Wydawca: Fundacja Światło-Życie
Redakcja: ks. Maciej Krulak
Katarzyna Owczarek
Stanisława Orzeł
Adres redakcji: ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0-18) 262 32 35
fax (0-18) 262 56 41
e-mail: eleuteria@oaza.pl
Konto bankowe: Fundacja Światło-Życie
Ośrodek Zamiejscowy w Krościenku n. D.
ul. ks. F. Blachnickiego 2
Bank Spółdzielczy w Krościenko n. D.
25 8817 0000 2001 0000 1209 0001