Od Redakcji
poprzednia strona

ks. dr Maciej Krulak
Jest wiele sposobów zmagania się z ludzkimi zniewoleniami. Im bardziej, wraz z rozwojem społeczeństwa, rozwija się sfera uzależnień, tym bardziej trzeba poszukiwać nowych dróg wyzwalania. Jedno jest jednak pewne, przynajmniej dla nas chrześcijan, że to Bóg, jako pełen mocy, może wyzwolić każdego niewolnika, jak ongiś wyprowadził Izraelitów z egipskiej niewoli. W naszych rozważaniach o potrzebie wspólnoty, która daje oparcie człowiekowi w wychodzeniu z nałogu, chcemy pochylić się nad rolą wspólnot religijnych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to szczególny rodzaj więzi opartej o nadprzyrodzoność, ale realizującej się także w międzyludzkich relacjach.
Gdy ludzi łączy coś więcej niż tylko wspólne zamieszkanie w jednej okolicy, także więcej niż światopogląd, to i więzi są mocniejsze i bliższe. Wzywanie Boga jako mocy w trudnościach, kierowanie się w wyborach Jego wskazaniami, dostrzeganie w innych współwyznawców - to cechy dotyczące każdej religii objawionej. Dla nas, chrześcijan, owo "więcej" wynikające z braterstwa - jednej z podstawowych kategorii chrześcijańskich, mających swe korzenie w doświadczeniu Bożego dziecięctwa - to identyfikacja siebie i innych w tym kontekście.
Podstawową cechą chrześcijańskiej wspólnoty jest doświadczenie jedności wynikającej z Bożej obecności i z Jego działania. To właśnie dzięki Duchowi rozlewającemu się w naszych sercach możliwa jest chrześcijańska wspólnota. Z tych racji, społeczność religijna, której chcemy się teraz przyjrzeć, to o wiele więcej niż tylko społeczność lokalna, narodowa czy nawet międzynarodowa, którymi zajmiemy się w kolejnych tegorocznych numerach. Wspólnota chrześcijańska to nie tylko środowisko kulturalno-oświatowe ani grupa wsparcia w problemach, zwłaszcza związanych z szeroko rozumianym uzależnieniem. To środowisko życia i wzrostu, to łono rozwoju osoby.

W bieżącym numerze chcemy pochylić się nad naszymi wspólnotami - zwłaszcza parafialnymi - i zobaczyć budujące wzorce, aby móc wcielić w życie wzniosły ideał Kościoła-wspólnoty. Przyjrzymy się zarówno wielkim, ogólnopolskim obszarom działania, działaniom wewnątrz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w parafiach, jak i codziennym znakom chrześcijańskiego życia w rodzinach. Dotkniemy spraw związanych ze świętowaniem, zarówno w kontekście liturgii, jak i rodziny. Po raz kolejny chcemy przybliżyć także postać Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, inicjatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, wielkiego wojownika o wyzwolenie człowieka z niewoli uzaleźnień, wychowawcy wielu pokoleń Polaków.
Eleuteria nr 94, 2/2013


początek strony