Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej
poprzednia strona

Pielgrzymkę Grup Trzeźwościowych zapoczątkowali Anonimowi Alkoholicy powracający do trzeźwości w Grupie AA "Wyzwolenie", która z inicjatywy ks. Stanisława Zarycha została założona w Przemyślu w dniu 9 listopada 1986 r. W maju 1989 roku kilka osób z tej grupy uczestniczyło w Krajowej Konferencji Służb AA odbywającej się w Nowym Targu. W wolnym czasie skorzystali z okazji i odwiedzili Sanktuarium w Ludźmierzu, w którym akurat odbywały się uroczystości związane ze świętem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Atmosfera odpustu zainspirowała Ryszarda Jana, który miesiąc wcześniej obchodził - po wielu nieudanych próbach - pierwszą rocznicę nieprzerwanej abstynencji, do zorganizowania mityngowo-modlitewnego spotkania alkoholików w Kalwarii Pacławskiej. Ryszard w okresie picia wielokrotnie uczestniczył w pielgrzymkach do Kalwarii z okazji sierpniowego wielkiego odpustu. Przypomniały mu się więc w Ludźmierzu pielgrzymkowe zwyczaje, tradycje, a przede wszystkim atmosfera wspólnej modlitwy. W drodze powrotnej podzielił się swoimi przemyśleniami z Czesławem, Czesławą (żona Czesława) i Mariuszem, a potem rzucił propozycję zorganizowania pielgrzymki alkoholików do Kalwarii Pacławskiej. Na postoju o swoim pomyśle poinformował jadących drugim samochodem pozostałych uczestników konferencji: Lucjana, Andrzeja i Jasię - żonę Lucjana. Wszystkim pomysł się spodobał i jednomyślnie został zaakceptowany.
Organizacją pierwszych pielgrzymek od strony programowej zajął się Ryszard Jan, a od strony technicznej Czesław, wspierany przez śp. Janka oraz Lucjana i Mariusza. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w ostatni weekend czerwca 1989 roku. Już wtedy zaakceptowano pomysł Ryszarda, aby pielgrzymki odbywały w stałym terminie, właśnie w ciągu trzech dni ostatniego tygodnia czerwca, od piątku do niedzieli.
30 czerwca 1989 roku trzeźwiejący alkoholicy - w liczbie kilkunastu osób - poszli szosą do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej prosić Boga o wytrwanie w trzeźwości. Pielgrzymka trzeźwości stała się faktem. W kolejnych latach pielgrzymka się rozwinęła i przeobraziła w spotkanie różnych trzeźwościowych formacji, w spotkanie ludzi pragnących żyć w wolności od różnych uzależnień, a zwłaszcza od alkoholu. Trasa pielgrzymki wiedzie przez Pogórze Przemyskie. Biegnie niebieskim szlakiem turystycznym, wytyczonym na pamiątkę pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Przemyślu. Od samego początku pielgrzymka przebiega według rozpisanego na trzy dni programu. W piątek, po mszy świętej odprawianej w kościele Świętej Trójcy, pątnicy udają się pieszo do Kalwarii. Wieczorem jest organizowany mityng przy ognisku. W sobotę głównymi punktami programu są "Dróżki Pana Jezusa", droga krzyżowa i msza święta odprawiana zwykle przez księdza biskupa. W tym dniu przybywa autokarami i samochodami najwięcej grup pielgrzymkowych. Wczesnym rankiem pielgrzymi wędrują dróżkami, które tradycyjnie prowadzi Ryszard Jan. Sobotni dzień kończy apel jasnogórski, a od dwudziestej pielgrzymki - nabożeństwo słowa Bożego w kaplicy św. Rafała. Odbywają się mityngi grup AA, AL-Anon i DDA. Najbardziej wytrwali pielgrzymi zostają do niedzieli i uczestniczą (od XV Pielgrzymki) we mszy przy kaplicy św. Marii Magdaleny. Tu kończy się pielgrzymi trud. Program pielgrzymki, jej atmosfera pełna radości i modlitwy, stanowią wielkie duchowe przeżycie dla każdego uczestnika kalwaryjskiego spotkania.

W pierwszych latach uczestnikami pielgrzymki byli członkowie grup Anonimowych Alkoholików oraz członkowie ich rodzin skupieni w grupach Al-Anon. Z czasem dołączyli inni - ludzie z różnych ruchów, stowarzyszeń i formacji trzeźwościowych, a także duchowni, pracownicy lecznictwa odwykowego, pomocy społecznej oraz młodzież i dzieci. Przybywają nie tylko z Podkarpacia, a także z różnych stron kraju, a nawet zza granicy. Od paru lat w kalwaryjskich spotkaniach bierze udział od 1000 do 1300 pielgrzymów. W czasie XX Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych na ołtarzu Matki Boskiej, z inicjatywy Lucjana AA, w podzięce Bogu za dar trzeźwości zostało złożone wotum wdzięczności w postaci serca.
Od drugiej pielgrzymki stale uczestniczą w niej kapłani - ks. prałat Stanisław Zarych i ks. prałat Stanisław Czenczek. W dniach 28-30 czerwca 2013 r. odbyła się Jubileuszowa XXV Pielgrzymka Dziękczynna Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej.
R. Ch.
Eleuteria nr 94, 2/2013


początek strony