Z życia Diakonii Wyzwolenia w kraju poprzednia strona

Podczas spotkania w Niepokalanowie odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia podzielili się następującymi świadectwami o działalności Krucjaty w swoich diecezjach...

Archidiecezja Warszawska

W minione wakacje animatorzy posługujący na oazach wakacyjnych sami świadczyli o owocach abstynencji wynikających z KWC w ich życiu. Dlatego w tym roku dodatkowi prelegenci nie jeździli na poszczególne oazy z katechezami o KWC. W ciągu roku proponujemy pierwszosobotnie spotkania modlitewne KWC z myślą o modlitwie wstawienniczej (prowadzonej w różnych formach np. adoracja, różaniec, Eucharystia) oraz planujemy dwudniową Oazę Modlitwy KWC.

Diecezja Kaliska

Odpowiedzialna: Dorota Kasprzak, moderator ks. J. Salamon.

1. Druga sobota marca - Dzień Wspólnoty KWC w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.

2. Ósmego dnia każdego miesiąca w godz. 1800-1830 - Eucharystia i różaniec w intencjach KWC, uwolnienia od uzależnień społecznych i osobistych.

3. Członków - około 520, kandydatów około 550.

4. Podejmowanie Adopcji Dziecka Poczętego - zawsze 25 marca w kościołach parafialnych.

5. Rekolekcje ewangelizacyjne w Ostrowie Wielkopolskim w parafii św. Antoniego - zorganizowane przez Domowy Kościół - około 45 osób przystąpiło do KWC

6. Prowadzona jest Księga Czynów Wyzwolenia KWC.

7. Aktywny udział członków KWC w życiu parafii.

8. Brak spotkań formacyjnych.

9. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kaliszu w parafii Piotra i Pawła - 5 osób, na które można liczyć; w Ostrowie - 5 osób, w tym dwóch księży.

10. Członek KWC prowadzi Poradnię Rodzinną w parafii pw. św. św. Piotra i Pawła.

Centralna Diakonia Życia

1. Rekolekcje: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia w Gietrzwałdzie, Oaza Jedności Diakoni Życia.

2. Formy działalności:

o poradnictwo rodzinne,

o przygotowanie narzeczonych,

o Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego,

o prowadzenie w szkole zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie",

o udział w Kongresie "O godność dziecka",

o współpraca z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia i Human Life International,

o prowadzenie poradni dla rodzin po stracie dziecka,

o prelekcje na rekolekcjach oazowych i we wspólnotach oazowych,

o udział w Studium życia rodzinnego nad rodziną w Łomiankach,

o organizowanie Dni Świętości Życia i nabożeństw ekspiacyjnych w święto Młodzianków.

Bełchatów - archidiecezja łódzka

Diakonia Wyzwolenia:

o Msza Św. i nabożeństwo o trzeźwość - drugi czwartek miesiąca,

o Droga Krzyżowa w intencji o trzeźwość - czwarty piątek miesiąca,

o Punkt Konsultacyjny - każdy czwartek 1900-2100; możliwość uzyskania fachowej pomocy w dziedzinach uzależnienia, a także duchowego wsparcia,

o grupa samopomocowa kobiet i mężczyzn (osoby uzależnione i współuzależnione),

o Maraton trzeźwości dla kobiet i mężczyzn,

o zakup i udostępnienie za darmo osobom potrzebującym materiałów i broszur z zakresu problematyki uzależnień (zakupiono z funduszu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W ramach Diakonii Wyzwolenia istnieje Diakonia Życia:

o comiesięczne spotkania formacyjne,

o zorganizowanie kursu i zdanie egzaminów na doradców życia rodzinnego przez 38 osób (większość młodzi ludzie),

o przeprowadzanie Duchowej Adopcji,

o udział w spotkaniach w Duszpasterstwie Rodzin w Łodzi,

o ukończenie przez 2 osoby kursu instruktorów metod NPR w Warszawie,

o udział pary małżeńskiej w Oazie Rekolekcyjnej Diakoni Życia,

o prowadzenie przez członków Diakonii Życia poradni przy parafiach i miejskiej Poradni Życia Rodzinnego.

Lubraniec - diecezja włocławska

Funkcjonuje Klub Abstynenta prowadzony przez Diakonię Wyzwolenia.

o poniedziałki - spotkania dla trzeźwiejących alkoholików z Pismem św. i różańcem,

o piątki - spotkania AA, na które chętnie przybywają mieszkańcy Włocławka,

o czwartki - rozmowy z dziedziny duchowości,

o w pozostałe wieczory przychodzą trzeźwi alkoholicy grać w brydża,

o codziennie między godz. 1400 a 1800 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym odrabiają lekcje pod opieką pedagoga,

Odbyliśmy pielgrzymki na Jasną Górę i do Lichenia. W pierwsze soboty miesiąca - Msza św. z adoracją i różańcem. Dwa razy do roku - dni skupienia w Brdowie w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej.

