Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Zespół Redakcyjny

Rozpoczął się rok 2000 - Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa. Ten czas na przełomie tysiącleci zachęca nas, abyśmy spojrzeniem wiary ogarniali coraz to szersze horyzonty, a szczególnie, byśmy dostrzegli, jak bardzo program Wielkiego Jubileuszu jest po prostu programem Wyzwolenia Człowieka.

Bieżący, 41 numer "Eleuterii", ukazujący się u progu Roku Jubileuszowego, zawiera wiele ważnych materiałów, związanych z pracami Krucjaty. Są to wydarzenia takie jak: pierwsze sympozjum Krucjaty na Słowacji, świadectwa kleryków z warsztatów Krucjaty w październiku minionego roku, pierwsze odgłosy z akcji "Bezalkoholowy Wielki Sylwester 1999/2000". Numer przynosi też opis Świdnickich Dni Trzeźwości, organizowanych przez członków Krucjaty, artykuły dotykające tematu szerzenia Krucjaty w środowisku młodzieży i kapłanów. Znajdziemy w niniejszym numerze także stałe rubryki: "Choruj zdrowo!" i "Nasz znak".

Wezwanie Kościoła na przełomie tysiącleci do potwierdzenia opcji preferencyjnej na rzecz ubogich i odepchniętych każe nam rozejrzeć się wokół siebie: kto stanowi ubogich dziś wśród nas; ubogich, bo pozbawionych wolności w tym najważniejszym jej wymiarze - wolności wewnętrznej. Dlatego stają się nam szczególnie bliskie słowa modlitwy Krucjaty: "Abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą się już wyzwolić o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi."

Eleuteria nr 41, styczeń - marzec 2000

początek strony