Wstęp
Katarzyna Owczarek

Wolność jest wartością, o której marzy wiele osób. Nie spotkałam człowieka, który chciałby dobrowolnie żyć jak niewolnik czy jak człowiek, któremu wolność jest zabierana. Jednak niełatwo być wolnym.
więcej

O wolności człowieka
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nawet prawda, że 2 x 2 = 4 nie jest dla wszystkich oczywista. Dziś niejednokrotnie dekadencja posunęła się już tak daleko, że ludzie (a nawet społeczności) negują istnienie obiektywnej prawdy i obiektywnych norm etycznych. Tak zwany pluralizm, pojęty jako neutralność w odniesieniu do prawdy i wartości etycznych, jest przejawem daleko posuniętej dekadencji jakiejś cywilizacji. W tej sytuacji trzeba podjąć wysiłek, aby przypominać i przekonywać o prawdach, które powinny być oczywiste w ocenianiu człowieka i jego wolności.


więcej

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi
śp. Biskup Polowy WP Tadeusz Stefan Płoski

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu. Poniżej umieściliśmy fragment kazania, które śp. Biskup Polowy WP Tadeusz Stefan Płoski miał wygłosić na cmentarzu wojennym w Katyniu podczas mszy św. polowej


więcej


Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność
Orędzie Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju
Sługa Boży Jan Paweł II

Do Was, którzy budujecie pokój,
do Was, którzy jesteście odpowiedzialni za narody,
do Was, bracia i siostry, obywatele świata,
do Ciebie, młodzieży, która ośmielasz się marzyć o lepszym świecie!

Do Was wszystkich, mężczyźni i kobiety dobrej woli, zwracam się dzisiaj, z okazji XIV Światowego Dnia Pokoju (1 stycznia 1981 r.), zachęcając do refleksji nad sytuacją świata i nad wielką sprawą pokoju. Czynię to powodowany silnym przekonaniem, że pokój jest osiągalny, a zarazem musi on być ciągle zdobywany; że jest dobrem, które należy realizować poprzez nieustannie ponawiane wysiłki. Każde pokolenie w odmienny sposób odczuwa stałą potrzebę pokoju w obliczu codziennych problemów własnego życia. Tak! Każdy z nas powinien codziennie przemieniać ideał pokoju w konkretną rzeczywistość.więcej


Między wolnością a uzależnieniem
ks. Marek Dziewiecki

Naszym drogim Czytelnikom przedstawiamy fragment książki, która nie mówi o alkoholu, lecz o człowieku w obliczu alkoholu. Kto bowiem nadużywa alkoholu, ten zastawia na siebie kuszącą pułapkę, gdyż obiecuje sobie łatwe szczęście. Książka pt. Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością to publikacja napisana językiem dostępnym dla każdego; jest ona owocem spotkań autora z ludźmi uzależnionymi oraz z ich współcierpiącymi rodzinami. Zawiera zestaw reguł postępowania wtedy, gdy przychodzi nam żyć w bliskim kontakcie z osobami uzależnionymi. Ta książka nie daje łatwych recept. Daje natomiast recepty prawdziwe, czyli te, które interesują ludzi mądrych i dojrzałych.
więcej


Abstynencja jest darem miłości
bp Tadeusz Bronakowski

W dniach 13-14 marca 2010 roku w Łomży odbyły się rekolekcje poświęcone tematyce KWC. Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Ignasiak oraz p. Stanisława Orzeł. Na mszy świętej inaugurującej rekolekcje homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Bronakowski. Poniżej zamieszczamy jej treść.
więcej


Pan Bóg nas kocha
i chce naszego dobra
Rekolekcje ewangelizacyjne – Kowary
7–11 listopada 2009 r.

Agnieszka i Paweł Brożyna z Legnicy

Trudno wyrazić słowami to, czego doświadczyliśmy w czasie rekolekcji. Dziękujemy Bogu za to, że tak wszystko poukładał, byśmy mogli na nie pojechać.
Oboje rok temu, dokładnie 11 listopada podpisaliśmy deklarację kandydacką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Paweł ofiarował ją za naszego sąsiada, który jest alkoholikiem, a ja za moją mamę.więcej


Rozważania Drogi Krzyżowej


Od kilku lat w archidiecezji łódzkiej prowadzone jest Studium Animatora Trzeźwości. Jednym z zadań, jakie wykonują uczestnicy jest poprowadzenie tygodnia modlitw o trzeźwość narodu w swojej parafii. W tym roku prowadziłam zajęcia dla uczestników Studium dotyczące programów profilaktycznych. Podczas prezentowania wykonanych zadać, jedna z uczestniczek opowiedziała o prowadzonej przez absolwentkę Studium drodze krzyżowej. Udało mi się dotrzeć do autorki rozważań. Poniżej prezentujemy jej tekst. Niech będzie on zachętą dla animatorów trzeźwości w parafiach do podejmowania aktywności. Przed nami sierpień - miesiąc abstynencji, a za rok kolejny tydzień modlitw o trzeźwość narodu.


więcej


Bóg prowadzi nas niezbadanymi drogami
Ilona

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i moja historia z nim związana są dla mnie najlepszym dowodem na to, że Bóg prowadzi nas niezbadanymi drogami. Kiedy oddamy Mu nasze życie, nie dzieje się to, co chcemy, ale to, czego On chce - i przyjmujemy to z radością.


więcej


Jezus Chrystus – przestrzeń wolności

Przedstawiamy konspekt spotkania przygotowanego przez braci z Taizé. Niech stanie się pomocą do spotkań, jakie organizujemy dla Diakonii Wyzwolenia w swoich diecezjach.więcej