Od Redakcji
poprzednia strona

ks. dr Maciej Krulak
Każdy człowiek, aby poznać kim jest, potrzebuje drugiej osoby, bo tylko w relacji z drugim odnajdujemy samych siebie. Po prostu Bóg stworzył nas jako byty relacyjne i nie jest nam dobrze, gdy jesteśmy sami. W każdym z nas jest wpisane pragnienie spotkania z drugą osobą, nawiązania relacji. W wielu przypadkach poczucie osamotnienia, odrzucenia, niezrozumienia, braku więzi jest przyczyną ucieczki od życia, poddania się nałogowi, zniewoleniu. Zarazem więź z drugą osobą jest pierwszym, i często wystarczającym, lekarstwem na wiele naszych chorób. Spotkanie, rozmowa, czasem wyżalenie się wystarczają, abyśmy poczuli się lepiej. Może nie rozwiązuje to naszych problemów, ale daje impuls do podźwignięcia się, otrząśnięcia i zmagania z tym, co nas trapi. Czasem nie potrzeba specjalisty, wystarczy życzliwy człowiek, który wysłucha, pozwoli wypowiedzieć problem. Nic nie musi radzić - po prostu towarzyszy i wspiera. Taką pomoc możemy sobie świadczyć w imię chrześcijańskiej miłości, bo mamy się miłować tak, jak nas Jezus umiłował (por. J 15, 12). W dzisiejszych czasach coraz częściej zamykamy się na innych, łudząc się, iż rozwinięte środki komunikacji (telefony, internet, przekaz satelitarny) zastąpią nam kontakt z drugą osobą. Coraz trudniej jest znaleźć czas na spotkanie, coraz trudniej zacząć rozmowę. Paradoksalnie, mimo większych możliwość komunikacyjnych, wzrasta liczba przypadków depresji, lęków, samotności...

W tym numerze "Eleuterii" chcemy zatrzymać się nad znaczeniem relacji w prawidłowym rozwoju człowieka i dostrzec terapeutyczną rolę więzi i spotkania. Dlatego pragniemy zaprosić Cię, drogi Czytelniku, do spotykania się z ludźmi. Zapraszamy na spotkania formacyjne Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Twojej parafii, miejscowości. Skorzystaj z szansy na dar spotkania, jaki daje coroczna Pielgrzymka Krucjaty. W dniu 2 czerwca 2012 r. chcemy pielgrzymować do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby mocniej przeżyć doświadczenie wolności i życia bez lęku, zwłaszcza wobec opinii innych. Spotkanie ma samo w sobie wielką wartość, więc niech nie zabraknie i Ciebie!
Eleuteria nr 87, 3/2011


początek strony