Złość piękności szkodzi...
poprzednia strona

Katarzyna Owczarek
Dzięki finansowemu wsparciu życzliwych osób, mogłam uczestniczyć w szkoleniu "Praktyki Treningu Zastępowania Agresji (ART)". Kurs był przeznaczony dla osób, które pragną doskonalić umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, kierują ludźmi, nauczają, wychowują albo, zawodowo lub niezawodowo, pomagają lub zamierzają pomagać ludziom w swoim otoczeniu.
Podczas tygodniowego spotkania ćwiczyliśmy usprawnianie i nabywanie umiejętności prospołecznych, trening złości oraz trening moralnego rozwoju. Zajęcia składały się z modelowania, czyli odzwierciedlania przez dwóch trenerów zachowań składających się na umiejętności, w których uczestnicy są słabi lub w ogóle ich nie posiadają. Graliśmy też role, trenując w ten sposób właściwe zachowania społeczne. Udzielaliśmy sobie informacji zwrotnych gdy poprawnie przedstawiliśmy umiejętność do wcześniej pokazanego zachowania. Zachęcani byliśmy do tego, by wykorzystać trenowaną umiejętność w codziennym życiu - jak to zwykle bywa, nie zawsze udawało się to od razu. Umiejętności nabywane w trakcie kursu to przede wszystkim formułowanie komunikatów i wybór odpowiednich zachowań, odważne komunikowanie się, wykonywanie działań prospołecznych, kontrola złości, podejmowanie decyzji moralnych.
Treningi ART są przeprowadzane w szkołach, placówkach wychowawczych, centrach informacji kryzysowej, programach socjoterapeutycznych, zakładach karnych itp. Podczas treningu członkowie grupy pod czujnym okiem trenerów rozważają dylematy moralne. Zapoznają się z innymi sposobami rozwiązywania problemów, wyrażają własne sądy na dany temat. Trenerzy podczas zajęć wspierają właściwe moralne uzasadnienia i prowokują do ponownego przemyślenia własnego rozwiązania. Taka metoda pracy pozwala nauczyć się rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Pomaga też stawać wobec trudnych sytuacji życiowych bez lęku. Trening ma bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w resocjalizacji, ale w wychowaniu i profilaktyce.
Eleuteria nr 86, 2/2011


początek strony