Spotkajmy się! poprzednia strona

Opracowała KO

Podajemy dwa sposoby zabawy integracyjnej. Umożliwiają one uczestnikom grupy spotkanie ze sobą w wesoły sposób w jak najkrótszym czasie.

Ludzie do ludzi

Wszyscy ustawiają się parami po całej sali. Osoba prowadząca pozostaje bez pary i wydaje polecenia, które osoby w parach wykonują. Polecenia należy podawać głośno i wyraźnie. Np. czoło do czoła, plecy do pleców, dłoń do dłoni. Natomiast na hasło ludzie do ludzi trzeba jak najszybciej zmienić parę. Osoba która została bez pary prowadzi dalej zabawę podając nowe pomysły. Można zabawę prowadzić przez kilka zmian.

Atomy

Warto ustalić, że kiedy muzyka umilknie, osoby bawiące się będą przez chwilę cicho. Włączamy żywą rytmiczną muzykę w rytm której wszyscy poruszają się swobodnie po sali. Gdy muzyka "urywa się", prowadzący woła np. "Atom 3" i wtedy wszyscy łączą się w trójki i w chwili czasu przedstawiają się sobie. Kiedy muzyka wraca, wszyscy poruszają się znowu swobodnie po sali w rytm muzyki. Można wymyślać kolejne polecenia np. "Atom 5", "Atom 7", "Wszyscy o jednakowym kolorze oczu do siebie", "Osoby urodzone w tym samym miesiącu", "Wszyscy z długimi włosami do siebie" itd. Dalsze pomysły mogą poddawać sami uczestnicy zabawy.

Eleuteria nr 38, kwiecień - czerwiec 1999

początek strony