Zwiastunom z gór... poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki, Godziny Taboru

W ramach nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, bezpośrednio przed przybyciem Papieża do Polski, w wielu miejscowościach po raz pierwszy głoszono Krucjatę Wyzwolenia Człowieka werbując pierwszych członków, których nazwiska miały być wpisane jako nazwiska członków - założycieli do Księgi Czynów Wyzwolenia, która miała być przedstawiona Papieżowi w czasie spotkania delegacji ruchu z nim.

Kiedy jednak stało się pewne, że Papież odwiedzi Nowy Targ na Podhalu, zaczęła się krystalizować myśl, by związać spotkanie Ruchu i Papieża z tym miejscem i z datą 8 czerwca. Do takiej myśli skłaniał także fakt, że termin wizyty papieskiej zbiegał się z terminem Centralnej Oazy Matki w Krościenku. W 1979 roku miała ona rozpocząć jubileuszowy rok dwudziestopięciolecia oazy rekolekcyjnej i dziesięciolecia Ruchu Światło-Życie. [...] Cały maj był w Krościenku okresem wielkiej pracy, by przygotować Kopią Górkę do przyjęcia uczestników Centralnej Oazy Matki 1979. W ciągu kilku tygodni zostały wykonane prace, które przy normalnym tempie i nakładzie środków i sił mogłoby trwać dwa lata: budowa amfiteatru na około trzy tysiące miejsc siedzących, dróg i ścieżek, oświetlenia i nagłośnienia terenu, doprowadzenie wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków, nowej siedziby diakonii słowa, budynku sanitarnego oraz wiele innych pomniejszych prac. [...] Nadzieja na spotkanie z Papieżem w tym miejscu była motywem inspirującym do tak wielkiego wysiłku. Ale równocześnie podkreślano ciągle: należy to rozważać na płaszczyźnie wiary. Po ludzku sądząc, wydaje się to niemożliwe. Wszystkie prace wykonywane zachowują jednak swój sens niezależnie od tego, gdzie będzie miało miejsce spotkanie z Papieżem. Tu gromadzi się reprezentacja ogólnopolska ruchu, aby przygotować się na spotkanie z nim. Wszystkie zaś prace wykonane teraz przygotują Kopią Górkę do tego, aby mogła spełnić lepiej swoje zadanie jako centrum Światło-Życie i jako miejsce kultu (sanktuarium) Niepokalanej Matki Kościoła.

W Krościenku przybywało uczestników reprezentacji ruchu. W momencie kulminacyjnym było ich według zgłoszeń w recepcji około 2400 ze wszystkich 27 diecezji polskich. [...]

Przed rozpoczęciem liturgii [w Nowym Targu] komentator wygłaszał następujące słowa: "Wśród przybyłych tu dzisiaj na spotkanie z Papieżem znajduje się około trzytysięczna reprezentacja ogólnopolska Ruchu Światło-Życie, znanego pod popularną nazwą "ruch oazowy". Przyszli oni dziś nocą pieszo z Krościenka.

Większość wiosek na Podhalu, Spiszu i w Pieninach zna dobrze grupy oazowe, przyjeżdżające corocznie w czasie wakacji na swoje piętnastodniowe rekolekcje. Wiemy także, że obecny Papież, jako Kardynał - metropolita krakowski był wielkim przyjacielem oaz i często bywał dodatkowo w naszych stronach odwiedzając oazy. A kiedy oazy oraz właściciele domów udzielający im gościny byli wielorako szykanowani przez władze administracyjne, ks. Kardynał zawsze stawał w ich obronie i zachęcał do przyjmowania młodzieży odprawiającej rekolekcje mimo tych trudności." [...]

Wyrusza procesja z darami. Na czele delegacja Ruchu niesie Księgę czynów wyzwolenia. Sens tej symbolicznej czynności wyjaśnia komentator:

"Delegacja oazowego Ruchu Światło-Życie niesie dużą księgę, w której wpisane są nazwiska tych, którzy w odpowiedzi na apel Ojca Świętego oraz na apel ks. kard. F. Macharskiego, naszego Arcybiskupa, złożyli zobowiązanie abstynencji od alkoholu i postanowili zawiązać Krucjatę Wyzwolenia Człowieka dla ratowania naszego narodu od niewoli alkoholizmu i innych nałogów oraz od niewoli kłamstwa i od lęku.

