Od Redakcji
poprzednia strona

ks. dr Maciej Krulak
Co roku w Noc Paschalną cały Kościół świętuje wyjście z niewoli do wolności. Nie tylko wspomina odległe dzieje Izraela, ale uobecnia to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, gdy umierając za nas i dla naszego zbawienia oraz powstając z martwych - znów dla nas i dla naszego zbawienia - uczynił nas wolnymi, bo pokonał śmierć, grzech i Szatana. W tę błogosławioną noc wspominamy, że jesteśmy wolni, że jesteśmy dziećmi Boga samego; choć wciąż doświadczamy własnej słabości i grzechu, to jednak mamy wolność, która nie jest owocem naszych starań, ale Jego łaski. Czasem droga do wolności, podobnie jak w przypadku wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, wiedzie przez zakręty buntów, pomyłek, usiłowania uwolnienia się własnymi siłami. Jakże często jest długa, pełna zwątpień, błądzenia po omacku, a nawet zawracania do ziemi niewoli. Jednak na tej drodze, podobnie jak Izrael, doświadczamy Bożego prowadzenia i opieki, czasem manny z nieba, a czasem wody ze skały. Zawsze jest przy nas Jego obecność - już nie tylko w słupie ognia czy obłoku, nawet nie w Namiocie Spotkania, ani Arce Przymierza. Teraz Bóg jest jeszcze bliższy i bardziej konkretny. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami. I nie mówimy tu o pewnych ideach, wyobrażeniach czy życzeniach. To Bóg, który działa tu i teraz. Nie tylko i nie tyle w przeszłości, ile właśnie dziś, pośród nas.
W dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka doświadczamy w osobisty i namacalny sposób tego, że Bóg wyzwala. Najpierw dotyczy to naszego życia, tego, co On z nami zrobił. Ta wolność jest pełna radości i zachwytu. To swoista wiosna po ciężkim i przytłaczającym czasie zimy, która skuwała lodem nasze serca. Ale w Krucjacie mamy możliwość doświadczyć także wyzwolenia innych, również poprzez naszą posługę. Widzimy, że Bóg w swej wszechmocy może posłużyć się bardzo lichym i ułomnym narzędziem, jakim jesteśmy my sami. Piękno wolności zostaje wyrażone poprzez oddanie się w posiadanie Bogu, aby z nas korzystał dla dobra innych. Zaiste idee Krucjaty są niezwykle paschalne! Z niewoli do wolności, ze śmierci do życia: to właśnie Pascha Izraela, Pascha Chrystusa, Pascha Kościoła, nasza Pascha.

W bieżącym numerze "Eleuterii" chcemy dać temu świadectwo poprzez podzielenie się osobistymi doświadczeniami ludzi, którzy zostali dotknięci wyzwoleniem przez samego Boga oraz tych, którzy temu dziełu służą. Do świadków wolności należy bezsprzecznie pani dr Wanda Półtawska, przyjaciel i współpracownik św. Jana Pawła II, wielkiego piewcy wolności. Zamieszczamy także świadectwa o wielkich dziełach Boga, których dokonał On poprzez 250 serii rekolekcji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Przemyślu. Zapraszamy Drogich Czytelników do dzielenia się z redakcją osobistymi świadectwami działania Boga Wyzwoliciela w ich życiu.
Eleuteria nr 99, 1/2015


początek strony