Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

Każdy człowiek, aby poznać kim jest, potrzebuje drugiej osoby, bo tylko w relacji z drugim odnajdujemy samych siebie. Po prostu Bóg stworzył nas jako byty relacyjne i nie jest nam dobrze, gdy jesteśmy sami. W każdym z nas jest wpisane pragnienie spotkania z drugą osobą, nawiązania relacji.
więcej

Promieniowanie wolności - na kanwie życia sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
ks. dr Henryk Bolczyk

Wyjdźmy najpierw od ludzkiego doświadczenia. Człowiek, który kocha drugiego człowieka, wyraża mu pełne zaufanie. Nie ma między nimi lęku we wzajemnej relacji. Zostawiają sobie wielką przestrzeń wyboru, w której poruszają się w wolności. Nie muszą się we wszystkim zgadzać, mogą pochodzić z różnych kultur, a nawet religii. Różnice mogą ich nawet przyciągać, pod jednym wszakże warunkiem, że sobie ufają, że wzajemnie się szanują, więcej - kochają siebie. Właśnie miłość stanowi gwarancję bezpieczeństwa, pewnej niezawisłości w myśleniu i działaniu. Miłość nie pozwoli złamać ich relacji, a wolność w jakiej wymieniają swoje poglądy, zachowując własne postawy, po części dzieląc się nawet swoim życiem, zacznie promieniować na otoczenie. Przyznajmy, że w relacjach społecznych, międzyludzkich niczego więcej nie oczekujemy, jak atmosfery wolności i bezpieczeństwa. W tym pragnieniu kryje się zaufanie, najbardziej twórcze i płodne w życiu publicznym.


więcej

Nowe więzi w Chrystusie
ks. dr Maciej Krulak

Istotnym wymiarem chrześcijańskiej myśli jest idea dziecięctwa Bożego, która prowadzi do przeżycia nadprzyrodzonej relacji, jaka zachodzi pomiędzy dzieckiem Bożym a innymi dziećmi Bożymi. Następuje tu odkrycie przynależności do wielkiej rodziny dzieci Bożych - Kościoła, gdzie fundamentem jest zjednoczenie z Ojcem Niebieskim i pomiędzy sobą.


więcej

O moralnym dojrzewaniu człowieka
ks. Marek Andrzejuk

Jako ludzie, z natury swojej dążymy do rozwoju, jednak możemy rozwój własny lub innych wspomagać bądź hamować. Rozwój poszczególnych sfer naszego życia przebiega między innymi jako cykl równowartościowych zmian stadialnych. Kolejne występowanie określonych zmian świadczy o prawidłowym przebiegu rozwoju - o dojrzewaniu człowieka. Ma to swoje uzasadnienie m.in. w teorii rozwoju rozumowania moralnego człowieka, opisanej przez amerykańskiego psychologa Lawrence’a Kohlberga.więcej


Media jako środowisko wychowawczei ich wpływ na wychowanie i formację dzieci i młodzieży
Małgorzata Więczkowska

Rodzina powinna być najważniejszym, podstawowym środowiskiem wychowawczym, w którym byłby przekazywany system wartości. Dawniej system wartości wszędzie był taki sam: w rodzinie, szkole i w państwie. W chwili obecnej, niestety już tak nie jest. Współczesna rodzina jest zagrożona, próbuje się ograniczyć jej prawa rodzicielskie. Dziecka nie wolno skarcić, ani nie wolno dać mu klapsa. W ten sposób pragnie się pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Coraz częściej obserwuje się, że to nie środowisko rodzinne ma decydujący wpływ na wychowanie młodego pokolenia, a współczesne media.
więcej


Razem jesteśmy mocniejsi
Przemysław Wieczorek

Gdy przygotowywałem się do rocznej misji wolontariusza w Kazachstanie, zastanawiałem się czy moja abstynencja będzie mieć w tym kraju jakieś konsekwencje. Obawiałem się, że będąc u kogoś w gościnie, moja odmowa wypicia nawet symbolicznego kieliszka poczytana zostanie jako afront.
więcej


Uzależnienie - choroba, która dotyka całą rodzinę
Maria Rabsztyn

Współuzależnienie to forma przystosowania się do nieprawidłowego układu relacji międzyludzkich, która umożliwia zachowanie dotychczasowego układu, ale jednocześnie odbiera szansę na jego zmianę. Osoba współuzależniona jest przekonana o swojej zdolności do wywierania znaczącego wpływu na drugiego człowieka, pomimo powtarzających się niepowodzeń i cierpień z tym związanych. Poddaje się rytmowi picia, przegrywania w karty, nieodpowiedniego korzystania z mediów itp., przejmuje odpowiedzialność za uzależnionego, obsesyjnie go kontroluje, nieproszona pomaga i nadmiernie się opiekuje, nie dopuszczając w ten sposób, by ponosił on pełne konsekwencje swoich destrukcyjnych poczynań.


więcej

Noe - człowiek czy program?
dr Krzysztof Wojcieszek

Każdy, kto choć raz poczuł zapach rozgrzanej letnim słońcem pienińskiej łąki, rozumie, że miejsca takie są po to, aby działy się w nich rzeczy niezwykłe. Kiedy jednak jechałem do wsi Tylka, położonej u podnóża Trzech Koron, jeszcze tego nie wiedziałem. A byłem wtedy w szczególnych okolicznościach osobistych. Po długich deliberacjach stosownych komisji, otrzymałem wezwanie do odbycia rocznej służby wojskowej. Było to bardzo trudne wezwanie. W domu miałem pozostawić swojego uzależnionego od alkoholu ojca, zupełnie samego. Matka nie żyła, a ja bardzo szybko i niepostrzeżenie wszedłem w rolę współuzależnionego opiekuna ojca. Poprosiłem zaprzyjaźnionego księdza, aby ułatwił mi ponowny wyjazd na oazowe rekolekcje dla przygotowania wewnętrznego.więcej

Zdrowa wspólnota

Jakie są formy duszpasterskie pomocy psychologicznej? Czy Krucjatę Wyzwolenia Człowieka można zaliczyć do form pomocy psychologicznej?


więcej


Rowerowo... Pielgrzymkowo...
Adam B. i uczestnicy

Dla wszystkich członków i kandydatów dzieła Niepokalanej pragniemy przesłać dar naszej modlitwy z I Rowerowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Warszawa - Wielgolas".więcej


Z miasta miłosierdzia
Eliza z Wilna

Mam na imię Eliza. Od urodzenia mieszkam w pięknym mieście, Wilnie, które my nazywamy miestem miłosierdzia. Jest tu bowiem obraz Matki Bożej Miłosierdzia i pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany według wskazówek św. Faustyny. Przez 8 lat należałam do Ruchu Światło-Życie, a od 2007 roku jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.


więcej