". Mimo upływu czasu stanowią one bardzo nowoczesny program działania Kościoła w Polsce, dlatego zostały zamieszczone w całości w niniejszym numerze Eleuterii. Załączamy też propozycję pracy nad tymi tekstami na spotkaniu diakonii KWC.więcej

Kościół ma program działania!
ks. Piotr Kulbacki
Nietrudno odczytując Wytyczne zauważyć, że postulaty zawarte w nich są szansą także dziś. Znów obserwujemy wzrost zagrożenia, szczególnie wobec młodzieży, znów trzeba nawoływać duchowieństwo do podejmowania akcji trzeźwościowej i stawania na jej czele. Trzeba stale odwoływać się do podstawowej funkcji rodziców chrześcijańskich w wychowaniu swoich dzieci do trzeźwości. 

więcej

Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej
W trosce o realizację życia w pełni ewangelicznego zgodnie z nauką II Soboru Watykańskiego oraz w obliczu ciągłego wzrostu alkoholizmu w społeczeństwie polskim Episkopat Polski - nawiązując do tradycji pracy Kościoła w Polsce nad trzeźwością Narodu i uznając konieczność wzmożenia wysiłków duszpasterskich na tym odcinku, nie umniejszając przy tym znaczenia walki z innymi wadami i zagrożeniami - ujmuje niniejszym w ogólne ramy Kościelną Działalność Trzeźwościową nad wykorzenieniem pijaństwa i ugruntowaniem cnoty trzeźwości w Narodzie. 

więcej

Droga Krzyżowa
XXIII Pielgrzymka KWC 
Gietrzwałd,
7 czerwca 2008 r.

KWC diecezji gdańskiej
Trwają pod Twym krzyżem, Jezu, wszyscy uczestnicy dzisiejszej Drogi Krzyżowej, a w sposób szczególny ci, którzy swój czas i siły pragną ofiarować ludziom potrzebującym pomocy. Przynosimy Ci, Panie, serca, gotowe kochać ludzi chorych, samotnych, zniewolonych. Przynosimy ręce, chętne do pomocy, i oddajemy samych siebie. Pragniemy razem z Tobą przemierzać współczesne drogi i dźwigać krzyże współbraci. Rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie aż na Golgotę, by lepiej zrozumieć sens Twego cierpienia i majestat zmartwychwstania.

więcej

Krzyż Krucjaty w Krakowie Płaszowie
Diakonia KWC Kraków

Pielgrzymowanie Krzyża Krucjaty w archidiecezji krakowskiej odbyło się w 2007 r. Na modlitwie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, "aby przeciwstawiać sie wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności" gromadziły się wspólnoty parafialne, a także rodziny w swoich domach. Krzyż nawiedził krakowskie seminarium duchowne gromadząc wokół siebie kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, towarzyszył corocznej pielgrzymce Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, a także rekolekcjom ewangelizacyjnym dla alkoholików leczących się na oddziale odwykowym.więcej

Krucjata a Drogowskazy
ks. Piotr wraz z Diakonią KWC

W imieniu całej wspólnoty Ruchu Światło-Życie przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy pragnę zadać pytanie w obliczu rodzących się wątpliwości: Czy przyjęcie Drogowskazów Nowego Człowieka na zakończenie oazy II st. wymaga przystąpienia do Krucjaty? Jeśli tak, to jako członek czy wystarczy jako kandydat? [...]
Z poważaniem
Alicja wraz z całą wspólnotąwięcej

Na spotkaniu diakonii KWC
ks. Piotr Kulbacki
Zachęcamy, aby po zapoznaniu się z tekstami Kościół ma program działania i Wytycznych Episkopatu przeprowadzić spotkanie diakonii KWC w oparciu o poniższe pytania:
 1. Co stanowi aktualnie główną motywację do podejmowania działalności trzeźwościowej (moją, innych zaangażowanych)?
 2. Motywacja abstynencji - jakie motywy faktycznie przekonują dziś do podejmowania zasady: "przez dobrowolną całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich?". Które motywy mogą dziś przemówić najsilniej do młodego pokolenia? Zob. Abstynenckie Credo KWC.
 3. Jakimi motywami kieruje się dziś działalność rożnych instytucji? Czym różni się działalność kościelna?
 4. Jakie dziś są najpilniejsze kierunki działalności Kościoła na rzecz trzeźwości? Jakich potrzebujemy do tego narzędzi? Którymi już dysponujemy, które wymagają odnowienia, jakich nam brakuje?
Czynić uczniów
Nabożeństwo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii
Opracowanie: Diakonia KWC (ks. Piotr Kulbacki, Katarzyna Owczarek)
Przygotowanie (kilka dni wcześniej)
 1. Potrzeba odpowiedniej liczby osób do służby liturgicznej.
 2. Należy przygotować świece, krzyż procesyjny; diakon lub lektor niesie Ewangeliarz.
 3. Deklaracje zostają złożone, w zależności od okoliczności, na ołtarzu lub na ręce głównego celebransa lub na Księdze Czynów Wyzwolenia.
 4. Odpowiednią liczbę deklaracji KWC, które na "misję czynienia uczniów" będą wręczane członkom i kandydatom KWC.
 5. Dwa lub trzy krótkie świadectwa przeplatane krótkim śpiewem.
  Uwaga: Świadectwa powinny być dobrze przygotowane. Powinny dotyczyć spraw, do których świadczący mają już czasowy i emocjonalny dystans. Nie należy prosić o publiczne świadectwo osób świeżo przeżywających jakieś osobiste czy rodzinne problemy.
  Świadectwa ukierunkować na "czynienie uczniów". Pokazać różne aspekty wyzwolenia.
 6. Przygotować Eleuterię do pokazania podczas ogłoszeń.


więcej