Od Redakcji poprzednia strona

Ks. Maciej Krulak
[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. -Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości (Ef 4, 14-16).

Słowo Boże zaprasza nas do dojrzałości w naszych postawach, która przejawia się w odpowiedzialności. Włączenie się w dzieło Krucjaty jest jej czytelnym znakiem.
Czasem zrzucamy odpowiedzialność na innych, oczekując, aby tam, gdzieś "na górze" (państwa, Kościoła, Krucjaty, Ruchu, wspólnoty, parafii...), tajemniczy "Ktoś" zdecydował, podjął inicjatywę, a my w posłuszeństwie, czy też z konieczności, włączymy się w to co zorganizowano. Tu nie ma na co czekać, tu trzeba być odpowiedzialnym!
W szczególny sposób trzeba nam podjąć odpowiedzialność za życie społeczne. My nie możemy milczeć, w dniach kiedy Krzyż, znak zbawienia, jest elementem gry politycznej, kiedy negowany jest chrześcijański sposób życia, kiedy w imię wolności, człowiek jest pozbawiany swych podstawowych praw do wolności wiary.
Także i dla mnie to czas podjęcia odpowiedzialności za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Z wielkim szacunkiem odnoszę się do poprzedników i jestem im osobiście wdzięczny, bo to dzięki nim usłyszałem Ewangelię Wyzwolenia, która przemieniła moje życie. Cieszę się ze wszystkich, którzy włączyli się w dzieło Krucjaty, zwłaszcza z tych, co nie lękają się wziąć za nie odpowiedzialności. Proszę z pokorą o modlitwę za mnie, abym nie lękał się, ale był świadkiem wolności.
Bieżący numer "Eleuterii" ma nas inspirować do podjęcia odpowiedzialności we wszystkich przestrzeniach naszego życia, do zabrania głosu, tam, gdzie się lękamy otworzyć usta, do objawiania naszej relacji z Bogiem, tam, gdzie się wstydzimy pokazać, że Jezus jest naszym Panem, do podjęcia diakonii na rzecz wolności człowieka i społeczeństwa, życia zgodnego ze wzniosłym powołaniem dziecka Bożego.

Oddając w Wasze ręce 82 numer "Eleuterii" zapraszamy zarówno do refleksji nad odpowiedzialnością, jak i do dostrzeżenia nowych wyzwań - szczególnie problemem tzw. dopalaczy. Z wdzięcznością wspominamy Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości, w którą włączyliśmy się w ramach XXX Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także przypominamy tegoroczny Apel na sierpień - miesiąc trzeźwości. Warto także zobaczyć, co dzieje się w konkretnych wspólnotach, jak Pan posyła i błogosławi. Zapraszamy do dzielenia się wielkimi dziełami, których Pan w nas dokonał.
Eleuteria nr 82, 2/2010


początek strony