Jesień… czas zbierania plonów
Redakcja Eleuterii

Dorośli, którym poświęcony jest ten numer Eleuterii to grupa, która zbiera owoce swoich zasiewów. Dorośli - to często rodzice. Dlatego w tym numerze podejmujemy m.in. temat odpowiedzialnego ojcostwa, którym zajmuje się p. Szymon Grzelak w swojej książce "Dziki Ojciec". Autor proponuje dzieciom program pozytywnych inicjacji, które pomagają wchodzić w dorosły świat poprzez branie odpowiedzialności za swoje życie, a nie przez naśladowanie negatywnych wzorów jak palenie czy picie alkoholu. Prawdziwa dorosłość została tutaj zaprezentowana przez pokazanie wartości życia, które możemy czerpać całymi garściami.
więcej

Miłość jest twórcza
Opracowała Katarzyna Owczarek

Książka Szymona Grzelaka "Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu" doskonale wpisuje się w temat numeru. Polecamy ją tym, którzy poważnie myślą o rodzinie.

"Dziki ojciec" to nie jest książka dla ojców. Nie tylko. To książka dla rodziców, małżeństw i narzeczonych, którzy chcą rozwijać swój pomysł na rodzinę, na wychowanie. Rytuały inicjacyjne zawsze pełniły ważną rolę w życiu ludzi i społeczeństw. W inicjacjach jest moc, którą można wykorzystać, by wychować dzieci w duchu wyznawanych wartości. Dzieci potrzebują, by stawiać im progi rozwojowe, wtajemniczać w nowe obszary życia, pozwalać na nowe obowiązki, dawać nowe przywileje. Jeśli ze strony rodziców i wychowawców zabraknie świadomej, pozytywnej strategii inicjacyjnej dla dzieci, bardzo prawdopodobne, że ich postawy i system wartości kształtować będą jedynie popkultura i rówieśnicy. Ale wtedy przeżycia inicjacyjne - takie jak pierwszy papieros, pierwsze piwo w tajemnicy przed rodzicami, pierwsze kontakty seksualne - poprowadzą je w zupełnie inną stronę.
Przedstawiając strategię pozytywnych inicjacji autor łączy w jedną całość psychologiczne i duchowe aspekty wychowania, a poprzez przykłady z życia wzbogacone zdjęciami sprowadza przekaz książki na poziom konkretu.
Książka może być cenną inspiracją dla psychologów, pedagogów i duszpasterzy, którzy zajmują się sprawami wychowania i wspierania rodzin.
Szymon Grzelak


więcej

Ewangelizacja a wyzwolenie
ks. Adam Pradela

Przed współczesnym człowiekiem, dorosłym, niezależnym, poszukującym staje wiele wyzwań. Stawiane są także pytania o jakość i sens życia. Ks. Adam Pradela zastanawia się, jakie zadanie wobec takiego człowieka i współczesności mają ewangelizacja i wyzwolenie
Znany jest dylemat: co było najpierw - jajko czy kura? I w zasadzie również można by zapytać: co ma być wcześniej  - ewangelizacja, doprowadzanie do osobistej więzi z Jezusem, czy posługa wyzwalania, uwalnianie od zła, grzechów, nałogów, demonów i szatana.  I myślę, że również, tak jak w przypadku jajka i kury, nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
U Jezusa ewangelizacja i wyzwalanie są połączone, jak zresztą sam to ukazuje odnośnie do swojej posługi,  powołując się w Nazarecie na proroka Izajasza: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana." (Łk 4, 18-19)więcej


Homilia z Jubileuszowej Konferencji Krucjaty 11-13.09.2009 r.
bp Tadeusz Bronakowski

W dniach 11-13 września 2009 r. odbyła się Jubileuszowa Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jej tematem przewodnim była rola formacji zespołów podejmujących wspólnie posługę na rzecz wspólnot Krucjaty. W Niepokalanowie spotkało się ponad 90-ciu świeckich i duchownych liderów takich zespołów z całej Polski. Przedstawiamy homilię wygłoszoną 11 września przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.


więcej


Człowiek jest powołany do wolności
Ceremonia pożegnalna przed Bramą Brandenburską, 23 czerwca 1996 r. Berlin
Sługa Boży Jan Paweł II

W nawiązaniu do omawianego podczas Jubileuszowej Konferencji KWC znaczenia spotkań formacyjnych Krucjaty, zapraszamy Czytelników Eleuterii do współpracy. Prosimy o nadsyłanie do Redakcji konspektów takich spotkań. Ciekawi jesteśmy Waszych pomysłów. Najbardziej wartościowe postaramy się opublikować. W numerze poświęconym dorosłości przedstawiamy wymowny tekst Jana Pawła II o powołaniu do wolności. Naszym zdaniem, może on być doskonałą podstawą do przeprowadzenia jednego ze spotkań formacyjnych, nie tylko dla dorosłych.


