Uroczysta chwila
poprzednia strona

Jolanta i Krzysztof Bębnowie
Bogu niech będą dzięki za dar i czas III Rekolekcji Trzeźwościowych, które odbyły się w dniach od 18 do 20 października 2013 r. w Miejscu Piastowym. Jak pięknie jest pójść za Chrystusem razem, całymi rodzinami, ze znajomymi we wspólnocie, gdzie Duch Święty przygotował dary dla każdego najlepsze, najbardziej potrzebne - dodające sił w przemianie, walce i powrotach. Tak było na rekolekcjach, które prowadził ks. Jan Seremak dla 180 osób z 50 miejscowości z 6 diecezji. Wśród uczestników były 33 małżeństwa, 14 rodzin, 41 dzieci i 10 przedstawicieli młodzieży. Dzięki Ci, Panie, za drugiego człowieka, bo jak dowiedzieliśmy się na konferencji, iść trzeba po dwóch! Na tej drodze w sobotę przed południem stanął konfesjonał, aby zostawić ciężary i kajdany, uklęknąć przy ołtarzu i wziąć karteczkę ze Słowem wielkiej nadziei, które pokaże drogę i stanie się Słowem życia. Praca w grupach okazała się szukaniem dróg wolności przez świadectwa, modlitwę i troskę o siebie nawzajem. Szkoła modlitwy prowadzona przez siostrę Mariolę pokazała piękno spotkania z Bogiem. Wiele razy na tych rekolekcjach trzeba było sięgnąć w głąb siebie, aby zapytać albo odpowiedzieć sobie i Panu Bogu. Bibliodrama o miłosiernym Samarytaninie była takim momentem. Kim jestem? Którą postacią? Jakie jest moje życie? Co wybieram? Kiedy dorośli w wielkim skupieniu przeżywali kolejne wydarzenia i spotkania, dzieci z radością pracowały w grupach prowadzonych przez siostry michalitki, modląc się i bawiąc na różne sposoby. Rysowały anioły, pisały prośby, zwiedziły muzeum i otrzymały piękne dyplomy. W czasie zabawy uczyły się pięknych piosenek, aby w czasie każdej mszy świętej na dziękczynienie zaśpiewać przy ołtarzu. O ile piękniejsze było to dziękczynienie dla całej wspólnoty, a zwłaszcza dla rodziców. Nie byłoby głębi i piękna przeżywania wielu treści i modlitw bez młodzieży i zespołu "Gloria", który przez piękny śpiew i muzykę prowadził jeszcze dalej w zachwycie Bożą miłością.
Sobotni wieczór to kolejne niezapomniane chwile. Dzieci zaprezentowały przedstawienie o objawieniach w Fatimie, na zakończenie którego wszyscy uczestnicy odmówili akt zawierzenia Matce Bożej. Dopełnieniem dnia było nabożeństwo ewangelizacyjne. Ks. Jan "utulił" nas Słowem Bożym, a świadectwem podzieliło się małżeństwo. Chętni spotkali się jeszcze na otwartym mityngu AA. Niedzielna konferencja na jutrzni pokazała, jaką moc ma wspólnota na przykładzie Mojżesza w walce z Amalekitami - kiedy wysoko trzymał laskę, Izraelici wygrywali, a gdy opadał z sił - przegrywali. Dopiero pomoc wspólnoty dała zwycięstwo, co jest podobne do naszych walk z grzechami i zniewoleniami. W czasie seminarium wyzwolenia z zadumą słuchało się wspomnień ks. Jana o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie. Msza święta na zakończenie rekolekcji była duchową ucztą dla całej wspólnoty, tak zżytej mimo krótkiego czasu. Jednym z owoców tych rekolekcji jest 21 deklaracji Krucjaty, wiele innych postanowień, zawarte przyjaźnie i obdarowanie siebie darem pamięci i modlitwy.
Niech Pan Bóg otacza swoją opieką Zgromadzenie Księży Michalitów i Sióstr Michalitek, a także Towarzystwo Powściągliwość i Praca w Miejscu Piastowym za organizację tych rekolekcji i ogromne wsparcie modlitewne. Bądź uwielbiony, Boże, za każde tchnienie Twej miłości, która daje siły, aby pójść przez życie. UROCZYSTA CHWILO TRWAJ!
Eleuteria nr 95, 3/2013


początek strony