Po co komu ta Krucjata?
poprzednia strona

W dniach 11-15 stycznia 2013 r. odbyła się w Licheniu Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, zorganizowana przez Małgosię i Rysia Opasiaków. Wśród prowadzących znalazł się ks. Wojciech Ignasiak z Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego z Katowic oraz Kasia Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Poniżej dwa świadectwa uczestników.

Był to czas wielkich zmian w naszych sercach. Mogliśmy zgłębić dzieło Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Już w pierwszej homilii zwróciliśmy szczególną uwagę na słowa ks. Wojciecha Ignasiaka , że nikt nie jest "barachłem", bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, które On kocha tak samo i każdego z nas obdarzył niezbywalną godnością osoby ludzkiej. Należy sobie to uświadomić, zachwycić się tym darem, aby "posiadać siebie w dawaniu siebie". Dopiero wtedy będziemy całkowicie wolni od lęków i zniewoleń. Pan Jezus daje nam tę wolność, a my tylko musimy chcieć ją przyjąć.
W obecnym momencie naszego życia rodzinnego i naszej drogi w Domowym Kościele, prawda ta była nam bardzo potrzebna. Praktyczne zadania, jakie stawiała przed nami zawsze uśmiechnięta Kasia Owczarek z Krościenka, coraz bardziej otwierały nas na drugiego człowieka, zabierały wstyd i obawy. Do tej pory przychodziło nam z trudem świadczenie innym o działaniu Pana Boga w naszym życiu. Ten błogosławiony czas oazy pokazał nam, jakim wielkim darem jest wolność przez wiarę w Jezusa Chrystusa, która została nam dana, ale nie wolno jej zatrzymywać dla siebie, tylko dzielić się nią z innymi.
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, pragniemy jednak służyć innym, świadcząc swoim życiem, wsparciem i słowem. Tak ważne przecież jest, aby przybliżać inne rodziny do Pana Boga.
Asia i Witek Kukulscy

Zapewne większość z nas otarła się o Krucjatę. Wielu doświadczyło, że działa przez nią Jezus. To On zachęca nas do modlitwy, postu i jałmużny. Taki też jest program Krucjaty - modlitwa za uzależnionych i zniewolonych, post poprzez abstynencję od alkoholu, jałmużna (nasz dar dla zniewolonego, czyli dodatkowa modlitwa, rozmowa, świadectwo). Podczas rekolekcji usłyszeliśmy kilka świadectw, że ten nasz najcenniejszy krucjatowy dar - publiczna deklaracja abstynencji - uratował niejednego od przepaści. Cała teologia wyzwolenia ks. Blachnickiego prowadzi nas do osobistego wyzwolenia z egoizmu i uczynienia z siebie daru dla innych. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie postawione w tytule: "po co komu ta Krucjata?"
Mariola i Robert Wiśniewscy
Eleuteria nr 92, 4/2012


początek strony