Wrocław

1. 6 stycznia 2001 r. rozpoczęliśmy spotkania KWC modlitwą różańcową o godz. 1700 w kaplicy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. O godz. 1800 w tamtejszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. w intencjach trzeźwościowych KWC, a po niej spotkanie opłatkowe w sali katechetycznej, w którym uczestniczył ks. prałat Czesław Majda - proboszcz parafii, oraz ks. Stanisław Babicz - nasz opiekun.

Tak spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, modląc się o trzeźwość w naszych rodzinach i wypraszając potrzebne łaski. Mamy w naszej placówce KWC przy parafii św. Maksymiliana dwie róże różańcowe, modlące się przez cały miesiąc w tych intencjach.

2. W okresie Wielkiego Postu wrocławska Krucjata prowadziła rozważania Drogi Krzyżowej w różnych parafiach we Wrocławiu w intencjach trzeźwościowych, w tym również w Katedrze (30 marca).

3. 28 kwietnia 2001 r. odbyła się XI Diecezjalna Pielgrzymka KWC. Pojechaliśmy do Henrykowa, a stamtąd pielgrzymowaliśmy pieszo do Muszkowic, do znajdującego się tam w lesie bukowym kościoła pw. św. Anny.

Pielgrzymce przewodniczył ks. Stanisław Babicz, który odprawił Msze św. i wygłosił homilię i konferencję. Mszę św. koncelebrował ks. Marek Zołoteńki z parafii Św. Ducha we Wrocławiu. Uczestniczyli w tej Pielgrzymce pielgrzymi z Wrocławia i Oleśnicy - razem ponad 100 osób.

4. 12-13 maja 2001 r. uczestniczyliśmy w pielgrzymce trzeźwościowej prowadzonej już od 20 lat przez O. Tomasza Aleksiewicza OP do Kawnic - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Tutaj rokrocznie, zazwyczaj w drugą sobotę maja, spotykają się pielgrzymi z KWC i AA z kilku diecezji: poznańskiej, wrocławskiej, gnieźnieńskiej i warszawskiej. Tutaj niejeden z pielgrzymów zostawił swoje uzależnienie i stąd wywiózł wolność [zob. "Eleuteria" 46, s. 24].

5. Od czerwca członkowie KWC uczestniczą również w uroczystościach maryjnych w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świętej Katarzynie - w trzecie niedziele miesiąca. Wielu członków KWC pielgrzymowało tam pieszo z różnych kościołów wrocławskich, w intencjach dziękczynno-przebłagalnych.

6. 19 sierpnia 2001 r., podczas kolejnej takiej pielgrzymki, Paweł i Gabriel głosili konferencje trzeźwościowe oraz mówili o akcjach i działaniu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

7. Wielu członków wspólnoty KWC brało też udział w pieszej Wrocławskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 2-10 sierpnia 2001 r., mówiąc w drodze świadectwa trzeźwościowe.

8. Również na oazie rodzin były w okresie wakacji głoszone konferencje trzeźwościowe.

9. Do tej pory wpłynęło 6170 deklaracji członkowskich, zaś kandydackich było już w sumie 6369. W roku 2001 wpłynęły już do nas 23 deklaracje członkowskie oraz 191 deklaracji kandydackich.

Archidiecezja przemyska

A. Skład Diakonii: 11 osób - Ks. Prałat Stanisław Zarych, Ks. Prałat Stanisław Czenczek, Zofia, Albina, Alicja, Grażyna, Anna, Genowefa, Józef, Adam, Witold.

B. Praca i działalność Diakonii KWC:

1. Prowadzenie dokumentacji:

a) Księga Czynów Wyzwolenia - 5300 członków KWC, niezliczona liczba kandydatów, deklaracje są przechowywane w archiwum,

b) Księga uczestników rekolekcji ORDW - 118 serii, około 8300 uczestników,

c) Kronika spotkań Diakonii Diecezjalnej z dokładnymi sprawozdaniami z obrad.

