WApel Jasnogórski
XXX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
poprzednia strona

Bp Tadeusz Bronakowski
Jasnogórska Matko,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie z ufnością, bo jesteś dla nas najwspanialszym wzorem wiary, nadziei i miłości. Włączamy dzisiaj nasze serca w łańcuch tych, którzy od wieków stają przed Tobą powierzając swoje słabości, swoje pragnienia, tęsknoty i marzenia.
Gromadząc się przed Twoim wizerunkiem, w sposób szczególny naszymi modlitwami ogarniamy pasterzy Kościoła Polskiego uczestniczących w 352. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie, które włączone zostaje w łańcuch pięknych uroczystości jubileuszowych siedemsetpięćdziesięciolecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku.
Ciebie, która trwałaś wśród Apostołów zgromadzonych w wieczerniku, prosimy o matczyną opiekę nad polskimi Biskupami, którzy przewodzą naszemu Kościołowi. Wspieraj ich swoją miłością w tych trudnych czasach, które stawiają przed nami tak wiele wyzwań i zagrożeń.

Święta Matko Odkupiciela,
dzisiaj prosimy Ciebie także o łaski dla wszystkich, którzy uczestniczą w pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości. Z całej naszej ojczyzny przybyli do Twojego Jasnogórskiego domu reprezentanci ruchów abstynenckich i trzeźwościowych, przedstawiciele Instytutów Życia Konsekrowanego, duszpasterze trzeźwości poszczególnych diecezji, ale również tak wiele wspaniałych rodzin z dziećmi. Oni wszyscy klękają dzisiaj przed Twym obliczem, modląc się o umocnienie trzeźwości pośród Polaków.
Wlewaj w nasze serca odwagę, byśmy z coraz większym zaangażowaniem włączali się w inicjatywy umacniające trzeźwość narodu Polskiego. Pomagaj nam z odwagą podejmować abstynencję, którą Kościół Polski od ponad pięćdziesięciu lat ukazuje jako skuteczne narzędzie pracy trzeźwościowej.
Ty, którą nazywamy Matką Pięknej Miłości, kształtuj nasze serca według swojego wzoru, byśmy byli coraz bardziej zdolni do składania bezinteresownego daru dla dobra naszych bliźnich, przede wszystkim zaś tych, których życie jest osłabione i zagrożone przez alkohol.

Wielka Boga - człowieka Matko,
przed laty w jasnogórskich ślubach narodu Polskiego przyrzekaliśmy wypowiedzieć walkę temu, co osłabia i niszczy nasze życie. Przyrzekaliśmy walczyć również z pijaństwem. Twoje macierzyńskie serce nigdy nie pozostaje obojętne na niedolę Twoich dzieci. Dlatego prowadź nas na ścieżkach posługi duszpasterskiej, terapeutycznej i profilaktycznej, byśmy z ufnością i nadzieją nieśli pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Uzdalniaj nas do dzielenia się wielkim świadectwem życia wolnego od alkoholu. Daj nam siły, byśmy nie ustawali wobec naporu tych, którzy promują szkodliwe postawy i zachowania. Dzisiaj, wobec wielkiego duchowego kryzysu, świat potrzebuje odważnych świadków idących za nauką Twojego Syna. Potrzebuje takich świadków również Apostolstwo Trzeźwości. Prosimy Cię, nasza Matko, byś zapalała w sercach wielu naszych rodaków ten apostolski entuzjazm.

