Rowerowo... Pielgrzymkowo...
poprzednia strona

Adam B. i uczestnicy
Dla wszystkich członków i kandydatów dzieła Niepokalanej pragniemy przesłać dar naszej modlitwy z I Rowerowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Warszawa - Wielgolas". W dniach 1-2 października pielgrzymowaliśmy na rowerach do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W pielgrzymce uczestniczyły 22 osoby, w tym jedno małżeństwo. Trasa pielgrzymki liczyła 140 km, więc szacunkowo przejechaliśmy około 280 km. Ten trud pielgrzymowania ofiarujemy Panu, aby charyzmat Ewangelii Wyzwolenia zapłonął ogniem Ducha Świętego. W pierwszą sobotę miesiąca przed obrazem Matki Boskiej Wielgoleskiej przedstawiliśmy wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz całe dzieło Niepokalanej. Prosiliśmy o żar modlitwy, aby na nowo zapłonął i zaowocował w darze jedności i wierności naszemu dziełu.
Eleuteria nr 87, 3/2011


początek strony