Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej
i świeckiej działalności trzeźwościowej
poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

IV Sympozjum KWC odbyło się 12 października 2002 r. w Katowicach. Podobnie jak podczas III Sympozjum byliśmy goszczeni przez Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego istniejący przy kościele pw. Matki Kościoła Jutrzenki Wolności. Kościół ten, poświęcony 25 września 2001 r. przez Metropolitę Katowickiego Abp. Damiana Zimonia, stanowi wotum wdzięczności Krucjaty za wyzwolenie narodu z niewoli alkoholizmu i jest wyrazem naszego zaufania, że Opatrzność Boża dopełni tego dzieła.

Głosząc Ewangelię, która przynosi prawdziwe wyzwolenie człowiekowi, oraz wpisując się w tradycję posługi społecznej Kościoła, Krucjata Wyzwolenia Człowieka podejmuje działania, będące odpowiedzią na zagrożenia charakterystyczne dla przełomu tysiącleci. Członkowie Krucjaty angażują się zarówno na płaszczyźnie działalności kościelnej, jak i instytucji świeckich. Dlatego IV Sympozjum miało na celu pobudzenie refleksji nad wspólnym obszarem pracy ewangelizacyjnej i terapeutycznej.

Inspiracją do podjęcia takiego tematu są założenia antropologiczne Krucjaty. Chcemy stale dokonywać refleksji: jak one owocują w pracy profilaktycznej i z uzależnionymi, jakie możliwości stwarza tu praca w parafii, szkole czy ośrodku specjalistycznym. Zostały zaprezentowane koncepcje pracy ośrodków integrujących pracę ewangelizacyjną i psychologiczno-terapeutyczną. Sympozjum miało na celu wymianę doświadczeń i inspiracji w pracy trzeźwościowej różnych środowisk.

Program IV Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wyglądał następująco:

12 października 2002 r. - sobota (9:00-18:30)

9:00 - Msza św. w kościele Wotum Krucjaty pw. Matki Kościoła, Jutrzenki Wolności - bp dr Antoni Pacyfik Dydycz (Drohiczyn, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski)

10:15 - Działalność trzeźwościowa Kościoła w Polsce - bp dr Antoni Pacyfik Dydycz

11:00 - Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej - ks. dr Piotr Kulbacki (moderator KWC, IFPL KUL)

11:45 - kawa

12:10 - Antropologiczne podstawy profilaktyki - dr Krzysztof Wojcieszek (Warszawa, dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej)

12:55 - Rola świadka KWC programach profilaktycznych i wychowawczych - mgr Grzegorz Paź (Warszawa, prezes Stowarzyszenia NOE)

13:40 - posiłek, kawa

15:00 - Praca duszpasterska wśród uzależnionych - ks. Mirosław Żak (Kraków, KWC, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, kapelan ośrodka odwykowego)

15:45 - Współpraca z parafią w integralnej koncepcji pomagania - dr Jacek Świst (Nowy Targ, profilaktyka i terapia uzależnień)

16:30 - kawa

16:45 - Koncepcja pomagania rodzinie i osobom uzależnionym - ks. Dariusz Kwiatkowski MIC (dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym)

17:30 - Profilaktyka - szkolenie - pomaganie - ks. Wojciech Ignasiak (Katowice, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego)

18:15 - Podsumowanie

18:30 - Zakończenie

Wszystkim uczestnikom, w szczególny sposób referentom, z bp. dr. Antonim Pacyfikiem Dydyczem - przewodniczącym Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, składamy serdeczne podziękowanie za udział w Sympozjum i wzajemne wzbogacenie doświadczeniami i inspiracjami płynącymi z wielu stron.

Eleuteria nr 53, styczeń - marzec 2003

początek strony