Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości. Nasze istnienie nie jest przypadkiem. Nie powstaliśmy na drodze eksperymentu czy niekontrolowanego ewoluowania. W akt stworzenia wpisana jest celowość, miłość, wolność, czyli możliwość dokonywania wyborów. Nie przypadkowo Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Wydajemy się być tak różni, czasem wręcz tak przeciwstawni, aż dziw, że jesteśmy tak samo ludźmi. Czasem nie można zrozumieć, dlaczego tak bardzo siebie potrzebujemy - nie tylko do życia, ale do szczęścia. Nie chodzi tu jedynie o wymiar przekazywania życia, rodzicielstwa, dzieci, wychowania, ale po prostu świat "jednopłciowy" byłby ubogi i nieciekawy. Choć czasem narzekamy na tę różnorodność i odmienność, to podświadomie jej chcemy i poszukujemy.
 

Mężczyzną i niewiastą nas stworzył
Stanisława Orzeł

Jako chrześcijanie, odpowiedzi na pytanie o człowieka i jego naturę poszukujemy w Objawieniu Bożym. Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27). Mają takie samo prawo do godności i przywilejów wynikających z tego, że są dziećmi Bożymi. Pan Bóg wyznaczył im określone zadania: wzajemną więź, płodność, rodzicielstwo, panowanie nad światem, bycie w świecie obrazem Boga.


więcej

Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej
bł. Jan Paweł II

Homilia wygłoszona we Wrocławiu 1 czerwca 1997 r. podczas Statio Orbis na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1)
Tematem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest wolność. Zwłaszcza tutaj, w tej części Europy, przez długie lata boleśnie doświadczanej zniewoleniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, wolność ma szczególny smak. Już samo słowo «wolność» wywołuje tutaj mocniejsze bicie serca. Z pewnością dlatego, iż w minionych dziesięcioleciach trzeba było za nią płacić bardzo wysoką cenę. Głębokie są rany, które po tamtej epoce pozostały w duszach ludzkich. Wiele jeszcze czasu upłynie, zanim się zabliźnią.


Wróciłam inna
Wanda, AA

Odkąd sięgam pamięcią alkohol zawsze był w zasięgu mojego wzroku. Jako dziecko widziałam jak dorośli (w tym moi rodzice), spotykając się razem, pili alkohol. Świetnie się przy tym bawili, śpiewali, załatwiali interesy, dając lub biorąc za to alkohol. Wydawało mi się normą, że wszyscy ludzie tak postępują. Z takimi przekonaniami weszłam w dorosłe życie, powielając postępowanie rodziców.


Inspiracje dla Krucjaty
ks. dr Adam Wodarczyk

Prezentujemy następny fragment wykładu ks. dra Adama Wodarczyka, wygłoszonego podczas konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Niepokalanowie 18 września 2011 r. Pierwszy fragment zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze "Eleuterii".Owocna wytrwałość. Sylwetka bł. Wiktorii Rasoamanarivo
Regina Przyłucka

Urodziła się w 1848 r. w jednej z najznakomitszych rodzin Madagaskaru. Jej dziad ze strony matki oraz brat byli długoletnimi premierami tego kraju. Wychowana była w duchu najlepszych tradycji malgaskich. Wyznawała religię przodków. W wieku 13 lat w wyniku ewangelizacji prowadzonej przez jezuitów przyjęła chrzest św.Samotność, która ma sens
Krystyna Szewc

W książce pt. "Tchnienie Ducha Świętego spoczęło na tej Skałce" ukazałam sylwetkę duchową apostołki polskiego Spisza, Mieczysławy Faryniak, zwanej pustelnicą. Spędziła ona rzeczywiście kilka wcześniejszych lat z dala od skupisk ludzkich.

Kobiety, które wiodą prym
Katarzyna Owczarek

Od paru już lat, dwa razy w roku, w Warszawie odbywają się Warsztaty Wodzirejów Dobrej Zabawy. Za każdym razem program warsztatów jest niezwykle bogaty. Organizatorzy - Folwarski Event Group - troszczą się, by tematy wpasowały się w potrzeby i gusta uczestników. Wodzireje mają czas, by podszkolić talent aktorski, poprawić mowę, odbyć szkolenie BHP. Poznają tajniki zawodu, ucząc się od siebie nawzajem, bowiem najciekawsze są zawsze spotkania w kuluarach, które trwają do późna w nocy. Na ostatnim spotkaniu - "Taniec - sztuka animacji" - w grudniu 2011 roku, jednym z tematów była praca kobiet w tym ciekawym zawodzie. Udało mi się przeprowadzić krótką rozmowę z Lillą Sztyler, wodzirejką z Brzeska.


Współuzależnienie
Aleksandra Sadowska

Nie ulega wątpliwości, że na niektóre choroby cierpi cała rodzina, a nie tylko jeden z jej członków. Jedną z takich chorób jest alkoholizm, ale także szeroko pojęte uzależnienia, nie tylko od substancji psychoaktywnych.

Gdy kobieta tonie
Magdalena Hajduk

W domowym zaciszu, ukradkiem, te z marginesu, te "normalne" i te zasiadające na szczytach - uczennice, studentki, matki, żony i emerytki - kobiety piją coraz częściej, coraz więcej, a problem nadużywania przez nie alkoholu uwidacznia się coraz bardziej.


W sercu kobiecego homoseksualizmu
Barbara Badura
Grupa Odwaga, Lublin

Chciałabym, aby moja refleksja na temat książki Janelle Hallman pt. "W sercu kobiecego homoseksualizmu. Kompleksowy podręcznik terapeutyczny" stała się zachętą do przeczytania jej w całości. Książka ta została wydana dwa lata temu przez Wydawnictwo Światło-Życie. Jej autorka jest kobietą, matką, żoną i terapeutką. Mieszka z rodziną w USA, w stanie Kolorado. Pracuje indywidualnie z kobietami o niechcianych skłonnościach homoseksualnych (ego-dystonicznych) oraz z ich rodzinami.

Jak włączać do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
ks. Franciszek Blachnicki

Od Redakcji: Prezentujemy historyczny tekst sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który zamieszczono w teczce OŻK 1979. Jest on prezentowany zawsze podczas warsztatów na ORDW, jednak uczestnicy tych rekolekcji zwrócili uwagę, że dobrze by było, gdyby tekst ten został przypomniany na szerszym forum. Traktując go jako źródło historyczne, zachowaliśmy oryginalną, czasami niekonsekwentną pisownię skrótowców, dużych i małych liter oraz roboczy styl instrukcji.


Trwałość zobowiązań abstynenckich w Krucjacie
ks. dr Piotr Kulbacki

Podczas spotkań oazowych omawiających idee Krucjaty Wyzwolenia Człowieka stawiane jest często pytanie: Czy to prawda, że deklarację członkowską podpisujemy jako zobowiązanie do abstynencji do końca trwania problemu alkoholowego w Polsce?


Być kobietą - nie uciekać od siebie...
Justyna

Jestem żoną od 12 lat, mam troje dzieci. Jednak to, że mam wspaniałego męża, dotarło do mnie dopiero dwa lata temu. W 2010 roku ferie zimowe spędziliśmy z rodziną na rekolekcjach. Pojechałam na nie, żeby zmienić mojego męża Krzysia, który miał problem z nadużywaniem alkoholu. Jednak od pierwszego dnia Bóg zaczął zmieniać przede wszystkim mnie.