Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

W istotę człowieczeństwa Stwórca wpisał pragnienie spotkania i bycia z innymi. Społeczeństwo to nie tyle zjawisko socjologiczne, ile żywa tkanka złożona z różnorodnych, nawzajem potrzebujących siebie komórek - osób. Najistotniejszy jest tu dar spotkania, który niestety w dzisiejszym świecie zanika, zastępowany wirtualną atrapą więzi.
więcej

Abstynencja? Ależ tak!
dr Krzysztof A. Wojcieszek

Abstynencję, zwłaszcza alkoholową, czyli powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, często traktuje się jako coś, co człowieka ogranicza. Sugeruje to już samo słowo "abstynent": "wstrzymujący się", a więc mający jakieś hamulce.


więcej

Jest takie miejsce dla Ciebie...
Justyna Jakubczak

Od Redakcji: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach istnieje od 7 listopada 1994 roku. Inspiracją do podejmowania spotkań, warsztatów czy kursów jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, założone przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Od momentu powstania przez ośrodek przeszło wiele setek ludzi. Dla wielu jest to miejsce, w którym dokonała się konkretna zmiana w życiu duchowym. Wracają tam z sentymentem i, pomimo trudnych warunków lokalowych, uczestniczą po raz kolejny w warsztatach czy rekolekcjach. Przez lata zmieniały się osoby prowadzące Ośrodek, ale do dziś Krucjata Wyzwolenia Człowieka wyznacza im model podejścia do człowieka. Pani Justyna Jakubczak w kilku słowach opisała funkcjonowanie Ośrodka - dla niewtajemniczonych to prawa ręka kierownika Ośrodka ks. Wojciecha Ignasiaka.


więcej


Dorosłe dzieci, o których Bóg nie zapomniał
Justyna

Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych nie doświadczały bezpieczeństwa w najważniejszym okresie rozwojowym swojego życia. Wskutek tego, w dorosłym życiu na co dzień towarzyszą im lęki i trudności emocjonalne. Jest jednak miejsce, gdzie mogą cztery razy do roku zamieszkać na parę dni i poczuć się bezpiecznie. To miejsce to Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a spotkania noszą nazwę Dni Skupienia i Modlitwy DDA/DDD.więcej


Trud, który nie musi iść na marne
Katarzyna Owczarek

Z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) po raz pierwszy spotkałam się w Krościenku w 1997 roku. Jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, uważałam więc, że jest to mój obowiązek by zaangażować się w jej pracę. Zostałam przyjęta do grupy osób (GKRPA to społeczna komisja), które chciały coś w gminie zmienić, ulepszyć, poprawić - no i koniecznie zmniejszyć spożycie alkoholu.
więcej

Ważny jest rozwój
Z Krzysztofem Brzózką rozmawia Katarzyna Owczarek

Pan Krzysztof Brzózka - dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - odpowiedział na kilka naszych pytań dotyczących Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
więcej


20-lecie wspólnoty
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii św. Jadwigi w Dębicy


Dwudziestoletnie współtworzenie wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii św. Jadwigi w Dębicy, jej formacja i służba, uwieńczone zostały w Roku Wiary uroczystym świętowaniem pod hasłem: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1). W dniu 17 listopada 2012 roku, w sobotnie popołudnie, zgromadziliśmy się licznie w dębickiej farze w duchu dziękczynienia za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kościele i za dar Krucjaty w naszej parafii oraz za wszelkie dary i łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni dwudziestu lat osobistych i wspólnotowych wysiłków.


więcej


Imieniny, imieniny...
Zuzanna Podlewska

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zaproponował zespołowi osób zaangażowanych w tworzenie ośrodka katechetycznego, a później Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach, zwyczaj chrześcijańskiego obchodzenia imienin.więcej


W każdej zabawie jest coś poważnego
Przemysław Wieczorek

Któż z nas nie lubi się bawić? Zabawa jest nieodzownym elementem w życiu człowieka, nie tylko daje naturalną i pożądaną przez każdego przyjemność czy rozrywkę, ale również pomaga zapomnieć o problemach, pozbyć się lęku, rozładować w zdrowy sposób powstałe w nas napięcia, a jeśli wymaga wysiłku fizycznego, sprzyja większej aktywności naszego ciała, a zatem i zdrowiu. Dobra zabawa, zwłaszcza wymagająca użycia szarych komórek, działa stymulująco na nasz umysł, a więc pobudza również naszą wyobraźnię, uczy kreatywnego myślenia.


więcej


Krucjata to zmaganie
Anna

W moim domu bardzo rzadko pojawiał się alkohol, nie miałam więc problemów związanych z jego nadużywaniem przez najbliższych. Krucjatę podpisałam jako konsekwencję przyjęcia drogowskazów i z chęci niesienia pomocy potrzebującym. W roku, w którym podpisałam deklarację, wśród moich rówieśników zaczęliśmy obchodzić "osiemnastki".więcej


Z bliźnimi na majówkę
Henryk Grymuza

Piknik w Heluszu zawsze zawiera w sobie szczególne sacrum. Uroczystą mszę świętą koncelebrowało - pod przewodnictwem abp Mieczysława Mokrzyckiego - bardzo wielu księży. Wcześniej kapłani przemierzyli, pięknie usytuowane w przyrodniczym entourage, stacje drogi krzyżowej. Modlitwa księdza metropolity abp Józefa Michalika i słowo serdeczne do ks. prałata Andrzeja Surowca oraz wszystkich zgromadzonych, poprzedziły podniosły moment poświęcenia nowych figur, które wzniesiono przy wspomnianej drodze męki Chrystusa. Księża abp J. Michalik i abp M. Mokrzycki poświęcili posągowe figury św. siostry Faustyny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Karoliny Kózkówny, św. Maksymiliana Kolbego, bł. Edmunda Bojanowskiego, św. o. Pio, św. brata Alberta oraz bł. Bronisława Markiewicza.


więcej