Eleuteria poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Eleuteria to słowo greckie, widniejące w tytule ukazującego się pierwszego numeru pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, streszcza jego program i wyraża sprawę, której ma ono służyć. Słowo to oznacza "wyzwolenie".
Wybraliśmy wyraz grecki ze względu na dość powszechną w naszym języku dewaluację słów kryjących w sobie wielkie treści. Słowo to występuje w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, skąd czerpie inspiracje nasza teologia wyzwolenia. [...]
Jeszcze kilka słów o charakterze nowego pisma. Nie ma ono być pismem naukowym, specjalistycznym, informującym dla zaspokojenia ciekawości; ma być listem, kierowanym do konkretnej wspólnoty ludzi złączonych tym samym ideałem i celem, dla przynoszenia zachęty, dawania świadectwa, inspirowania działań - ma być pismem podtrzymującym i "zagrzewającym" ruch KWC. Ma wśród jego członków rozbudzić poczucie jedności i wspólnoty, ma być umocnieniem we wspólnej pracy, zmaganiach i walkach.

Eleuteria nr 1

początek strony