Od Redakcji
poprzednia strona

ks. Robert Grohs
Z radością otwieramy nową "Eleuterię", nasze pismo, które tak bardzo nam pomaga w codziennej służbie wyzwoleniu. Wzajemne udzielanie sobie świadectwa jest dla nas z jednej strony źródłem pociechy i inspiracji, kształtuje nasze serca, czyniąc je bardziej zdatnymi do posługi na zewnątrz, a z drugiej - zacieśnia więzy między nami, wzmacniając naszą odporność na szatańską pokusę zniechęcenia albo złudnego przekonania, że już zrobiliśmy wszystko, albo jeszcze pokusę myślenia, że nie ma sensu podejmowanie działań, bo i tak to nic nie da lub da niewiele.
Bardzo starajmy się pielęgnować wszystkie wspólne spotkania, czy to robocze, czy organizacyjne, zarówno pokutne jak i wesołe. Mamy przecież głosić Ewangelię nadziei na zbudowanie zdrowego społeczeństwa, tętniącego miłowaniem się nawzajem w duchu braterstwa. Słowa nie wystarczą. Ale też my sami potrzebujemy ciągle nowego doświadczenia miłości agape. Jeśli pozostaniemy przy minimalnej realizacji naszych zobowiązań i zapomnimy, że są one jedynie pewnego rodzaju ekwipunkiem, który zabieramy w drogę, a nie biletem podróżnym na pociąg, który sam zawiezie nas do celu w czasie, kiedy my możemy spać, to z całą pewnością nie zajdziemy za daleko.
Dlatego też chcemy, aby ten numer naszego pisma uwiecznił naszą 34. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się 27 września 2014 r. w Katowicach. Warto wrócić do tych chwil spotkania, słuchania, miłości, modlitwy, trudu, refleksji i świętowania. To jest ważny element, jeden z fundamentów nowej kultury, tak bardzo innej od zatomizowanego, współczesnego świata, który dąży do tego, by szare masy ludzi nie odchodziły od telewizora, komputera lub stanowiska pracy, gdzie kurier jest w stanie przywieźć wszystko i najlepiej o każdej porze. Światem chcą rządzić ludzie żyjący w lęku, którzy najbardziej boją się rozmów między ludźmi i jakichkolwiek spotkań w większym gronie. Nawet wydarzenia sportowe zalicza się dziś do zagrożeń "ładu społecznego". Cóż to za ład społeczny, w którym niszczy się więzi społeczne?

Gorąco modlimy się o pomnożenie liczby uczestników corocznych pielgrzymek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i zwiększenie się liczby pielgrzymek diecezjalnych, a z czasem może i rejonowych. Niech Bóg nam błogosławi na drodze do wolności społeczeństwa, która nie dokona się w inny sposób niż przez wspólne spotkania w duchu miłości agape.
Wyrażamy, jako redakcja, wielką wdzięczność za trud świadectwa wszystkim głoszącym je podczas pielgrzymki. To jest Wasz dar dla całych pokoleń. Niech Niepokalana towarzyszy Wam nadal na szlaku służby w duchu miłości, w Duchu Syna Bożego, który prowadził drogą świętości św. Jana Pawła II, naszych patronów Krucjaty i, jak wierzymy, również Sługę Bożego ojca Franciszka.
Eleuteria nr 98, 2/2014


początek strony