Nie piję za jego zdrowie
poprzednia strona

Katarzyna Łukaszek, Agnieszka z Warszawy
Poniżej przedstawiamy pracę Katarzyny z Krakowa i Agnieszki z Warszawy, które współpracując z lokalnymi władzami i podmiotami państwowymi (np. PARPA) zajmują się profilaktyką dotyczącą FAS. Kasia po raz kolejny koordynowała konferencję naukową w Krakowie, natomiast Agnieszka poprowadziła w szkołach na terenie Warszawy zajęcia profilaktyczne.

Nie piję za jego zdrowie
"Wypijmy za zdrowie twojego przyszłego dziecka", "Napij się, tobie też należy się trochę przyjemności", "To tylko lampka wina do obiadu, wzmocni twój organizm". To część stwierdzeń, jakie może usłyszeć kobieta w ciąży od znajomych, rodziny, lekarzy. Zdania, które mogą wprowadzić ją w zakłopotanie oraz stworzyć niebezpieczeństwo, że ulegnie namowom "światłych umysłów". Jednak już niewielka ilość promili, może zaszkodzić zdrowiu jej dziecka, nie ma bowiem bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Lampka wina, kieliszek wódki czy kufel piwa, to alkohol, który spożyty przez kobietę w ciąży, może zaburzyć rozwój przyszłego potomstwa. To szkodliwa substancja, która niesie za sobą dramatyczne skutki, takie jak: uszkodzenie mózgu, osłabienie ukrwienia łożyska i płodu, powodując jego niedotlenienie, przedwczesny poród, a nawet samoistne poronienie. W rezultacie - to środek toksyczny, który może wywołać szereg chorób. Jedną z nich jest syndrom FAS (Fetal Alcohol Syndrome), czyli Płodowy Zespół Alkoholowy. FAS jest jednostką chorobową, która obejmuje zaburzenia, jakie pojawiają się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez ciężarną matkę. To objawy psychiczne i umysłowe, wynikające z uszkodzenia mózgu (np.: nadpobudliwość, impulsywność, lękliwość, skłonności depresyjne, trudności w uczeniu się), fizyczne (np. zniekształcenia twarzy: wąskie czoło, spłaszczona środkowa część twarzy, krótki zadarty nos, mały szpiczasty podbródek, czy deformacja kości, problemy ze słuchem, skłonność do zwichnięć) oraz wtórne (np.: zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu, chęć bycia w centrum).
O tym syndromie należy często mówić i rozpowszechniać informacje na temat szkodliwości alkoholu na płód. Dlatego też, 27 stycznia 2009 r. została zorganizowana konferencja naukowa pt. "Nie piję za jego zdrowie, czyli czym jest FAS". Inicjatywa ta była podjęta przez Wydział Nauk Społecznych Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy: promocja zdrowia w kreowaniu rodziny, badanie wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy u dzieci i dorosłych techniką rezonansu magnetycznego, trudności funkcjonalne dzieci z FAS, problematyka FAS w kontekście adopcji - działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego "Pro Familia" w Krakowie oraz doświadczenia własne rodziny adopcyjnej, wsparcie rodziny z dzieckiem z FASD - "Dom Łączenia Rodzin im. brata Rogera". Przedstawiona została praca naukowa na temat wiedzy studentów na temat szkodliwości działania alkoholu na płód. Oprócz tego zaprezentowano film pt. "Wieczne dziecko", pokazujący osoby dotknięte tym syndromem. Konferencja ta zebrała nie tylko wielkie autorytety naukowe, ale również wyśmienitą publikę. Połowę słuchaczy stanowili studenci, głównie z Uniwersytetu Pedagogicznego i Collegium Medium UJ. Ponadto uczestniczyli: wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pedagodzy, psychologowie, terapeuci uzależnień i Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, przedstawiciele rodzin adopcyjnych i zastępczych, pielęgniarki, pracownicy socjalni, specjaliści ds. pracy z rodziną oraz inni. Obecny był również p.Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.
Koordynatorką konferencji naukowej była p. Katarzyna Łukaszek studentka Nauk o Rodzinie z Wydziału Nauk Społecznych Papieskiej Akademii Teologicznej, wieloletni członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Diakonii Wyzwolenia w Krakowie.
Polecam strony internetowe, na których można znaleźć informacje nt. FAS i nie tylko:

http://ciazabezalkoholu.pl/
http://www.parpa.pl/
http://wydawnictwo.parpamedia.pl/

Katarzyna Łukaszek


Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w terenie.

W szkole, która nas zaprosiła prowadziliśmy zajęcia metodą warsztatową. Uczniowie pracowali w grupach i zastanawiali, jakie czynniki mogą wpływać na urodzenie zdrowego dziecka, a jakie są niebezpieczne dla jego zdrowia i co mogą powodować. Cały warsztat głównie opierał się o film "Dorosłe dzieci". Później jest czas na wyrażenie swoich opinii, odczuć czy pytań. Trochę wtedy też mówimy o tym, jak ważne jest nie łączenie współżycia, a później okresu ciąży z alkoholem, jakie głupoty czasem wygadują lekarze... To co mówimy zależy też od pytań. Raz nas zapytała dziewczyna o to, czy coś można zrobić dla takich dzieci później, więc opowiadałam o tym czego się dowiedziałam na ten temat.

Agnieszka z Warszawy
Eleuteria nr 77, 1/2009


początek strony