O byciu dzieckiem Boga, czyli relacja z rekolekcji w Augustowie
poprzednia strona

Justyna Kozłowska, Piotr Skorupa
W dniach 25-27 marca 2011 r. w parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Augustowie - przy okazji parafialnych rekolekcji wielkopostnych - odbyły się również rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wzięło w nich udział prawie pięćdziesiąt osób, głównie małżeństwa. Nie zabrakło także studentów (reprezentujących duszpasterstwa akademickie w Białymstoku i Olsztynie) oraz katechetów i osób świeckich, które pragnęły przeżyć rekolekcje tematyczne.

W temat "Przeżywanie wolności w rodzinie" wprowadził uczestników ks. Wojciech Ignasiak (kapelan ośrodka odwykowego w Gorzycach) oraz Katarzyna Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Głównym celem rekolekcji było ukazanie znaczenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w życiu chrześcijanina i uświadomienie uczestnikom, że nie opiera się ona wyłącznie na abstynencji, ale również na innych czynach wyzwalających. Można ich dokonywać tylko z miłości do Boga i bliźniego.
Ponieważ w miłości nie ma lęku, zawołaniem Krucjaty są Chrystusowe słowa "Nie lękajcie się!", będące także wezwaniem do pełni życia w wolności. Wolność ta ma przenikać każdą sferę życia ludzkiego (relację z Bogiem, rodziną, społeczeństwem, itd.). Prowadzący rekolekcje posługiwali się różnymi metodami przekazu (projekcje filmów, konferencje, praca w grupach, dyskusje problematyczne oraz rozmowy osobiste). Uczestnicy mogli doświadczyć także osobistego spotkania z Bogiem podczas codziennej Eucharystii, Drogi Krzyżowej oraz rozważań Słowa Bożego (Namiot Spotkania). Szczególnym momentem była adoracja ikony krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Po rekolekcjach w diecezji ełckiej rozpoczęła się jej peregrynacja - wędruje ona obecnie do parafii i wspólnot, które wyraziły pragnienie przyjęcia krzyża.
Rekolekcje były dla nas czasem ponownego odkrywania w sobie Dziecka Bożego i wzmacniania relacji z Bogiem Ojcem. Dzięki składamy Bogu Trójjedynemu za przeżyty czas i owoce rekolekcji. Wyrażamy również wdzięczność ks. dr. Wojciechowi Kalinowskiemu - proboszczowi parafii pw. św. Jana Chrzciciela, prowadzącym rekolekcje - ks. Wojciechowi Ignasiakowi i Katarzynie Owczarek oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do odbycia rekolekcji.
Eleuteria nr 85, 1/2011


początek strony