Dzieło to - oddane pod szczególną opiekę Niepokalanej, Matce Kościoła oraz świętemu Stanisławowi, biskupowi i męczennikowi, i błogosławionemu Ojcu Maksymilianowi - jest darem całego Ruchu Światło-Życie dla Ojca Świętego wyrażonym teraz w symbolu księgi nazwanej Księgą czynów wyzwolenia.

W czasie składania księgi młodzież odmówi modlitwę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka."
Za chwilę wszyscy recytują modlitwę Krucjaty. [...]

W ten sposób została proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka w obecności Ojca Świętego jako dar Ruchu Światło-Życie dla niego. Ojciec Święty serdecznie pobłogosławił przedstawioną mu księgę i tych, których nazwiska już zostały i zostaną do niej wpisane i tych, którzy ją przynieśli, przypominając: "Już wczoraj, w Oświęcimiu, wpisałem się do tej księgi". [...]

"Zanim nastąpi zakończenie dzisiejszej liturgii mszalnej Ojciec Święty dokona jeszcze aktów o wielkiej wymowie symbolicznej. Przekaże przyniesione w dwunastu koszach księgi Pisma świętego animatorom Ruchu Światło-Życie, aby przez dzielenie się słowem Bożym budowali żywy Kościół w swoich wspólnotach.

Kościół żywy wymaga organizacji widzialnej, wymaga miejsc kultu i dlatego następnym ważnym aktem, którego dokona Ojciec Święty będzie poświęcenie kamieni węgielnych pod budowę nowych kościołów. Pierwszy kamień, który przyniesie delegacja Ruchu Światło-Życie z Krościenka - łącznie z delegacją pienińskich górali - to kamień węgielny kościoła ku czci Niepokalanej, Matki Kościoła, który kiedyś ma być zbudowany jako wotum wdzię- czności za ocalenie naszego narodu od klęski pijaństwa - wyłącznie z ofiar powstałych przez wyrzeczenie się wódki oraz innych napojów alkoholowych. [...]"

Istotną treścią spotkania Ruchu Światło-Życie z Papieżem było przyjęcie podwójnej misji: ewangelizacji i diakonii wyzwolenia. [...] Pierwsza misja - ewangelizacyjna - znalazła swój wyraz w piosence: Zwiastunom z gór, która tak przedziwnie wyraziła głęboką więź pomiędzy oazą a Papieżem, oraz w ceremonii wręczenia Pisma świętego animatorom ruchu. Druga misja - diakonia wyzwolenia - wyraziła się w pobłogosławieniu Księgi Czynów Wyzwolenia oraz w poświęceniu kamienia węgielnego kościoła, wotum wdzięczności za wyzwolenie narodu.

Poświęcenie i przekazanie kamienia węgielnego [...] nabiera na tle całej sytuacji i kontekstu tego spotkania szczególnie głębokiego, symbolicznego znaczenia. Kamień węgielny wskazuje na początek budowli: na to, od czego należy rozpocząć budowę i na czym należy budować. Czyż działalność na rzecz ewangelizacji i wyzwolenia nie powinna się stać kamieniem węgielnym całej działalności Ruchu Światło-Życie w przyszłości? Czy koncentrując się na tym zadaniu nie położymy kamienia węgielnego pod budowę żywego Kościoła w naszej Ojczyźnie?

W symbolu kamienia węgielnego streszcza się misja, jaka dla Ruchu Światło-Życie wynika ze spotkania z Papieżem Janem Pawłem II w Nowym Targu w dniu 8 czerwca 1979 r. Do pełnej wymowy tego symbolu należy jednakże i to, że jest to kamień węgielny kościoła ku czci Niepokalanej, Matki Kościoła. Także i to zostało nam przekazane: na tym kamieniu węgielnym mamy budować przyszłość Ruchu Światło-Życie.

Poświęcenie nowego amfiteatru w Krościenku w sobotę, 9 czerwca, wieczorem stało się ostatnim aktem Centralnej Oazy Matki 1979 roku. [...] Dla zaznaczenia religijnego charakteru tego miejsca zostały ustawione dookoła stacje Drogi Krzyżowej.

Eleuteria nr 38, kwiecień - czerwiec 1999

początek strony