Rodzina świadkiem wiary i trzeźwości
poprzednia strona

Weronika Andruszczyna
Od Redakcji: Dzięki wytężonej pracy kapłanów i świeckich Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie rozwija się bardzo dynamicznie. 23-25 maja 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Worzelu odbędzie się ORDW, a w diecezji lwowskiej zostaną przeprowadzone rekolekcje pod hasłem "Ewangelia wyzwolenia". W Gwardijsku oraz w Gródku przygotowywane są warsztaty dla AA. Odbyło się też już wiele wesel bezalkoholowych prowadzonych przez szkolonego na specjlanych kursach w Polsce wodzireja z Ukrainy. Poniżej publikujemy relację z październikowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, którą napisała młoda osoba z głęboko wierzącej rodziny. Weronika na każdym etapie swojego życia zawsze broniła wiary. Spotykała się często z niezrozumieniem i szyderstwem ze strony rówieśników. Jednak zawsze była i jest pełna ducha, zapału i radości.

Po raz drugi w Murafie, a po raz dwunasty na Ukrainie odbyła się pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W dniach 26-27 października 2013 r. zjechali się z różnych zakątków Ukrainy członkowie i kandydaci i także Ci, którym nie jest obojętny los ich rodzin i Ukrainy. Pielgrzymka rozpoczęła się przywitaniem uczestników i modlitwą do Ducha Świętego. Ks. Paweł Rossa, odpowiedzialny za Krucjatę na Ukrainie, zaprosił wszystkich obecnych do otwarcia swoich serc na Boże działanie oraz do modlitwy o dar wyzwolenia dla nas i naszych rodzin. Stosownie do tematu tegorocznej pielgrzymki - "Rodzina świadkiem wiary i trzeźwości" - uczestnicy zastanawiali się nad powołaniem chrześcijańskiej rodziny alby przekazywać wiarę w atmosferze trzeźwości i miłości. Ojciec rodziny, Alik Paciora, w swoim wykładzie szczególna uwagę zwrócił na wartość i ważność przykładu, jaki dają rodzice swoim dzieciom. Wielokrotnie podkreślał, że nie można żyć po chrześcijańsku, jeśli dzieci nie widzą przykładu rodziców i sami tak nie żyją.
Zawsze aktualne pozostaje pytanie o sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - na czym ona polega i jakie jest jej zadanie, czym ona jest w życiu codziennym. Na te pytania można było usłyszeć odpowiedź, słuchając wykładu "Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia" na podstawie katechezy Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Teresa Andruszczyszyna, odwołując się do głównych myśli założyciela Krucjaty, zwróciła uwagę m.in. na to, że cała Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest oparta na Bożym słowie i na wierze w to, że tylko Jezus Chrystus ma moc wyzwolić człowieka od wszystkich zniewoleń. Podczas pielgrzymki została przedstawiona działalność Krucjaty w diecezji kamieniecko-podolskiej i w kijowsko-żytomierskiej.
Szczególnym momentem na pielgrzymkach Krucjaty są drogi krzyżowe ze świadectwami tych, którzy doświadczyli wyzwalającej mocy Chrystusa. Także i tym razem można było usłyszeć świadectwa osób dorosłych i młodych, które nie tylko wyciskały łzy wdzięczności Panu Bogu, ale także wzmacniały wiarę. Szczytem pielgrzymki była msza święta pod przewodnictwem biskupa Leona Dubrawskiego o dar wyzwolenia dla naszych rodzin i całej Ukrainy. Wieczorem chętni pielgrzymi mogli wziąć udział w otwartym mityngu AA lub obejrzeć film o prześladowaniu chrześcijan pt. "Christiada". Około północy odbyła się modlitwa wstawiennicza, a potem adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała do rana.
Eleuteria nr 96, 4/2013


początek strony