Tego jeszcze w Świdnicy nie było! poprzednia strona

ks. Marek Zołoteński

Świdnica, drugie po Wrocławiu co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, organizuje corocznie imprezę regionalną pod nazwą "Dni Świdnicy". Niepokoił mnie podczas tych dni fakt ogólnej dostępności alkoholu, pijaństwo dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci, tak, że dni te stawały się "świętem Bachusa"...

Zacząłem zabiegać o to, aby dni miasta w 1999 r. mogły odbyć się bez alkoholu. Okazało się to niemożliwe, gdyż zainteresowane gremia nie poparły tej sugestii. Pomyślałem wtedy, że trzeba zorganizować osobne święto bez alkoholu, np. "Świdnicki Dzień Trzeźwości". Umówiłem się na spotkanie z wiceprezydentem miasta, który jest jednocześnie przewodniczącym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na następnym spotkaniu już z całą Miejską Komisją został poruszony problem alkoholizmu w mieście i potrzeba propagowania inicjatyw trzeźwościowych. Do współpracy został zaproszony Świdnicki Ośrodek Kultury, harcerze, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, członkowie Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Anonimowi Alkoholicy.

Jako miejsce imprezy wybraliśmy zabytkowy Rynek - miejsce centralne i ogólnodostępne, a sam "dzień" został pomyślany jako festyn rodzinny. Podzielono role i zadania. Świdnicki Ośrodek Kultury zajął się ustawieniem sceny, reklamą plakatową i informacją dla mediów. Harcerze przygotowali zabawy dla dzieci. Zaproszono cztery zespoły grające muzykę chrześcijańską. Nagłośnieniem zajął się profesjonalnie Wojtek Białoskórski z Wrocławia.

Równolegle do programu rozrywkowego przygotowano program ewangelizacyjny. Na trzy godziny przed koncertem w salce parafii Matki Bożej Królowej Polski na Osiedlu Młodych spotkali się wszyscy zaangażowani w ewangelizację: wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z parafii św. Maksymiliana Kolbego, wspólnota przy kościele akademickim św. Macieja i diakonia ewangelizacji Wspólnoty Ruchu Światło-Życie "Engaddi" (wszyscy z Wrocławia), aby w duchu jedności, której sprawcą jest Duch Święty, omodlić całe przedsięwzięcie.

Po modlitwie i błogosławieństwie dwuosobowe zespoły zaopatrzone w "Cztery prawa życia duchowego" i zaproszenia do wspólnoty trzeźwościowej, która spotyka się w tejże parafii, wyszły na ewangelizację uliczną. Przeprowadzały one rozmowy ze spotkanymi ludźmi i zapraszały na koncert do Rynku na godzinę 14.

W koncercie, jako pierwszy, wystąpił ks. Andrzej Daniewicz SAC z zespołem, następnie Krzysztof Szczypuła z grupą protestancką (wymiar ekumeniczny), zespoły Sega Band i Amenband. Przerwy między koncertami poszczególnych zespołów były wypełnione świadectwami osób z grup Anonimowych Alkoholików i prezentacją form pantomimicznych. Głoszono Dobrą Nowinę o wyzwoleniu, które przynosi Jezus Chrystus. Przedstawiono także ideę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ze świadectwami osób z Domowego Kościoła. Osobom tym Ruch Światło-Życie i podjęcie Krucjaty pozwoliło doświadczyć wyzwolenia z nałogów, z którymi nie mogli uporać się sami, a które poważnie zagrażały egzystencji ich rodzin.

Nad sceną został umieszczony transparent "Świdnicki Dzień Trzeźwości" oraz drugi, wskazujący na hasło, pod którym przebiegała cała impreza: "Prawda was wyzwoli". Były też plakaty informujące o spotkaniach wspólnoty trzeźwościowej w parafii M.B. Królowej Polski na Osiedlu Młodych.

Osiem godzin ewangelizacji w centrum miasta - tego jeszcze w Świdnicy nie było. Inicjatywa okazała się trafiona i odpowiedziała na potrzeby środowiska. Świadczy o tym choćby fakt, że na najbliższym spotkaniu wspólnoty trzeźwościowej salka została wypełniona jak nigdy dotąd i za to nich będzie Chwała Panu!

Zachęcam serdecznie do organizacji podobnych dni trzeźwości w swoich miastach czy środowiskach. Nie lękajcie się, możecie skorzystać z opisanego w tym artykule scenariusza! Szczęść Boże!

Eleuteria nr 41, styczeń - marzec 2000

początek strony