Rozważania Drogi Krzyżowej poprzednia strona

Od kilku lat w archidiecezji łódzkiej prowadzone jest Studium Animatora Trzeźwości. Jednym z zadań, jakie wykonują uczestnicy jest poprowadzenie tygodnia modlitw o trzeźwość narodu w swojej parafii. W tym roku prowadziłam zajęcia dla uczestników Studium dotyczące programów profilaktycznych. Podczas prezentowania wykonanych zadać, jedna z uczestniczek opowiedziała o prowadzonej przez absolwentkę Studium drodze krzyżowej. Udało mi się dotrzeć do autorki rozważań. Poniżej prezentujemy jej tekst. Niech będzie on zachętą dla animatorów trzeźwości w parafiach do podejmowania aktywności. Przed nami sierpień - miesiąc abstynencji, a za rok kolejny tydzień modlitw o trzeźwość narodu. [K.O.]

STACJA1
PIŁAT WYDAJE WYROK ŚMIERCI NA NIEWINNEGO CHRYSTUSA
Jezus milczy i ofiarowuje swe życie za zbawienie ludzi.
Panie, spraw, byśmy zbyt pochopnie nie osądzali innych ludzi, nawet tych zepchniętych na margines życia przez różne zniewolenia.

STACJA 2
WYŚMIANY CHRYSTUS RUSZA
W SWĄ OSTATNIĄ DROGĘ
Jezus, niosąc krzyż, pokazuje, jak postępować, gdy spadają na nas cierpienia, zwłaszcza te niezasłużone.
Panie, dodawaj nam odwagi, byśmy nie uciekali od krzyża.

STACJA 3
 JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD CIĘŻAREM KRZYŻA
Człowiek pod wpływem alkoholu upada wiele razy. Problemem ludzi uzależnionych jest pycha i złudzenie, że w każdej chwili mogą przestać pić.
Jezu, pozwól podnosić się z upadków powodowanych przez pychę. Chcemy uczyć się od Ciebie pokory.

STACJA 4
 JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ
Chrystus cierpiał dodatkowo, widząc ból swojej Matki. Święta Maryjo, ucz nas wiary w to, że mimo zła biorącego swój początek w alkoholu, możemy z nadzieją patrzeć na zwycięstwo dobra nad złem także w duszach tych, którzy są jeszcze zniewoleni przez grzechy i nałogi.

STACJA 5
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI
Często pomoc bliźniemu wymaga od nas wielu wyrzeczeń – poświęcenia czasu czy rezygnacji z własnych planów.
Panie, ucz nas pomagania innym, zwłaszcza uzależnionym i ich bliskim, nawet wówczas, gdy nie mamy na to ochoty i siły.

STACJA 6
WERONIKA OCIERA TWARZ
JEZUSOWI
Chrystus doświadczył także cierpienia tych, których oblicze zostało oszpecone. Panie Jezu, polecamy Ci ludzi o wyglądzie zniekształconym chorobami. Zsyłaj im ludzi takich jak Weronika, umiejących leczyć ciała i dusze oszpecone chorobami i grzechami.

STACJA 7
JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM
W tym upadku Chrystus cierpiał za nasze słabości, za godzenie rzekomej religijności z niemoralnym życiem.
Panie Jezu, daj nam łaskę powstawania z upadków i autentycznego głoszenia wiary czynami: poprzez walkę z nałogami swoimi lub naszych bliźnich.

STACJA 8
JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY
Jezus zatrzymał się przy płaczących kobietach. Panie Jezu, polecamy Ci rodziców płaczących nad swoimi dziećmi. Naucz ich mądrej miłości: wymagającej, ale miłosiernej, zwłaszcza w sytuacjach uzależnienia dzieci, nieraz już dorosłych, zniewolonych różnymi nałogami.

STACJA 9
JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD KRZYŻEM
Kolejny upadek jest rzeczą, która może zniechęcić człowieka, zabrać mu wiarę we własne siły i odebrać nadzieję na poprawę losu.
Panie Jezu, przemów do upadających kolejny raz pod ciężarem swych grzechów. Weź w obronę cierpiące rodziny alkoholików. Podaj pomocną dłoń tym, którzy chcą powstać z upadków.

STACJA 10
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
Chryste, dziś stale jesteś obnażany - w naszym życiu, w telewizji, prasie. Nie zachowujemy wstydu w mowie, strojach, uczynkach.
Panie Jezu, spraw, byśmy nie odzierali z godności innych ludzi, a dostrzegali także własne grzechy.

STACJA 11
JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
Cierpiałeś Chryste w milczeniu i polecałeś swych oprawców Bogu.
Dziś my polecamy Ci wszystkich, którzy nas kiedykolwiek skrzywdzili. Spraw, aby zniknęły agresja i przemoc mające swe źródło w braku trzeźwości.

STACJA12
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
Chryste, wielu myślało, że przegrałeś.
Dziękujemy Ci, że swą męką i śmiercią dałeś nam łaskę zbawienia. Niech Twa ofiara stanie się źródłem naszego odrodzenia.

STACJA 13
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
Każda tragedia skłania nas do zastanowienia się nad życiem i śmiercią. Każde tragiczne wydarzenie zmusza nas do spojrzenia na świat w innych kategoriach.
Panie Jezu, błogosław nam w trudnych sytuacjach, nie opuszczaj zniewolonych i daj łaskę nawrócenia tym, którzy dla zysku nakłaniają innych do grzechu.

STACJA14
JEZUS ZŁOŻONY
DO GROBU
Grób Twój Chryste to symbol Zmartwychwstania.
Prosimy, daj ukojenie tym, którzy stracili swych bliskich. Pomóż nam żyjącym i naszym bliskim umierać w stanie łaski uświęcającej.
[E.K.]
Eleuteria nr 81, 1/2010


początek strony