Serce wielkie nam daj! poprzednia strona

Magdalena Hajduk
W dniach 16-17 października 2010 roku odbyła się IX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie. Spotkanie w Latyczowie zgromadziło ponad 200 osób, wśród których znaleźli się ludzie z niemal całej Ukrainy, Mołdawii oraz goście z Polski.

Po krótkim wprowadzeniu ks. Jarosława Gąsiorka, które dotyczyło hasła tegorocznej pielgrzymki "Serce wielkie nam daj!", nastąpił koncert chóru Organum i Zespołu Instrumentalnego Ricercar z Krakowa. Występ w całości poświęcony słudze Bożemu Janowi Pawłowi II pięknie wpisał się w promocję Nowej Kultury. W programie spotkania nie zabrakło drogi krzyżowej ze świadectwami oraz konferencji, które wygłosili Zhanna i Miroslav Stanishevscy - ukraińscy konsultanci do spraw uzależnień. Wywiad z nimi, który przeprowadził moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Maciej Krulak, prezentujemy na następnej stronie "Eleuterii".
Podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Jarosław, głoszący homilię ks. Maciej Krulak podkreślał istotną rolę jałmużny, którą w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest przede wszystkim przebaczenie. Po bezalkoholowej zabawie i spotkaniu w grupach, rozpoczęła się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której w małych grupkach trwała modlitwa wstawiennicza. "Jest to chwila, w czasie której mamy indywidualny kontakt z ludźmi" - mówił ks. Jarosław Gąsiorek.
Pielgrzymka Krucjaty na Ukrainie zakończyła się poranną Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa Leona Dubrawskiego, ordy­nariusza diecezji kamieniecko-podolskiej. Po mszy świętej odbyło się spotkanie członków diakonii wyzwolenia. Na spotkaniu poruszano m.in. tematy związane z rozwijaniem działalności Krucjaty na Ukrainie.
Eleuteria nr 84, 4/2010


początek strony