Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

W mojej sytuacji życiowej mogę powiedzieć, trochę za Mickiewiczem, że piękno Ojczyzny dostrzegam z perspektywy jej opuszczenia. Postawiony w nowym miejscu, trochę inaczej patrzę na Polskę. Na pewno nie mamy się czego wstydzić i nie powinniśmy żyć zakompleksieni. Na wyśnionym "zachodzie" wcale nie jest fantastycznie i bezproblemowo, a wiele przestrzeni życia jest jeszcze bardziej zamotanych. Trzeba nam uczyć się na ich błędach oraz inspirować ich sukcesami.
więcej

Postawa ks. F. Blachnickiego wobec Służby Bezpieczeństwa
dr Robert Derewenda

Ksiądz Franciszek Blachnicki już od lat pięćdziesiątych XX wieku był silnie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po likwidacji centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w 1960 roku, przebywał cztery miesiące w areszcie śledczym w Katowicach - w tym samym, w którym w roku 1942 dokonało się jego nawrócenie.


więcej

Problem alkoholowy na tle przemian społeczno-politycznych
ks. dr Marek Dziewiecki

W oparciu o dotychczasowe analizy można stwierdzić, że zagrożenia i problemy alkoholowe wiążą się z konkretnymi cechami, trudnościami czy słabościami człowieka w jego wymiarze fizycznym, psychicznym, moralnym, duchowym i religijnym. Wiążą się zatem z jego indywidualną sytuacją egzystencjalną, a także z jego osobistą filozofią życia. Z drugiej strony mogą one mieć również bezpośredni związek z kontekstem społecznym, w którym znajduje się i funkcjonuje dana osoba.


więcej


A może tak pogramy?..
Agnieszka i Artur Sejdowie

Jesteśmy małżeństwem od 6 lat, należymy do wspólnoty Domowego Kościoła, wcześniej oboje byliśmy we wspólnotach młodzieżowych Ruchu Światło-Życie, od wielu lat jesteśmy członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chcemy się dziś z Wami podzielić naszą pasją i tym, co odkryliśmy dzięki Krucjacie.więcej


Ruch Trzeźwościowy na Śląsku
Sebastian Pustelnik

Czasami narzekamy na dzisiejsze czasy, gdy jednak przyjrzymy się historii okazuje się, że bywało nawet gorzej. Jednym z bardziej palących problemów dziewiętnastowiecznego społeczeństwa, także na Śląsku, był alkoholizm. 
więcej

Bractwo Trzeźwości w Oświęcimiu
Jadwiga Kamińska

Bractwo Trzeźwości przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu powstało w 1985 roku. Skupia osoby zainteresowane problemami uzależnienia alkoholowego. Bractwo jest wspólnotą formacyjną poprzez wzbogacanie swojego życia duchowego i religijnego, działa przez modlitwę, świadectwo oraz propagowanie trzeźwego stylu życia. Wszyscy członkowie Bractwa to zadeklarowani abstynenci.
więcej


Wiosenne Zloty Rodzin Abstynenckich
Z ks. Wojciechem Ignasiakiem, krajowym moderatorem KWC, rozmawia Jacek Łępicki


Kilkanaście lat temu zostałem włączony do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach. W tej komisji zasiadał pan Eugeniusz Poloczek - terapeuta w szpitalu psychiatrycznym oddziału odwykowego w Katowicach oraz prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego organizującego coroczny Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w Tatrach (Małe Ciche). Ideą takiego zlotu był zamysł, że ludziom, którzy odstawiają alkohol, trzeba zorganizować sposób przeżywania życia, środowisko przeżywania życia. Oni potrzebują nie tylko chodzić na terapię, mityngi, ale trzeba poprzez różne kluby abstynenckie i stowarzyszenia doprowadzić do tego, by mogli przebywać we wspólnocie, która przeżywa codzienność w abstynencji i zarazem jest pełna ducha, radości i entuzjazmu.


więcej


Wałbrzyskie Warsztaty Wyzwolenia
Alina i Jan Augustynowie

"Współczesny człowiek, doświadczając wielu trudności w życiu, często szuka ucieczki. Natłok informacji, osłabienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, alkohol, narkotyki, hazard, długi, Internet, pornografia, pracoholizm - są pułapką dla wielu z nas. Widzisz te zagrożenia? Borykasz się z nimi? Szukasz uzdrowienia? Przyjdź!". To tekst z zaproszenia, jakie zostało wysłane w świat.


więcej


Zwalczanie wad narodowych - stereotyp Polaka
ks. Robert Grohs

Dziś, w czasach kiedy doświadczamy ograniczania naszej wolności w wymiarze społecznym i podejmujemy różne działania w celu jej zbudowania, warto też często wracać do pytania o cel posiadania wolności. Bóg chce nas wychować do odpowiedzialności za ten szczególny dar. Wolności nie musimy jedynie wykorzystać, ale możemy ją pomnożyć. Kiedy z niej korzystamy, dokonując wolnego wyboru przeznaczania czasu na realizację indywidualistycznych celów, wówczas owoce wolności są skończone. A przecież w nas jest zapisane pragnienie podobieństwa do Boga, który na skutek wolnego wyboru, jeśli daje czemuś początek, to to coś trwa. Bóg chce dać nam więcej wolności w wymiarze społecznym, ale my musimy się do tego przygotować.


więcej


O wolności i odpowiedzialności obywatelskiej
Na pytanie Katarzyny Owczarek odpowiedział Przemysław Sepkowski

Wielu członków Krucjaty pracuje w samorządach gminnych. Jednym z nich jest Przemysław Sepkowski. Zapytany przeze mnie o to, czy czuje się już zasłużonym na niwie wolności i odpowiedzialności obywatelskiej w miejscu pracy, tak odpowiedział...
Jedyną moją zasługą (choć i to wątpliwe) jest wybranie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na rekolekcjach oazowych w 1997 r. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że tylko dwóch wyborów w moim życiu dokonałem w pełni świadomie, będąc całkowicie w głębi serca przekonany o ich słuszności: to wybór Jezusa i wybór żony, Madzi, którą poznałem rok później na rekolekcjach drugiego stopnia (o trójce dzieci - Marysi, Antku i Jaśku - nawet nie wspominam).więcej


Uroczysta chwila
Jolanta i Krzysztof Bębnowie

Bogu niech będą dzięki za dar i czas III Rekolekcji Trzeźwościowych, które odbyły się w dniach od 18 do 20 października 2013 r. w Miejscu Piastowym. Jak pięknie jest pójść za Chrystusem razem, całymi rodzinami, ze znajomymi we wspólnocie, gdzie Duch Święty przygotował dary dla każdego najlepsze, najbardziej potrzebne - dodające sił w przemianie, walce i powrotach.


więcej