Królowo Polskich Rodzin,
tak wielu rodziców wraz ze swoimi ukochanymi dziećmi oddaje dzisiaj Tobie pokłon. W naszych modlitwach prosimy Cię o obfitość łask dla nich i dla wszystkich polskich rodzin. Dopomóż w sposób szczególny tym, które podjęły wielką walkę z nałogiem, które każdego dnia stawiają kolejne kroki na niełatwej drodze do trzeźwości. Niech one znajdą ukojenie i niech odbudują godność, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
Prosimy Cię także, byś uzdalniała wszy¬stkich rodziców, wychowawców i nauczycie¬li do ochrony polskich dzieci i polskiej młodzieży przed zagrożeniami, które płyną z alkoholu. Pomagaj zrozumieć, że kto wychowuje z alkoholem, ten wystawia młodego człowieka na wielkie duchowe i fizyczne zagrożenie.
Przypominaj nieustannie, że prawdziwie dojrzała miłość nie lęka się stawiać wymagań, nie lęka się wyznaczać granic, które mają chronić młodych przed zmarnowaniem daru młodości.

Królowo Młodzieży,
dzisiaj hołd składają Ci również uczestnicy 12. Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. Oni przychodzą do Ciebie, aby w Twojej szkole uczyć się dobrego i szlachetnego życia. Dzisiaj modlimy się zatem w intencjach tych młodych ludzi, którzy są nadzieją i przyszłością Kościoła i naszej ojczyzny. Umacniaj w ich młodych sercach miłość do Twojego Syna. Spraw, by nie lękali się być Jego odważnymi uczniami i świadkami w świecie, który niesie tak wiele fałszywych wizji życia, który kusi tak wieloma złudnymi ideologiami. Wspieraj ich codzienny trud wzrastania w prawdzie i miłości. Pomagaj im odkrywać prawdziwą wartość młodości, która jest piękna i pełna tylko z Twoim Synem, naszym Zbawicielem. Młodości, która nie lęka się odpowiedzialności i potrafi stawiać sobie wielkie wymagania.
Młodości odważnej w walce ze złem i wiernej Bożym przykazaniom.
Ucz wszystkich młodych Polaków, co znaczy "czuwać" we współczesnym świecie. Przypominaj im tę wielką katechezę sprzed lat, którą w tym miejscu głosił Twój czciciel i wielki przyjaciel młodych, sługa Boży Jan Paweł II. Wspieraj ich młode "czuwanie", aby nie ulegli zniechęceniu, aby nie utracili wiary, aby nie poddali się nałogom i innym szkodliwym pokusom.

Królowo Polaków,
prosimy Cię także, byś napełniła rządzących rozwagą i odpowiedzialnością, aby potrafili podejmować decyzje i uchwalać prawo chroniące godność życia ludzkiego. Budź ludzkie sumienia, tak aby chęć łatwego i szybkiego zysku nigdy nie przesłoniła zagrożeń, które niesie alkohol, zwłaszcza dla młodych ludzi. Pomagaj nam budować Polskę trzeźwą i wierną Twojemu Synowi. Polskę zjednoczoną i solidarną. Polskę będącą bezpiecznym domem dla wszystkich. W tym szczególnych dniach, w których decydujemy o przyszłości naszej ojczyzny, ucz nas, jak dokonywać właściwych wyborów. Wyborów, które przyczynią się do pomnażania dobra i budowania solidarności w naszym narodzie.

Nasza umiłowana Matko,
dziękujemy Ci, że ponownie przyprowadziłaś nas tutaj, do swojego Jasnogórskiego domu, do tej szczególnej szkoły świętego życia. Dziękujemy Ci, że nieustannie wskazujesz nam swojego Syna i powtarzasz z miłością: Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dzisiaj prosimy Cię, byś te słowa skierowała przede wszystkim do ludzi młodych. Byś uczyła ich od najmłodszych lat słuchać Chrystusa, wpatrywać się w Niego i podążać za Jego nauką.

Błogosławiona Bogarodzico,
pomagaj nam trwać przy swoim Synu. Niech Jego słowa i przykazania wypełniają nasze serca, niech formują nasze rodziny, parafie i lokalne wspólnoty, niech pomagają wzrastać i rozwijać się naszej umiłowanej Ojczyźnie.
Amen.
Eleuteria nr 82, 2/2010


początek strony