(...) Człowiek jest powołany do wolności. Wolność nie oznacza prawa do samowoli. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto tak ją pojmuje, naraża wolność na śmiertelny cios. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej jego wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem. Człowiek nie zawdzięcza wszystkiego samemu sobie, lecz jest stworzeniem Bożym; nie jest panem swego życia ani też życia innych; jeśli pragnie być człowiekiem w prawdzie, musi słuchać i być posłusznym. Jego wolne siły twórcze rozwiną się w pełni tylko wówczas, gdy będzie je opierał na prawdzie, która jest dana każdemu człowiekowi jako niewzruszony fundament. Tylko wtedy będzie mógł się w pełni zrealizować, a nawet przerosnąć samego siebie. Nie ma wolności bez prawdy.
więcej

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko - apostoł trzeźwości
ks. Henryk Ciereszko

Postać bł. ks. Michała Sopoćko przedstawiamy jako wzór  zaangażowania w życie społeczne.
Spowiednik św. Faustyny poza pracą duszpasterską oddawał się idei szerzenia trzeźwości.
więcej


NaProTechnologia - leczenie niepłodności
po ludzku
Wywiad z Agnieszką i Bartłomiejem Juszczykami przeprowadził Hubert Czapla

Niewątpliwie jednym z podstawowych zadań dorosłego człowieka jest wezwanie do rodzicielstwa. Nie zawsze jednak zadanie to łatwe jest do wykonania. W ostatnich latach bardzo wiele można usłyszeć o niepłodności i sposobach jej "leczenia". My przedstawiamy metodę, w której można odnaleźć echa nauczania Kościoła.


więcej


Salonik Muzyczny Sulejów
Aleksandra i Tomasz Sulejowie

Kiedy już powstaje rodzina, rodzi się pytanie o to, jak ją kształtować.
Czy Krucjata Wyzwolenia Człowieka może być pomocna w szukaniu odpowiedzi na to pytanie?więcej


"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi"
VIII Pielgrzymka KWC na Ukrainie
Katarzyna Owczarek i Stanisława Orzeł

W dniach 24-25 października 2009 r. odbyła się na Ukrainie Pielgrzymka KWC. Jej uczestnicy w swoich rozważaniach powrócili do nauczania Jana Pawła II. Przedstawiamy relację z tego wydarzenia


więcej


Abstynencja drogą do głębszego zanurzenia się w piękno życia

Czy dorosły mężczyzna, kapłan, biskup może być abstynentem? O ważnych wyborach Katarzynie Owczarek opowiada ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Od jak dawna jest ksiądz biskup dobrowolnym abstynentem? Dlaczego taki styl życia ksiądz biskup wybrał?
ks. bp Tadeusz Bronakowsk: Dobrowolną abstynencję podjąłem, kiedy byłem nastolatkiem. Wszystkie późniejsze doświadczenia związane z formacją w seminarium, posługą kapłańską, aż ostatecznie posługą biskupią utrwalały i umacniały to postanowienie. Mogę zatem powiedzieć, że abstynentem jestem przez całe swoje  życie.
Abstynencja była i jest dla mnie wyborem naturalnym i oczywistym. Niewątpliwie jest to związane z jakimiś psychicznymi predyspozycjami, z wrodzoną wrażliwością na pewne rzeczy. Myślę, że na utwierdzenie mnie w słuszności tej drogi wielki wpływ miała praca z dziećmi z domów dziecka. Widziałem na własne oczy, jak wiele cierpienia i ludzkich tragedii wiąże się z nadużywaniem alkoholu. Widziałem, jak wiele krzywdy i upokorzenia wprowadzał w życie dzieci alkohol i jak ogromne piętno wyciskało to na ich życiu, także tym dorosłym.więcej