2. Spotkania:

a) Diakonia Diecezjalna spotyka się zwyczajnie przed i po każdych rekolekcjach ORDW oraz nadzwyczajnie w razie potrzeby.

b) W każdą pierwszą sobotę miesiąca w wielu parafiach naszej diecezji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się różańcem w intencji ludzi zniewolonych, uzależnionych, a także wszystkich ludzi KWC i ludzi potrzebujących pomocy modlitewnej.

c) W bieżącym roku w centrum KWC w Kaplicy Dobrego Pasterza przy kościele Świętej Trójcy w Przemyślu wprowadziliśmy comiesięczne Msze św. w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 1800 dla członków, kandydatów i sympatyków KWC z całego miasta i okolic. Msza św. przygotowana przez Diakonię Diecezjalną jest sprawowana uroczyście ze Sztandarem KWC i odpowiednią homilią. Składka pieniężna, czyli ofiara, przeznaczona jest na cele KWC. Po Mszy św. jest spotkanie uczestników w salce. W związku z Rokiem Biblii w naszej Diecezji spotkania w bieżącym roku oparte są o dzielenie się Ewangelią.

d) Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkole w czasie roku szkolnego na temat szkodliwości używek, różnych uzależnień oraz na temat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

e) Wakacyjne spotkania z uczestnikami rekolekcji oazowych młodzieży, Domowego Kościoła i innych grup katolickich.

3. Pielgrzymki:

a) Krajowa Pielgrzymka KWC do Niepokalanowa połączona ze spotkaniem Diakonii Diecezjalnych z całej Polski - wrzesień.

b) Droga krzyżowa grup trzeźwościowych w Parku Miejskim w Przemyślu - listopad.

c) Coroczna tradycyjna Piesza Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych Polski Południowej do Kalwarii Pacławskiej. W programie pielgrzymki między innymi Droga Krzyżowa ze świadectwami ludzi nawróconych i wyzwolonych - czerwiec.

d) Jeden odcinek Pieszej Pielgrzymki z Przemyśla do Częstochowy, a zarazem jeden dzień, poświęcony jest tematyce trzeźwościowej. Diakonia KWC, AA, Al-Anon wraz z księżmi włączają się głosząc konferencje i świadectwa o wyzwoleniu na trasie - lipiec.

e) Dziękczynna pielgrzymka Diakonii Diecezjalnej za całoroczną pracę i jej owoce w Bieszczady do Ustrzyk Górnych (wraz z modlitwą w drodze przemierzamy szlaki naszych pięknych gór), a także do Krościenka modląc się u grobu Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego - wakacje.

4. Rekolekcje:

a) tradycyjne rekolekcje w Przemyślu zwane u nas ORDW:

W Kaplicy Dobrego Pasterza przy parafii św. Trójcy według ustalonego terminarza raz w miesiącu od września do czerwca odbywają się rekolekcje ORDW. We wrześniu bieżącego roku odbędzie się już 118 seria. Przez te rekolekcje od 1979 roku przeszło już około 8300 uczestników. Rekolekcje prowadzi Diakonia Diecezjalna wraz z księżmi - prałatem Stanisławem Zarychem i prałatem Stanisławem Czenczkiem. Na rekolekcje przyjeżdżają osoby z diecezji przemyskiej, a także z innych diecezji. Program rekolekcji jest bardzo głęboki, wzruszający i modlitewny. Owoce bardzo wielkie, są nawrócenia w Sakramencie Pokuty, powstania z nałogów, wstąpienia w szeregi KWC. Każde rekolekcje to wielkie działanie Ducha Świętego, to cuda jakie Bóg czyni na ludzkich oczach.

b) Rekolekcje ORDW w schroniskach św. Brata Alberta dla ludzi bezdomnych w Przemyślu, Rzeszowie i Sanoku.

c) Rekolekcje ORDW z dostosowanym programem w Pogotowiu Opiekuńczym w Przemyślu i dla młodzieży Szkół Zawodowych i Rolniczych w Nawojowej w diecezji tarnowskiej.

5. Inne:

a) W naszej archidiecezji w Przemyślu ze składek uczestników rekolekcji ORDW i dobrodziejów ufundowaliśmy Sztandar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który został uroczyście poświęcony na Mszy św. w czasie rekolekcji ORDW w czerwcu bieżącego roku. Na tą uroczystość zaprosiliśmy Ks. Bpa Taborskiego, wielu gości księży sympatyków KWC, byłych członków Diakonii Diecezjalnej, Ks. Moderatora KWC Piotra Klubackiego z Krościenka nad Dunajcem wraz z panią Stanisławą Orzeł z Diakonii Stałej. Od tej wzniosłej chwili poświęcony Sztandar pierwszy w Polsce jest naszym wielkim znakiem i chlubą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

b) W czasie uroczystości poświęcenia Sztandaru Diakonia KWC wykonała wystawę emblematów i zdjęć z podpisami na temat działalności KWC w naszej Diecezji od początku jej powstania i pracy Diakonii i członków KWC. Wystawa jest stała, zawsze do wglądu.

c) Diakonia Diecezjalna KWC prowadzi albumy zdjęć, kronikę rekolekcji ORDW i pisze artykuły do różnych czasopism katolickich, także do "Eleuterii" z bieżących wydarzeń i uroczystości Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Eleuteria nr 48, październik - grudzień 2001

początek strony