Drodzy Przyjaciele! poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki i cała redakcja

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer "Eleuterii". Dzięki Opatrzności Bożej wydajemy pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka cztery razy do roku, aby nie tylko podtrzymywać kontakt, ale przekazywać materiały o charakterze edukacyjnym, liczne napływające do nas świadectwa, oraz aby się wzajemnie inspirować do podejmowania różnych dzieł i akcji Krucjaty. Cieszymy się też, że obecnie prezentacje najnowszych numerów oraz numery archiwalne możemy znaleźć na internetowej witrynie: www.eleuteria.oaza.org.pl
Krucjata Wyzwolenia Człowieka otrzymała wraz z całym Kościołem program na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia: List Apostolski Jana Pawła II Novo Millennio Ineunte. Kiedy bierzemy go do ręki, uderza nas stale powtarzające się wezwanie do podejmowania ewangelizacji z "nowym zapałem", z "nową energią", z "nowym rozmachem". Czeka nas "porywające zadanie - musimy podjąć na nowo pracę duszpasterską", "musimy naśladować entuzjazm apostoła Pawła".
W odniesieniu do problemów współczesnego świata, do których zalicza się ubóstwo w nowych formach, "dotykające często także środowiska i grupy ludzi materialnie zasobnych, którym jednakże zagraża rozpacz płynąca z poczucia bezsensu życia, niebezpieczeństwo narkomanii, opuszczenie w starości i w chorobie, degradacja lub dyskryminacja społeczna" Ojciec Święty podkreśla, że "potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr" (NMI 50). Czyż nie jest to krucjatowy program solidarnego stawania przy drugim człowieku, wyrażony dobitnie w geście podanych dłoni na znaku Diakonii Wyzwolenia?
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki podkreślał, że "propagowanie abstynencji jako dobrowolnych czynów wyzwolenia jest podstawową taktyką Krucjaty". Pełne uzasadnienie wartości tej praktyki znajduje się w opracowaniu Abstynencnkie "Credo" Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (Podręcznik KWC, rozdz. VI, p. 1). Dla prenumeratorów "Eleuterii" dołączymy to opracowanie jako dodatek do następnego numeru kwartalnika.
Jednakże ten podstawowy czyn wyzwolenia nie wyczerpuje zaangażowania Krucjaty na polu innych zniewoleń, charakterystycznych dla dzisiejszych czasów: zakłamania, braku szacunku dla życia, zniewolenia człowieka poprzez manipulację w mediach. Aby poszerzać naszą wyobraźnię miłosierdzia prosimy o świadectwa ukazujące, w jaki sposób Krucjata wydaje owoc przywracania godności człowiekowi także w innych dziedzinach. Chętnie je zamieścimy na łamach "Eleuterii".
Nadchodzi czas, w którym "przemierzając drogi świata na początku nowego stulecia musimy przyspieszyć kroku" (NMI 58).
Z serdecznymi pozdrowieniami i pamięcią w modlitwie o wszystkich uczestnikach Krucjaty -
Ks. Piotr Kulbacki i cała redakcja

Eleuteria nr 45, styczeń-marzec 2001

początek strony