Bractwo Trzeźwości w Oświęcimiu
poprzednia strona

Jadwiga Kamińska
Bractwo Trzeźwości przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu powstało w 1985 roku. Skupia osoby zainteresowane problemami uzależnienia alkoholowego. Bractwo jest wspólnotą formacyjną poprzez wzbogacanie swojego życia duchowego i religijnego, działa przez modlitwę, świadectwo oraz propagowanie trzeźwego stylu życia. Wszyscy członkowie Bractwa to zadeklarowani abstynenci.

Gdy brakuje świętych, w narodzie robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi im należy postępować...
ks. B. Markiewicz, Listy

Członkowie Bractwa spotykają się raz w tygodniu, a w spotkaniach biorą udział osoby uzależnione, trzeźwiejący alkoholicy i abstynenci. Bractwo posiada własny sztandar, jego członkowie uczestniczą corocznie w ogólnopolskiej pielgrzymce trzeźwości na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Ich działalność to m.in. prelekcje na temat trzeźwości w ramach katechezy w szkołach średnich i zasadniczych szkołach zawodowych. W pierwszych miesiącach była to praca formacyjna, zmierzające do złożenia przysięgi abstynenckiej.
U podstaw tej wspólnoty była modlitwa - powstająca grupa była omodlona przez pojedyncze osoby, potem róże żeńskie, a następnie Bractwo podjęło się pomocy ludziom uzależnionym poprzez dobrowolną abstynencję wielu członków i odmawianie modlitwy różańcowej w każdy piątek o godz. 1800 przed mszą świętą wieczorną. Od 20 lat, w każdą drugą niedzielę miesiąca, msza święta o godz. 1900 jest sprawowana w intencji trzeźwości narodu, z uroczystą oprawą przygotowywaną przez Bractwo Trzeźwości. Całość działań Bractwa opiera się na wskazaniach patrona parafii, św. Maksymiliana, który swoje dzieła realizował poprzez modlitwę, słowo i czyn.
Pamiętam ten pierwszy dzień mojej decyzji bycia w Bractwie Trzeźwości. Zawołał o to Ojciec Święty Jan Paweł II w Nowym Targu - wspomina Krystyna Dąbrowska, przewodnicząca Bractwa. - Najpierw otrzymałam propozycję włączenia się w grono osób składających dobrowolnie deklarację abstynencji. Długo się nie zastanawiałam. Na drugi dzień - niedziela 1 grudnia 1985 roku - roraty. A homilia to agitacja do Bractwa Trzeźwości. "Jeśli chcesz..." "Jeśli chcesz" złożyć Bogu ofiarę swojej abstynencji dla ratowania Narodu z pijaństwa w naszej Ojczyźnie, to włącz się, zabierz deklarację, przemyśl, zastanów się i przynieś ją wypełnioną lub czystą. "Jeśli chcesz..." Jakże można było nie chcieć, widząc tyle nieszczęść z powodu pijaństwa. Deklaracja. Wpis do księgi trzeźwości i... ogromna radość w sercu, mimo że był i niepokój w trosce o dotrzymanie złożonego przyrzeczenia. Ale o to zatroszczył się sam Pan Bóg i święty Maksymilian, nasz patron. Życie w abstynencji okazało się ogromną radością wewnętrzną i satysfakcją z podjętej decyzji.
Można wyliczyć różne trwałe inicjatywy podejmowane przez członków Bractwa, jak: droga krzyżowa po terenie obozu w Brzezince, piesza pielgrzymka do celi św. Maksymiliana w sierpniu - miesiącu trzeźwości, utworzenie stowarzyszenia Abstynencja i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych, prowadzenie "Kawiarenki Abstynenckiej", rodzinne Biegi Trzeźwości, powstanie pierwszej grupy AA i Al-Anon na terenie Oświęcimia, wprowadzenie do szkół programu profilaktycznego "Elementarz".

Niektórzy członkowie Bractwa ukończyli wiele szkoleń dotyczących uzależnień, przemocy w rodzinach, umiejętności kontaktu z innymi osobami, zachowań asertywnych czy Studium Duszpasterstwa Trzeźwości w Kurii w Krakowie. To tylko niektóre zadania, jakie wypływały z potrzeb parafii. Myślę - mówi K. Dąbrowska - że tak by nie było, gdyby nie nasi kapłani, opiekunowie Bractwa - ksiądz proboszcz i inni życzliwi nam księża, którzy kształtowali i kształtują nasze sumienia i wychowują do podejmowania ofiar. Ofiary, jeśli podejmowane są z miłością, nie są nigdy ciężarem.
Każdego roku sierpień jest czasem gorącej modlitwy o trzeźwość narodu i życia bez zniewoleń, jakie niosą np. narkotyki, zwłaszcza dla członków Bractwa Trzeźwości. Nałogom pijaństwa i narkomanii ulega coraz więcej ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej członkowie i sympatycy Bractwa prosić będą Pana Boga, by chronił nas przed tym złem, a uzależnionym pomagał wyjść z nałogu. Kościół apeluje, by sierpień był czasem całkowitej abstynencji od alkoholu i czasem szczególnej modlitwy za ludzi dotkniętych nałogami. Niech to będzie czas zastanowienia się nad tym, co możemy i powinniśmy zrobić, by przyjść z pomocą uzależnionym, a młodym uświadomić grożące niebezpieczeństwa i wskazać drogi godne człowieka. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie!
Eleuteria nr 95, 3/2013


początek strony